Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai - (FEOR 0210-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai
FEOR-kód 0210-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
  • (főcsoport) Fegyveres szervek foglalkozásai
  • (csoport) Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai
  • (alcsoport) Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai
Bemutatás
Rövid leírás A Magyar Honvédség alakulatainál tiszthelyettesi állományban katonai alaptevékenységet végez, katonai szakfeladatod hajt végre, ágazati alap- és szaktevékenységet végez, kiképzi beosztottait, alapfokú katonai vezetőhelyettesi feladatokat lát el, illetve különféle egyéb foglalkozásokéhoz hasonló feladatokat lát el. Feladatai: a) katonai alapfeladatok körében a szolgálati és alaki szabályzatban meghatározottak alkalmazása; b) egyéni lőfegyverének és felszerelésének kezelése és karbantartása; c) 24 órás szolgálati feladatok ellátása; d) a napirend feladatainak és tevékenységének végrehajtása; e) műszaki, logisztikai, harcászati, békefenntartó, egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása; f) a beosztott állomány kiképzése; g) számítógépes nyilvántartások vezetése, elektronikus formátumú dokumentumok készítése; h) a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközök kezelése, karbantartása; i) a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt biztonsági rendszabályok betartásaa és betartatása; j) felkészülés a szövetségi szerepvállalásból fakadó feladatok és viselkedési normák elsajátítására, k) kiképzési feladatainak végrehajtásaa, valamint a beosztott állomány kiképzésének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése; l) közösség építése és fejlesztése alegység szinten, konfliktusok és stresszhelyzetek kezelése, beosztottainak motiválása; m) katonai személyek és szervezetek közötti, és polgári személyek és szervezetek közötti kommunikáció végzése; n) a beosztott állomány képzésének és előmenetelének tervezése, szervezése, a beosztott állomány önképzésének, ismeretszerzésének segítése, részükre egyéni fizikai felkészítési program kidolgozása; o) az alegységparancsnok munkájának támogatáása a napi élet irányításában, p) az alegységnél működő mentor, családtámogató és szakmai segítő programok felügyelete és segítése.
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások