Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Fa- és könnyűipari mérnök - (FEOR 2114-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Fa- és könnyűipari mérnök
FEOR-kód 2114-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
 • (csoport) Műszaki, informatikai és természettudományi foglalkozások
 • (alcsoport) Ipari, építőipari mérnökök
Bemutatás
Rövid leírás A fa- és könnyűipari termékgyártás területén (textil-, bőr-, cipő, szőrme, papír-, nyomdaipari termékek) üzemeltetési, gazdálkodási, minőségbiztosítási, gyártmányfejlesztési feladatokat lát el, programokat dolgoz ki a különféle gyártási tevékenység összehangolására, felméri a költséghatékonyságot és biztonságot.
Jellemző tevékenységek
 • felügyeli az alapanyagok beszállítását és feldolgozását
 • gyártástechnológiákat és gyártmányokat tervez
 • értelmezi és elősegíti a minőség ellenőrzésére és fenntartására vonatkozó műszaki előírások és ajánlások alkalmazását
 • meghatározza a rendelkezésre álló berendezések elrendezésének és rendszerbe illesztésének módját a gyártási folyamatban
 • gondoskodik az üzemzavarok, minőségi problémák okának kivizsgálásáról és mielőbbi megszüntetéséről
 • irányítja a karbantartási és javítási munkálatokat
 • a beruházási költségeket kalkulálja, költségtervet vagy árajánlatot készít
 • együttműködik más szakterületeken dolgozó mérnökökkel, a gyártásban közreműködő technikusokkal, szakmunkásokkal
 • szervezi az innovációs tevékenységet, részt vesz a fejlesztések kidolgozásában
 • irányítja és végzi a gyártás-előkészítést, termékeket tervez
 • a termelési folyamatokat tervezi és szervezi
 • munkahelyi mérési programokat dolgoz ki, továbbá elvégzi a munka-minták elemzését a munkaerő kihasználásával kapcsolatos szabványok kidolgozása érdekében
 • elvégzi a a munkaerő-kihasználásnak, a létesítmények elrendezésének, a működésre vonatkozó adatoknak és a termelési ütemtervek és költségeknek az elemzését a munkaerő és a berendezések optimális kihasználtságának megtervezése céljából
 • termelési követelményeket dolgoz ki
 • a műszaki alapelveknek és biztonsági szabályoknak megfelelő szabványokat és előírásokat dolgoz ki (a helyszíni szerelésre, a minőségellenőrzésre, tesztelésre, ellenőrzésre és karbantartásra vonatkozóan)
 • meghatározza az anyagok, berendezések, vezetékrendszerek, az anyagáramlás, valamint az üzemek és rendszerek optimális teljesítményét és elrendezését
 • könnyűipari üzemek létesítésére és működtetésére vonatkozó terveket készít
 • jelentéseket, költségbecsléseket, pályázatokat, árajánlatokat és tendereket állít össze (illetve közreműködik az összeállításukban), szerződéseket fogalmaz
 • átadás előtt ellenőrzi a biztonsági előírások teljesülését
 • folyamatosan nyomon követi a jogszabályok, szabványok és egyéb műszaki szabályozók változását
Körülmények
Munkakörnyezet
 • A munkavégzés helyszíne elsődlegesen az üzem és a műhely, emellett a szervezési, tervezési feladatok és a dokumentáció irodában zajlik.
 • A partnerekkel - megbízók, megrendelők, gyártók - történő tárgyalások alkalmanként irodán kívül zajlanak.
 • A munkahét általában 5 napból áll.
 • A munkavégzés leggyakrabban két vagy három műszakos munkarendben történik - igazodva a gyártás cikusához.
 • Az üzemi, műhelyi munkakörnyezetnek általában magas a zajszintje.
 • A közvetlen munkakörnyezetnek a tervezés miatt általában világos, tágas.
 • A közvetlen munkakörnyezet általában tiszta, rendezett, esztétikus.
Egészségügyi tényezők
 • a munkavégzés többnyire könnyű vagy közepesen nehéz fizikai igénybevétellel jár
 • többnyire állva vagy járkálva végzett tevékenységek jellemzőek, a gyakori helyváltoztatás jellemző
 • a munka során alkalmazott vágó, fúró, préselő gépek, automatikus rendszerek baleseti kockázata magas
 • a folyamatos zaj halláskárosító hatású
 • hő-, por- és vegyi anyag ártalom egyaránt előfordulhat
 • a tevékenység során használt vegyi anyagok allergizáló hatásúak
Pszichikai tényezők
 • nagy odafigyeléssel, pontosan, precízen kell végezni a munkát
 • a mérnöki munka során adódnak váratlan helyzetek, problémák, amelyeket azonnal meg kell oldani
 • a technikusok, szakmunkások irányítása, illetve a folyamatos verbális kommunikáció stresszforrást jelenthet
 • szoros együttműködést kíván a tevékenység belső munkatársakkal, külső partnerekkel
 • nagy felelősséggel jár a mérnöki munka
Várható változások
 • Az informatika, számítástechnika gyors fejlődése megköveteli a tervezésben is az új technológiák és szoftverek alkalmazását.
 • Egyre jobban előtérbe kerül a környezettudatosság.
 • Az egyetemes tervezés (mindenki számára akadálymentesen használható) elveit kell követni a mérnöki munkában.
 • A globalizáció miatt a hazai könnyűipar szinte teljesen megszűnt.
 • A szakma presztizse a feldolgozóipar hanyatlása miatt gyengült.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (80%)
(20%) Személyközpontú
Önálló (80%)
(20%) Csoportos
Irányító (0%)
(100%) Végrehajtó
Multimédia
Foglalkozás bemutató film
Foglalkozás bemutató mappa
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások