Életfeladataink a különböző életszakaszokban (Donald Super koncepciója) Életfeladataink a különböző életszakaszokban (Donald Super koncepciója)

Életünk során az egyéni fejlődésnek megfelelően különböző életszakaszokba lépünk. Mindegyik életszakasznak megvan a maga feladata, és ahhoz, hogy életünk végén elégedetten tekintsünk vissza a megelőző időszakra, igen sok szempontot figyelembe véve kell meghozni döntéseinket.

 

Különösen igaz ez pályánk alakulására, ami nem véletlenül van így, ha figyelembe vesszük, hogy a dolgozó egyén életének nagyobb részét tölti munkával, mint kikapcsolódással, és többet van munkatársaival, mint szeretteivel.
 

Életpályánk, karrierünk alakítására már gyermekkortól fogva készülünk akkor is, ha ez a folyamat nem tudatosul bennünk. Már azok a kisgyermekkorban szerzett élmények és tapasztalatok is meghatározóak lehetnek az egyén pályadöntései szempontjából, amelyekre különösebben nem is figyel. A pályaorientáció az a folyamat, amely a megfelelő tudás, készség és kompetencia megszerzésén keresztül felkészíti az egyént egy adott pálya sajátosságainak menedzselésére. Ha az egyén hatékony pályadöntéseket akar hozni, megfelelő mennyiségű és minőségű információt kell szereznie önmagáról, az őt körülvevő társadalmi környezetről, a szakmákról, a munkaerőpiac jellemzőiről.
 

Fontos továbbá annak tudatosítása, hogy a pályaorientáció nem egy egyszeri esemény az ember életében, pályadöntést hozni nem egyszer kell. Vannak azonban olyan tipikus életszakaszok, amelyek mindenki életében relevánsak, és az akkor hozott döntés meghatározó lehet az egyén további életének alakulása szempontjából. De vajon mi kellhet ahhoz, hogy az egyén jó pályadöntést tudjon hozni?

  1. Mindenképpen szükség van megfelelő önismeretre, azaz arra, hogy az egyén tisztában legyen saját erősségeivel és fejlesztendő területeivel. Fontos, hogy ismerje preferenciáit, és legyen tisztában azzal, mi az, ami neki való, mi az, ami nem, mi az, ami őt érdekli és energiával tölti fel, mi az, ami számára nem érdekes.
  2. Az egyénnek kellő mennyiségű információval kell rendelkeznie azokról a szakmákról, amelyek a munkaerőpiacon megtalálhatók.
  3. Fontos továbbá, hogy az egyén tisztában legyen a képzési lehetőségekkel, valamint hogy
  4. megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerőpiaci információval rendelkezzen.

Ahhoz, hogy ideális pályadöntést hozhassunk, tisztában kell lennünk azzal a ténnyel, hogy pályadöntést életünk során többször kell hoznunk, valamint hogy a választást befolyásolják az olyan körülmények, mint az életkor vagy az egyéni érdeklődés. Ez a két tényező persze összefügghet, hiszen nem ritka, hogy az érdeklődés az életkor függvényében változik meg, valamint hogy az életkor újabb és újabb életfeladatokat hoz, melyekkel az egyénnek foglalkoznia kell.

 

Az életkorhoz kötődő életfeladatok rendszerét Super szivárványa mentén követhetjük végig. Ő az életpályát öt szakaszra bontotta:

 

Növekedés stádiuma (születéstől 14 éves korig)

a) Fantázia fázisa (4-10 év),
b) Érdeklődés fázisa (11-12 év),
c) Képességek fázisa (13-14 év);
 

2. Keresés stádiuma (15-24 év)

a) Puhatolózás, kísérletezés fázisa (15-17 év),
b) Átmenet fázisa (18-21 év),
c) Kipróbálás fázisa (22-24 év);
 

3. Megállapodás stádiuma (25-44 év)
a) Kipróbálási fázis (25-30 év),
b) Stabilizáció fázis (31-44 év);
 

4. Fenntartás stádiuma (44-64 év);
 

5. Hanyatlás stádiuma (65 év felett)
a) Lelassulás fázisa (65-70 év),
b) Visszavonulás fázisa (71 év felett)

Oldalak: 1  2