Nincs megfelelő szerepköre a portlet megjelenítéséhez.
Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Ipari tevékenységet folytató egység vezetője - (FEOR 1312-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Ipari tevékenységet folytató egység vezetője
FEOR-kód 1312-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Gazdasági, igazgatási, érdek-képviseleti vezetők, törvényhozók
 • (csoport) Termelési és szolgáltatást nyújtó egységek vezetői
 • (alcsoport) Termelési egységek vezetői
Bemutatás
Rövid leírás Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi az ipari szervezet termelési tevékenységét, melynek célja bányászati tevéeknység ellátása, nyers- és alapanyag előállítása, feldolgozása, termékgyártás és egyéb ipari tevékenység végzése.
Jellemző tevékenységek
 • Kialakítja a munkaszervezetet, meghatározza a hatás -és feladatköröket.
 • Megtervezi a gazdálkodást. Felügyeli az üzleti terv megvalósítását.
 • Megtervezi a munkavégzés fő folyamatait ellenőrzi azok megvalósulását.
 • Megtervezi és biztosítja a személyi és tárgyi feltétleket.
 • Fejleszti a marketing stratégiát.
 • Konzultál a középvezetőkkel és beszámoltatja őket a részterület működéséről és az együttműködésükről.
 • Elemzi a költségeket, a kifizetések és a bevételek alakulását.
 • Kidolgozza minőségbiztosítás és a minőség-ellenőrzés alapelveit.
 • Ellenőrzi a foglalkozásbiztonsági szabályok betartását, betartatását.
 • Dönt az alkalmazandó technológiák, eljárások kiválasztásáról, és az ezek alkalmazásához szükséges eszkzök beszerzéséről.
 • Elkészíti vagy elkészítteti az éves beszámolót.
 • Megköti a beszállítókkal a biztonságos működéshez szükséges szükséges szerződéseket, és megrendelőkkel a szállítási megállapodásokat.
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Irodai jellegű munka
 • A kooperációs munka sok utazással járhat.
Egészségügyi tényezők
 • Jelentős fizikai igénybe vétel nincs.
 • A hallás, hallgatás, beszéd a jellemző fizikai tevékenységek.
 • Az utazások területbejárások ellenére a munka mozgásszegény, ennek életviteli hatásai vannak.
Pszichikai tényezők
 • A stresszhatás jelenléte állandó.
 • A munkaidő nehezen határolható be, ez életmódi hatásokkal jár.
Várható változások
 • Az ágzat részesedése a nemzetgazdaságban várhatóan stagnálni fog, legfeljebb kismértékű emelkedés várható
 • Az értékesítési lehetőségek elsősorban exportterületen bővíthetők.
 • A gazdasági tevéeknységtől független pénzügyi tevékenység gyakran nehezíthetik a pénzügyi tervezést és a szerződéses garanciáj rvényesítését.
 • A szervezetek vezetőinek több gazdasági és stratégiai kérdéssel kell foglalkozni, mint szakmaival.
 • A támogatások megszerzése kiemelt feladattá válik.
 • A pályázati tevéeknység központi szerepet játszik a gazdaálkodó szervezet irányításában.
 • A befektetések megtésülése nem gyorsul fel, ezért a pénzügy és hitelpolitika a szervezet életében jelentősebb lesz.
 • A bankszektorral való kapcsolat kiterjed, jelentős továbbképzést igényel.
 • A vagyon és kockázatbiztosítási továbbá a minőségbiztostási tevéekenység aránya is jelentősen változik a vezető munkájában.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (50%)
(50%) Személyközpontú
Önálló (100%)
(0%) Csoportos
Irányító (100%)
(0%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások