Nincs megfelelő szerepköre a portlet megjelenítéséhez.
Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Gépészmérnök - (FEOR 2118-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Gépészmérnök
FEOR-kód 2118-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
 • (csoport) Műszaki, informatikai és természettudományi foglalkozások
 • (alcsoport) Ipari, építőipari mérnökök
Bemutatás
Rövid leírás A gépészmérnök új gépeket, berendezéseket, mechanikai szerkezeteket, technológiai eljárásokat, gyártási rendszereket tervez és fejleszt ki. Irányítja és szervezi a gyártási, előállítási, üzemeltetési és javítási folyamatokat.
Jellemző tevékenységek
 • a megrendelő által igényelt vagy elképzelt gyártmányt megtervezi rajzasztalon vagy speciális szoftver segítségével
 • kiválasztja a gyártáshoz szükséges megfelelő anyagokat
 • kialakítja a gyártáshoz szükséges magas szinten automatizált technológiát vagy gyártóberendezést
 • közreműködik az előállított termékek értékesítésében
 • a berendezéseket, gyártmányokat rendszerbe illeszti, gondoskodik az üzemeltetésükről, karbantartásukról és javításukról
 • a tervezési folyamatot modellezéssel támasztja alá és biztosítja
 • a technológiai folyamatot, szerelési munkálatokat irányítja, szervezi, abban közreműködik
 • meghatározza a rendelkezésre álló gépek, berendezések optimális elrendezését és rendszerbe illesztését
 • irányítja a kivitelezési munkálatokat
 • együttműködik más mérnökökkel, technikusokkal, szakmunkásokkal
 • elkészíti a telepítési, beüzemelési, működtetési és karbantartási előírásokat
 • ellenőrzi a felszerelt üzem, berendezés vagy termék biztonságos üzemeltethetőségét
 • ellenőrző szabványokat és eljárásokat dolgoz ki a gépek, szerszámok, motorok, ipari berendezések vagy rendszerek hatékony és biztonságos működésének biztosítása érdekében
 • gondoskodik a berendezéseknek, azok kezelésének és karbantartásának a tervezési előírásoknak és a biztonsági szabványoknak való megfelelőségéről
 • tanácsadást végez többek között szövegszerkesztők, számítógépek, precíziós műszerek, kamerák és projektorok nem elektromos alkatrészeivel kapcsolatban
 • méréseket végez a gépek, rendszerek optimális működésének beállítása céljából
 • minőségirányítási rendszereket fejleszt és alkalmaz munkája során
 • jelentéseket, költségbecsléseket, pályázatokat, árajánlatokat és tendereket állít össze (illetve közreműködik az összeállításukban), szerződéseket fogalmaz
 • lehetőség szerint környezetbarát, energiatakarákos technológiákat részesít előnyben
 • folyamatosan nyomon követi a jogszabályok, szabványok és egyéb műszaki szabályozók változását
Körülmények
Munkakörnyezet
 • A munkavégzés helyszíne egyrészt az üzem és a műhely, emellett a szervezési, tervezési feladatok és a dokumentáció irodában zajlik.
 • A partnerekkel - megbízók, megrendelők, gyártók - történő tárgyalások alkalmanként irodán kívül zajlanak.
 • A munkahét általában 5 napból áll.
 • A munkavégzés többnyire normál vagy két műszakos munkarendben történik - igazodva a gyártás cikusához.
 • Az üzemi, műhelyi munkakörnyezetnek általában magas a zajszintje.
 • Az irodai munkakörnyezet a tervezés miatt általában világos, tágas.
 • Műhelyben és üzemben jellemző a zaj, por, szennyeződés.
 • A közvetlen munkakörnyezet általában tiszta, rendezett, esztétikus.
Egészségügyi tényezők
 • a munkavégzés többnyire könnyű vagy közepesen nehéz fizikai igénybevétellel jár
 • többnyire állva vagy járkálva végzett tevékenységek jellemzőek, a gyakori helyváltoztatás jellemző
 • a munka során alkalmazott vágó, fúró, préselő gépek, automatikus rendszerek baleseti kockázata magas
 • a folyamatos zaj halláskárosító hatású
 • hő-, por- és vegyi anyag ártalom egyaránt előfordulhat
 • a tevékenység során használt vegyi anyagok allergizáló hatásúak
Pszichikai tényezők
 • nagy odafigyeléssel, pontosan, precízen kell végezni a munkát
 • a mérnöki munka során adódnak váratlan helyzetek, problémák, amelyeket azonnal meg kell oldani
 • a technikusok, szakmunkások irányítása, illetve a folyamatos verbális kommunikáció stresszforrást jelenthet
 • szoros együttműködést kíván a tevékenység belső munkatársakkal, külső partnerekkel
 • nagy felelősséggel jár a mérnöki munka
Várható változások
 • Az informatika, számítástechnika gyors fejlődése megköveteli a tervezésben is az új technológiák és szoftverek alkalmazását.
 • Egyre jobban előtérbe kerül a környezettudatosság.
 • A gazdaság növekedése és az egyes iparágak fejlődése növeli a szakma iránti keresletet.
 • A hazai piacok beszűkölése miatt általában külföldre történik a tervezés, gyártás, ebből adódóan az idegen nyelv ismeret jelentősége felértékelődik.
 • Egyre inkább eltolódik a gépészmérnök tevékenysége a menedzsment, értékesítés, marketing irányába, szükséges speciális kiegészítő ismeret a munkavállaláshoz.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (80%)
(20%) Személyközpontú
Önálló (80%)
(20%) Csoportos
Irányító (0%)
(100%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások