Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Oktatási-nevelési tevékenységet folytató egység vezetője - (FEOR 1328-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Oktatási-nevelési tevékenységet folytató egység vezetője
FEOR-kód 1328-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Gazdasági, igazgatási, érdek-képviseleti vezetők, törvényhozók
 • (csoport) Termelési és szolgáltatást nyújtó egységek vezetői
 • (alcsoport) Szolgáltatást nyújtó egységek vezetői
Bemutatás
Rövid leírás Oktatási intézményekben az igazgató, főigazgató, rektor irányításával tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az oktatási, képzési tevékenységet folytató, jogilag nem önálló részegység munkáját.
Jellemző tevékenységek
 • Tervezi, szervezi, irányítja,és ellenőrzi a szervezeti egység tanácsával együttműködve az óvodák, általános és középiskolák, szakképző intézmények, főiskolák és egyetemek, egyetemi, főiskolai karok, tanszékek munkáját
 • Szervezi, vezeti és ellenőrzi a tanítók, tanárok, oktatók és a kiszolgáló személyzet tevékenységét
 • Összehangolja az egységek oktatói munkáját
 • Meghatározza az osztályok, csoportok, tankörök számát
 • Elkészíti vagy elkészítteti az órarendeket, az oktatók és tanárok beosztását
 • Jóváhagyja a kari, tanszéki kinevezéseket
 • Részt vesz a különböző tantestületek, bizottságok és az iskolavezetőség munkájában
 • Képviseli az egységet az intézmény más részlegei és külső szervezetek előtt
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Irodai munka, jelentős fizikai igénybevétel nincs
 • A feladatellátás gyakran utazással jár
Egészségügyi tényezők
 • Jelentős fizikai igénybe vétel nincs, azonban a mozgásszegény életmód megterheli a mozgásszerveket
 • A hallás, hallgatás, beszéd a jellemző fizikai tevékenységek.
Pszichikai tényezők
 • A stresszhatás jelenléte állandó.
 • A munkaidő nehezen határolható be, ez életmódi hatásokkal jár.
Várható változások
 • Az oktatáspolitikai változások követése kiemelt feladat lesz
 • A tualajdonosi szerkezet jelentős átalakulása a közeljövőben nem várható.
 • A szervezetek vezetőinek több gazdasági és stratégiai kérdéssel kell foglalkozni, mint szakmaival.
 • A támogatások megszerzése kiemelt feladattá válik.
 • A pályázati tevéeknység központi szerepet játszik a gazdaálkodó szervezet irányításában.
 • A minőségbiztostási tevéekenység aránya jelentősen változik a vezető munkájában.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (50%)
(50%) Személyközpontú
Önálló (100%)
(0%) Csoportos
Irányító (100%)
(0%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások