Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Hírközlési, postai tevékenységet folytató részegység vezetője - (FEOR 1339-13) Munkakör
Alapadatok
Megnevezés Hírközlési, postai tevékenységet folytató részegység vezetője
FEOR-kód 1339-13
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Gazdasági, igazgatási, érdek-képviseleti vezetők, törvényhozók
 • (csoport) Termelési és szolgáltatást nyújtó egységek vezetői
 • (alcsoport) Kereskedelmi, vendéglátó és hasonló szolgáltatási tevékenységet folytató egységek vezetői
Bemutatás
Rövid leírás Tervezi, irányítja, szervezi a hírközlési és postai tevékenységet végző vállalkozások, szervezetek (pl. postaigazgatóság, postahivatal) részegységeinek működését.Összehangolja és ellenőrzi a közvetlen irányítása alá rendelt dolgozók tevékenységét.
Jellemző tevékenységek
 • biztosítja a postai szolgáltatások, a hírközlés, műsorszórás és rádióhírközlés folyamatos működését a vezetésére bízott részegységnél
 • beosztja dolgozók munkaidejét
 • meghatározza az elvégzendő feladatokat
 • irányítja a beérkezett és felvett küldemények feldolgozását, kézbesítését és továbbítását
 • betartatja az ügyviteli, az irat- és postakezelési utasításokat és szabályokat
 • szervezi, irányítja és utasítja a dolgozókat
 • ellenőrzi a munkatársak ügyfélszolgálati tevékenységét
 • külső kapcsolatot tart (pl.: önkormányzat, rendőrség, nagyfogyasztók)
 • figyelemmel kíséri a postahely készpénzgazdálkodását
 • elemzéseket készít a munkafolyamatokról, javaslatot tesz a hatékonyság javítására
 • hírközlési, postai szolgáltatásokat fejleszt
 • összehangolja a különböző szakterületeken dolgozók munkáját
 • képviseli részlegét a hírközlési és postai hálózat más egységei, a szakhatóságok és más szervek felé
 • jegyzőkönyvezi a felmerülő problémákat, panaszokat
 • gondoskodik a küldemények gördülékeny és folyamatos be- és kiáramlásáról
 • megtervezi a technikai fejlesztéseket és felügyeli azokat
 • beosztja a szabadságokat, szabadnapokat és pihenőidőket
 • ellenőrzi a berendezéseket, gondoskodik javításukról
 • gondoskodik a törvények, jogszabályok, valamint belső szabályok betartásáról
 • beszámol a felsőbb vezetőknek az irányítására bízott részleg tevékenységéről
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Jellemzően állandó-, belső helyszínen, többnyire irodában végzett tevékenység.
 • Elenyésző fizikai megterheléssel járó, jellemzően szellemi tevékenységet igénylő munka.
Egészségügyi tényezők
 • az ép beszédkészség elengedhetetlen
 • gyakran hosszabb időn át ülő, hajlott testhelyzetben, számítógép előtt kell dolgozni, ami a gerincoszlopot megterheli
 • az ép látás elengedhetetlen
Pszichikai tényezők
 • fokozott figyelmet, precizitást igényelő tevékenység
 • mások irányításával járó munkaterület, ami stresszhelyzetekkel járhat
 • a vezetői tevékenység, az ügyfelekkel és beosztottakkal való folyamatos kapcsolattartás türelmet és együttműködést követel
 • a felelősség érzelmi megterhelést jelenthet
 • gyakran kell önálló döntéseket hoznia, amelyek következményeiért vállalnia kell a felelősséget
 • a hibás vagy figyelmetlen munkavégzés komoly következményekkel járhat (pl. anyagi, illetve jogi)
 • fontos a csapatban végzett munka elfogadása
Várható változások
 • Új szolgáltatások bevezetésére kerül sor
 • A technika folyamatos fejlődése jellemző, egyre több mindent digitalizálnak
 • Egyre képzettebb szakemberekre van szükség
 • Előtérbe kerül a környezettudatos magatartás
 • Nagyobb fokú önállóság és felelősség várható a munkakörben
 • A minőségi elvárások egyre fontosabb szerepet kapnak
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (30%)
(70%) Személyközpontú
Önálló (50%)
(50%) Csoportos
Irányító (90%)
(10%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások