Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Törvényhozók, miniszterek, államtitkárok - (FEOR 1110-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Törvényhozók, miniszterek, államtitkárok
FEOR-kód 1110-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Gazdasági, igazgatási, érdek-képviseleti vezetők, törvényhozók
 • (csoport) Törvényhozók, igazgatási és érdek-képviseleti vezetők
 • (alcsoport) Törvényhozók, miniszterek, államtitkárok
Bemutatás
Rövid leírás Az Alkotmány értelmében törvényeket alkotnak és gondoskodnak végrehajtásukról és betartásukról.
Jellemző tevékenységek
 • Törvényjavaslatot Nyújt be az az Országgyűlésnek (ez lehet: a köztársasági elnök, a kormány, minden Országgyűlési bizottság, bármely Országgyűlési képviselő).
 • Leggyakrabban a kormány kezdeményez Törvényalkotást.
 • A kormány mellett a parlamenti képviselők is jelentős számú törvényt kezdeményeznek önálló indítványként.
 • Az országgyűlési képviselő javasolhatja bármely kérdése napirendre tűzését, különösen ha azzal a választói megbízták.
 • A képviselő emellett interpellációt intézhet a kormányhoz, annak bármely tagjához, a legfőbb ügyészhez, bármely a tevékenységi körébe tartozó ügyben.
 • A parlamenti képviselő részt vesz az országgyűlési házszabály által megszabott törvényalkotási folyamaton: általános vita, részletes vita, szavazás a módosító javaslatokról, záróvita és zárószavazás.
 • A képviselő rendszeres kapcsolatot tart választóival és a pártjával.
 • Támogatja az általa képviselt választók, illetve területek érdekeinek érvényesülését.
 • Részt vesz a parlamenti bizottságok munkájában és a frakcióüléseken.
 • A bizottsági munka során a szakterületet érintő törvénytervezetet megvitatja, véleményezi, majd javaslatát az országgyűlés plénuma elé terjeszti.
 • A miniszter a kormány tagjaként vezeti a minisztériumok egyikét és gondoskodik a törvények és más jogszabályok végrehajtásáról.
 • A miniszter tárca nélkül is elláthatja a kormány által meghatározott feladatokat.
 • A miniszter irányítja a hatáskörébe rendelt közigazgatási terület munkáját és a közvetlenül alárendelt szervezeteket.
 • A miniszter segíti a minisztériumok és a kormányszervek vezetőit a kormányzati politika értelmezésében és érvényesítésében.
 • A miniszter részt vesz az Országgyűlés munkájában.
 • A miniszter tevékenységéről testületek előtt beszámol.
 • Az államtitkár a miniszter helyetteseként segíti a minisztert a parlamenti munkában, képviseli a minisztert a parlament előtt.
 • Az államtitkár a miniszter távollétében tanácskozási joggal részt vesz a kormány ülésein.
 • Az államtitkár a jogszabályban, vagy az esetileg rábízott ügyekben eljár.
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Állandóan zárt térben, irodában végzett munka
Egészségügyi tényezők
 • Túlnyomórészt ülő munka megterheli a belső szerveket, a gerincet
 • A túlnyomóan számítógéppel végzett munka rontja a szemet, általában károsítja az egészséget
 • A légkondicionáló allergiás és felsőlégúti panaszokat okoz
Pszichikai tényezők
 • Jó figyelemösszpontosítási képesség szükséges az indítványok és jogszabályok értelmezéséhez
 • Jó kombinációs készség szükséges az összefüggések felismeréséhez
 • Az egyéni megítélésem alapuló döntések fokozzák a stresszt
Várható változások
 • Tárgyalóképes, magas szintű nyelvi kifejezőkészség írásban és szóban
 • A gyorsan változó gazdasági és társadalmi folyamatok miatt egyre fontosabb a stressz tűrő képesség
 • Fontos az új iránti fogékonyság
 • Nő a rugalmasság és a szervezőkészség iránti igény
 • A kevesebb minisztérium és a kisebb parlament miatt kevesebb szakemberre van szükség, egyre kevesebb, vagy nincs segítő munkatárs, ezért nő a munkaterhelés
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (40%)
(60%) Személyközpontú
Önálló (20%)
(80%) Csoportos
Irányító (0%)
(100%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások