Képzés Képzés

Pályaorientációs konzulens és Nemzeti Pályaorientációs Portál felhasználó képzés

 

Bővebben

Pályaorientációs fejlesztések Pályaorientációs fejlesztések

...

NSZFT Pályaorientációs Bizottság NSZFT Pályaorientációs Bizottság

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács Pályaorientációs Bizottsága

 

Bővebben ...

 

Nemzeti Pályaorientációs Portál

 

Pályaorientáció, Életpálya-tanácsadás folyóirat: T222

 

 

Pályaorientáció, Életpálya-tanácsadás folyóirat

  

Pályaorientáció, Életpálya-tanácsadás folyóirat: ESZA
ELGPN bemutatása ELGPN bemutatása

Az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat (ELGPN)

 


Az ELGPN (European Lifelong Guidance Policy Network) szakpolitikai hálózata − mely az Európai Unió és az EGT tagállamait fogja össze − 2007 óta működik. A Hálózat célja, hogy segítse a tagállamok és az Európai Bizottság életpálya-tanácsadásának közösségi szintű együttműködését, támogassa a tagállamok életpálya-tanácsadással, pályaorientációval kapcsolatos szakpolitikai érdekeinek képviseletét és fejlesztését, valamint az EU 2020 és a vonatkozó munkaügyi, oktatási szakpolitikák mentén a pályaorientáció rendszerének horizontális fejlesztését. Az ELGPN tevékenységét az Európai Bizottság az Életen át tartó tanulás stratégiája keretében támogatja.

2. Policy Review Meeting, Tallin

(Forrás: ELGPN Newsletter, 2013 június

fotó: Kadri Eensalu, Foundation Innove)A Hálózatnak jelenleg 31 ország a tagja. A tagállami delegációk összeállításának fő szempontja az oktatási és foglalkoztatási ágazat, valamint a civil szektor képviselete. Magyarország alapító államként lépett be a Hálózatba 2007-ben, és azóta is folyamatosan, aktívan működik közre a szakmai célok megvalósításában. A hazai hálózati munka koordinálásával az NGM a Nemzeti Munkaügyi Hivatalt bízta meg. A jelenlegi, 2013-2014-es munkaprogramban hazánkat az NGM részéről Kordosné Tauszig Judit (TTG4-be delegált tag), az EMMI részéről Dr. Forgó Melinda, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal részéről Dr. Lukács Fruzsina (PRC1-be delegált tag) és Török Réka (a magyar delegáció vezetője), valamint a FETA részéről Puskás Vajda Zsuzsa képviseli.

 

Bővebben

Európai Kézikönyv a pályaorientációs szakpolitikáról és ELGPN Szakszótár Európai Kézikönyv a pályaorientációs szakpolitikáról és ELGPN Szakszótár

Elkészült a magyar fordítás -

Európai Kézikönyv a pályaorientációs szakpolitikáról és ELGPN Szakszótár

 


Az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat (European Lifelong Guidance Policy Network; ELGPN) 2013-14-es munkaprogramjának kiemelt feladata az ELGPN által 2011-12-ben összeállított Resource Kit és Glossary tagállamok általi fordítása és nemzeti adaptációja.

 

A Resource Kit (Európai Kézikönyv) célja, hogy segítséget nyújtson a pályaorientációs szakpolitika felülvizsgálatában, valamint elősegítse az egymástól történő tanulási folyamatokat mind a tagállamokon belül, mind az államok között. A kézikönyv nemzeti adaptációja, országos, regionális és helyi szinten való hatékony alkalmazása minden tagállam számára kihívás.


Mindemellett a Glossary (ELGPN Szakszótár) megalkotásával létrejött egy közös fogalomtár, valamint az ehhez kapcsolódó életpálya-tanácsadással összefüggő terminológia-gyűjtemény, amely támogatja a pályaorientációs szakpolitika fejlesztési tevékenységeit. A Szakszótár megalkotásában fontos cél volt, hogy a Resource Kit által is használt fogalmakat sikerüljön az egész életen tartó pályaorientáció összefüggésében meghatározni, amely megkönnyíti a szakpolitika fejlesztésével kapcsolatos párbeszédet szerte az Európai Unióban.


A két szakpolitikai szempontból is nagy jelentőségű eszköz magyar szakfordítása 2013-ban készült el, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács Pályaorientációs Bizottságának tevékenysége nyomán.

 

 

 

Török Réka és Bimbóné Török Gabriella cikke teljes terjedelemben a Szak- és Felnőttképzés 2013/11-12. számában olvasható. A szaklap a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóságának honlapjáról letölthető: https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=398