Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Kulturális tevékenységet folytató egység vezetője - (FEOR 1335-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Kulturális tevékenységet folytató egység vezetője
FEOR-kód 1335-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Gazdasági, igazgatási, érdek-képviseleti vezetők, törvényhozók
 • (csoport) Termelési és szolgáltatást nyújtó egységek vezetői
 • (alcsoport) Kereskedelmi, vendéglátó és hasonló szolgáltatási tevékenységet folytató egységek vezetői
Bemutatás
Rövid leírás Megtervezi, vezeti koordinálja és ellenőrzi a művelődési és kulturális tevékenységet szervező egység munkáját.
Jellemző tevékenységek
 • Megszervezi könyvtári anyagok, múzeális értékű tárgyak, levéltári dokumentumok felkutatását, gyűjtését, rendszerezését, feldolgozását, nyilvántartását
 • Irányítja kulturális értékek butatásának előkészítését, restaurálását.
 • Tervezi kulturális javak tuományos feldolgozását, és a kapcsolódó ismeretterjesztést.
 • Biztosítja a dokumentációs és információs tevékenység feügyeletét.
 • Megszervezi a kutató- és ügyfélszolgálati munkát.
 • Dönt az intézményi nyilvánosság biztosításáról, események szervezéséről.
 • Elkészíti az intézmény költségvetését, ellenőrzi a kiadásokat, az előirányzatok felhasználását.
 • Elemzi a a piac és a társadalmi környezet változásait, a lakosság igényeit.
 • Közreműködik helyi fejlesztési tervek, stratégiák készítésében, a kulturális alrendszerek közötti kapcsolat szervezésében.
 • Megtervezi és irányítja az egység marketing munkáját.
 • Adatszolgálttást végez helyi és országos szerveknek, hatóságoknak.
 • Biztosítjaa működés tárgyi és személyi feltételeit.
 • Szervezi a nyilvánosság tájékoztatását szakmai és lakossági igények szerint.
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Irodai jellegű munka, jelentős mobilitási elvársokkal
 • Fokozott kommunikációs igénybevétel.
Egészségügyi tényezők
 • Jelentős fizikai igénybe vétel nincs.
 • A hallás, hallgatás, beszéd a jellemző fizikai tevékenységek.
 • Az utazások és mobilitási követelmények ellenére a munka mozgásszegény, ennek életviteli hatásai vannak.
Pszichikai tényezők
 • Mérsékelt stresszhatás jelenléte állandó.
 • A munkaidő rendezvények, konferenciák miatt nehezen határolható be.
Várható változások
 • A kulturális menedzserek iránti igény a közlemúltban jelentősen növekedett, és kis mértékű növekedés továbbra is várható.
 • Ugyanakkor túlképzés van azokból a képesítésekben, amelyekkel a munkakör betölthető, és a trend várhatóan nem fog változni.
 • A foglalkozás gyakorlása egyre több más szakirány ismeretét igényli. Pl. informatika, gaudasági ismeretek, kommunikáció, az információhordzókkal kapcsolatos technológia.
 • Várhatóan nem csak közveteln kulturális szolgáltatási téren lesz álláslehetőség, hanem a gazdasági szervezetek, és közigazgatás területén is.
 • A foglalkoztatási biztonság annak ellenére szorosan összefügg a gazdság teljesítményével, hogy a munkahelyek a nonprofit szférában vannak.
 • A nyelvtudás és nyelvhasználat minőségi követelményei folyamatosan növekednek.
 • Növekszik a mobilitás iránti igény is.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (50%)
(50%) Személyközpontú
Önálló (100%)
(0%) Csoportos
Irányító (50%)
(50%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások