Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Egyházi vezető - (FEOR 1132-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Egyházi vezető
FEOR-kód 1132-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Gazdasági, igazgatási, érdek-képviseleti vezetők, törvényhozók
 • (csoport) Törvényhozók, igazgatási és érdek-képviseleti vezetők
 • (alcsoport) Országos és területi társadalmi (érdek-képviseleti), és egyéb szervezetek vezetői
Bemutatás
Rövid leírás Az egyházi vezető egyháza szervezeti hierarchiájának legfelső szintjén áll. Vezető szerepét felekezettől függően egyedül vagy testületben gyakorolja. Képviseli egyházát (vallási közösségét, felekezetét) a nemzetközi egyházi szervezetek, a helyi vagy országos vezetés előtt.
Jellemző tevékenységek
 • Az irányítása alá tartozó területen irányítja és szervezi egyháza (illetve felekezete, vallási közössége) lelkészi munkáját és vallási tevékenységét.
 • Döntéseket hoz egyháza életét, működését érintő kérdésekben (tanácsadók bevonásával) egyedül, testületben vagy egyházmegyéje, egyházkerülete lelkészeinek bevonásával.
 • Döntési hatáskörébe tartozik valamennyi, az egyházat érintő egyházpolitikai kérdés, beleértve a tanbeli, a tanértelemzésbeli, szervezeti és személyi kérdéseket is.
 • Döntéseit a hierarchiában felette álló személy vagy testület elé terjeszti jóváhagyásra, döntéseiben véleményüket figyelem beveszi.
 • Az alárendelt egyházi szervezet segítségével végrehajtja a meghozott döntéseket.
 • Egyházi vezetőként képviseli egyházmegyéjét, egyházkerületét, egyházát a nemzetközi egyházi szervezetek, az ország vezetése előtt, vagy országos és magasabb szintű gyűléseken, tanácskozásokon.
 • Konzultál az állami vezetőkkel, a vezető politikusokkal és a többi egyház hasonló szintű képviselőivel az ország egészét érintő, illetve az állam és az egyház viszonyára, valamint együttműködésük területeire vonatkozó kérdésekről (pl.: oktatás, karitatív és szociális tevékenység).
 • Kapcsolatot tart területe világi vezetőivel (országos, megyei, helyi önkormányzatok vezetői).
 • Irányító, vezető munkáján túl felekezetenként változó mértékben és gyakorisággal papi (lelkészi) feladatokat is ellát.
 • Rendszeres kapcsolatot tart hívőkkel és a támogatókkal.
 • Lelki és erkölcsi támogatást nyújt a vallási közösség tagjainak, beleértve a lelkészeket, az egyházi szervezet tagjait is.
 • Ellenőrzi az alárendelt szervezet munkáját.
 • Részt vesz a vallásoktatásban, illetve felügyeli azt.
 • Gondoskodik az alárendelt szervezet működéséhez szükséges forrásokról.
 • Az alárendelt egyházi szervezet tevékenységéről a hierarchiában felette álló személynek vagy testületnek rendszeresen beszámol.
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Zárt térben és szabadan végzett munka
Egészségügyi tényezők
 • Túlnyomórészt álló munka megterheli a lábakat és a gerincet
 • A sok olvasás rontja a szemet.
 • A hívek között végzett munka növeli a megfertőződés lehetőségét.
Pszichikai tényezők
 • Jó figyelemösszpontosítási képesség szükséges a ceremóniák elvégzéséhez
 • A hívek meghallgatása, a gyónás növelheti a belső felszültséget
 • Az egyéni megítélésem alapuló döntések fokozzák a stresszt
Várható változások
 • Tárgyalóképes, magas szintű nyelvi kifejezőkészség írásban és szóban
 • A gyorsan változó gazdasági és társadalmi folyamatok miatt egyre fontosabb a stressz tűrő képesség
 • Az egyházban is fontos az új iránti fogékonyság
 • Nő a rugalmasság és a szervezőkészség iránti igény
 • A kevesebb a segítő, ezért nő a munkaterhelés.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (90%)
(10%) Személyközpontú
Önálló (20%)
(80%) Csoportos
Irányító (0%)
(100%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások