Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Gazdasági, költségvetési szervezet számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató részegység vezetője - (FEOR 1210-02) Munkakör
Alapadatok
Megnevezés Gazdasági, költségvetési szervezet számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató részegység vezetője
FEOR-kód 1210-02
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Gazdasági, igazgatási, érdek-képviseleti vezetők, törvényhozók
 • (csoport) Gazdasági, költségvetési szervezetek vezetői
 • (alcsoport) Gazdasági, költségvetési szervezetek vezetői
Bemutatás
Rövid leírás A gazdasági vagy költségvetési szervezet pénzügyi, számviteli, gazdasági és ellenőrző funkcióit az általános vagy felsőbb szintű vezető irányítása mellett tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi, valamint az ilyen jogilag nem önálló osztályok tevékenységét vezeti.
Jellemző tevékenységek
 • Kialakítja a pénzügyi politikát, megtervezi és irányítja a gazdasági szervezet pénzügyi műveleteit.
 • Meghatározza a számviteli politikát, kiépíti és működteti a számviteli rendszert.
 • Megszerzi és kezeli a működéshez szükséges forrásokat (tőkét),
 • Előkészíti a beruházási és finanszírozási döntéseket, támogatja a stratégiai döntéseket.
 • Elemzi a tőkepiac és a gazdasági szervezet pénzügyi adatait.
 • Értékeli a szervezet teljesítményét és pénzügyi helyzetét.
 • Ellenőrzi a pénzeszközök hatékony felhasználását.
 • Pénzügyi kimutatásokat, költségvetést és éves beszámolót készít, gondoskodik a nyilvános tájékoztatásról.
 • Megfelelő információkkal látja el a vezetőket.
 • Koordinálja a tervezést, az ellenőrzést és az információ-ellátást, támogatja a gazdasági szervezet vezetését.
 • Vezeti a pénzügyi, számviteli részegységet, egységes szakmai elveket határozás meg ennek tevékenységére vonatkozóan.
 • Megtervezi az egység működését biztosító feltételeket.
 • Képviseli az egységet az intézmény más részlegei és külső szervezetek előtt.
 • Naprakészen tájékozott a szervezetet érintő érvényes jogszabályokról, jogszabály tervezetekről.
 • Folyamatosan képzi magát és gondoskodik a munkatársakat érintő információkról.
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Állandóan zárt térben, irodában végzett munka
Egészségügyi tényezők
 • Túlnyomórészt ülő munka megterheli a belső szerveket, a gerincet
 • A túlnyomóan számítógéppel végzett munka rontja a szemet, általában károsítja az egészséget
 • A légkondicionáló allergiás és felsőlégúti panaszokat okoz
Pszichikai tényezők
 • Jó figyelemösszpontosítási képesség szükséges a az indíítványok és jogszabályok értelmezéséhez
 • Jó kombinációs készség szükséges az összefüggések felismeréséhez
 • Az egyéni megítélésem alapuló döntések fokozzák a stresszt
Várható változások
 • Tárgyalóképes, magas szintű nyelvi kifejezőkészség írásban és szóban
 • A gyorsan változó gazdasági és társadalmi folyamatok miatt egyre fontosabb a stressz tűrő képesség
 • Fontos az új iránti fogékonyság
 • Nő a rugalmasság és a szervezőkészség iránti igény
 • A kevesebb minisztérium és a kisebb parlament miatt kevesebb szakemberre van szükség, egyre kevesebb, vagy nincs segítő munkatárs, ezért nő a munkaterhelés
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (70%)
(30%) Személyközpontú
Önálló (20%)
(80%) Csoportos
Irányító (0%)
(100%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások