Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Bányamérnök - (FEOR 2111-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Bányamérnök
FEOR-kód 2111-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
 • (csoport) Műszaki, informatikai és természettudományi foglalkozások
 • (alcsoport) Ipari, építőipari mérnökök
Bemutatás
Rövid leírás Kutatásokat folytat, módszereket dolgoz ki, és tanácsokat ad az ásványi nyersanyagok kutatására, feltárására, kitermelésére
Jellemző tevékenységek
 • Kutatásokat folytatat földtani és mérnöki módszerekkel végzett , ásványi nyersanyagok lelőhelyeinek felfedezése, lehatárolása, mennyiségi és minőségi megismerése, földtani szerkezetek megismerése
 • Meghatározza a bányaművelés helyét, elvégzi a vágatok és alagutak kialakításának tervezését és építésük irányítását
 • Meghatározza a bányaművelés helyét, írányítja a vágatok és alagutak kialakításának tervezését és építését
 • Tervezi, szervezi, irányítja az ásványi nyersanyag kitermelését (lefejtés, elválasztás, felszínre hozás)
 • Irányítja a kitermelt ásványi nyersanyag előkészítését és elsődleges feldolgozását
 • Tervezi, szervezi, irányítja a szénhidrogén-szállító vezetékek létesítését, üzemeltetését
 • Tervezi, szervezi, irányítja a geotermikus energia kutatását és kitermelését
 • Tervezi a bányák, valamint a bányászati rendszerek, berendezések és segédeszközök fejlesztését
 • Szervezi, irányítja és felügyeli a bányaüzem termelési és műszaki munkáit
 • Kidolgozza és betartatja a biztonsági szabályokat, bányavédelmi előírásokat
 • Kapcsolatot tart és konzultációt folytat geológusokkal, geofizikusokkal és más szakértőkkel
 • Előkutatásokat folytatat az ásványi nyersanyaglelőhelyek meglétének kimutatására
 • Részt vesz barlangok kutatásában, feltárásában
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Zárt, szűk térben és/vagy föld alatt történő munkavégzés
 • Por, pára és szagok
Egészségügyi tényezők
 • Zaj és vibráció
 • Nedvesség és nyirkosság
Pszichikai tényezők
 • Balesetveszély
Várható változások
 • Hagyományőrzés
 • Magyarságtudat
 • Korszerű technológiák alkalmazása
 • Az UNIÓS normák a környezetvédelem i területén
 • Az innovációs lehetőségek alkalmazása új lelőhelyek feltárásánál
 • Igazodás a társadalom orientált marketing szemlélethez
 • Rádioaktív hulladék és veszélyes hulladék biztonságos elhelyezés
 • szénhidrogén-szállító vezetékek létesítésének, üzemeltetésének tervezése, szervezése, irányítás
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (70%)
(30%) Személyközpontú
Önálló (70%)
(30%) Csoportos
Irányító (100%)
(0%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások