Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Reklám, PR- és egyéb kommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője - (FEOR 1416-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Reklám, PR- és egyéb kommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője
FEOR-kód 1416-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Gazdasági, igazgatási, érdek-képviseleti vezetők, törvényhozók
 • (csoport) Gazdasági tevékenységet segítő egységek vezetői
 • (alcsoport) Gazdasági tevékenységet segítő egységek vezetői
Bemutatás
Rövid leírás Gazdasági, szolgáltatási vagy költségvetési szervezetek vagy azok megfelelő szervezeti egységének a reklám, markting és tömegkommunikációs tevékenységeit és feladatait tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi.
Jellemző tevékenységek
 • tervezi, szervezi, irányítja, elemzi és ellenőrzi a felhasználóktól begyűjtött termékekkel kapcsolatos információkat
 • módszereket dolgoz ki a piaci igények feltárása érdekében, reklámstratégiákat dolgoz ki
 • meghatározza a reklám célját, ennek függvényében kidolgozza a költségvetést
 • megvalósíttatja a reklámstratégiát, ellenőrzi annak a végrehajtását
 • tárgyalásokat folytat a médiákkal, a hirdetési ügynökségek képviselőivel
 • programokat tervez és szervez, hogy tájékoztassa a közvéleményt a szervezet céljairól, terveiről, eredményeiről
 • tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a szervezeti egységéhez tartozó emberi erőforrást, gondoskodik annak hatékony felhasználásáról
 • megállaptja és irányítja a szervezeti egységének a működési és adminisztrációs eljárásait
 • tervezi és irányítja a tevékenységéhez kapcsolódó pénzalapok felhasználását
 • képviseli a cégét vagy a szervezeti egységét más cégek vagy más részlegek előtt
Körülmények
Munkakörnyezet
 • részben belső helyszínen dolgozik
 • gyakori az utazás, helyszínváltoztatás
Egészségügyi tényezők
 • a gyakori helyváltoztatás ép mozgásszerveket igényel
 • súlyosabb érzékszervi károsodás kizáró ok
 • látás, beszédkészség zavara és a halláscsökkenés kizáró ok
Pszichikai tényezők
 • kiváló kapcsolatteremtő és konfliktuskezelő képességet igényel
 • jó elemző, problémamegoldó képességet igényel
Várható változások
 • Előtárbe kerül és prioritást kap a magyar termékek képviselete és terjesztése.
 • Szélesedik a reklámozandó termékek köre, fokozódik a versenyhelyzet.
 • Nagyfokú mobilitásra lesz szükség a munkavégzéshez.
 • Fokozott igény jelentkezik a szakmailag jól képzett menedzserek iránt.
 • Várható a környezetevédelmi előírások szigorodása (szellektív hulladékgyűjtés, környezetbarát csomagolás, természetes alapanya, stb), melyeket a piackutatásba, reklámozásba, értékesítésbe is be kell építeni.
 • Növekszik a manipulatív elemek megjelenése a nagyobb piaci részesedés elérése érdekében.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (20%)
(80%) Személyközpontú
Önálló (80%)
(20%) Csoportos
Irányító (90%)
(10%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások