Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Mezőgazdasági, erdészeti kisszervezet vezetője(igazgató, elnők, ügyvezető igazgató) - (FEOR 1311-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Mezőgazdasági, erdészeti kisszervezet vezetője(igazgató, elnők, ügyvezető igazgató)
FEOR-kód 1311-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Gazdasági, igazgatási, érdek-képviseleti vezetők, törvényhozók
 • (csoport) Termelési és szolgáltatást nyújtó egységek vezetői
 • (alcsoport) Termelési egységek vezetői
Bemutatás
Rövid leírás Mezőgazdsági, kertészeti, erdészeti, halászati vállalkozásokat vezet, saját nevében, vagy tulajdonosok, tagok megbízásából. Irányítja ezek termelő tevéekenységét, vagy a szolgáltatást.
Jellemző tevékenységek
 • Kialakítja és meghatározza az által vezetett szervezet üzletpolitikáját.
 • Képviselei az által meghatározott irányvonal érvényesülését.
 • Biztosítja a működés pénzügyi forrásait.
 • Megköti a működéshez szükséges szerződéseket.
 • Kialakítja a munkaszervezetet és a belső szabályzatokat.
 • Meghatározza a hatásköröket, szabályozza az együttműködést.
 • Tervezei és felügyelei a szervezet gazdálkodását.
 • Képviselei a szervezetet, és intézi az ügyeket.
 • Megtervezi a következő időszak munkáját.
 • Ekkenőrzi a feladatok végrehajtását, értékeli a befejezett tevékenységet.
 • Figyeli a piacot és az üzleti környezet változásait, és elemzéseket készít ezekről.
 • Irányítja a személyügyi tevékenységet, kiválasztja a munkatársakat.
 • Gyakorolja a munkáltatói jogokat. Kinevez, felment, felvesz, stb)
 • Kidolgozza és fejleszti a marketing stratégiát.
 • Gondoskodik a szervezet üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről és a könyvvizsgálói tevékenység biztosítsáról.
 • Elkészíti az éves beszámolót a gazdálkodásról.
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Irodai munka.
 • Utazások, terep bejárások is a feladathoz tartoznak.
Egészségügyi tényezők
 • Jelentős fizikai igénybe vétel nincs.
 • A hallás, hallgatás, beszéd a jellemző fizikai tevékenységek.
 • Az utazások területbejárások ellenére a munka mozgásszegény, ennek életviteli hatásai vannak.
Pszichikai tényezők
 • A stresszhatás jelenléte állandó.
 • A munkaidő nehezen határolható be, ez életmódi hatásokkal jár.
Várható változások
 • Az ágzat részesedése a nemzetgazdaságban várhatóan stagnálni fog, legfeljebb 7.5%-t ér el a jelenlegi 6%-al szemben
 • A tualajdonosi szerkezet jelentős átalakulása a közeljövőben nem várható.
 • A külföldiek földvásárlási lehetőségeinek változása hozhat lényeges változást a kapcsolódó üzeti szféráűban.
 • A szervezetek vezetőinek több gazdasági és stratégiai kérdéssel kell foglalkozni, mint szakmaival.
 • A támogatások megszerzése kiemelt feladattá válik.
 • A pályázati tevéeknység központi szerepet játszik a gazdaálkodó szervezet irányításában.
 • A befektetések megtésülése nem gyorsul fel, ezért a pénzügy és hitelpolitika a szervezet életében jelentősebb lesz.
 • A vagyon és kockázatbiztosítási továbbá a minőségbiztostási tevéekenység aránya is jelentősen változik a vezető munkájában.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (50%)
(50%) Személyközpontú
Önálló (100%)
(0%) Csoportos
Irányító (100%)
(0%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások