Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Telekommunikációs mérnök - (FEOR 2123-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Telekommunikációs mérnök
FEOR-kód 2123-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
 • (csoport) Műszaki, informatikai és természettudományi foglalkozások
 • (alcsoport) Elektromérnökök
Bemutatás
Rövid leírás A vezetékes és a vezeték nélküli hírközlési és adatátviteli rendszerek (távbeszélő-, távíró-, adatátviteli központok, erősítőállomások, telex-, teletex-, videotexrendszerek, rádió- és televízióprogramokat továbbító műsorszóró berendezések, rádiótelefonok, hang- és képkeverő berendezések stb.) létesítésével kapcsolatban tervez, fejleszt, tanácsot ad és üzemeltet.
Jellemző tevékenységek
 • hírközlőrendszer működtetéséhez szükséges átviteltechnikai berendezéseket (kábelhálózat, távbeszélőközpontok, antennák, adatátviteli berendezések, mikrohullámú és űrtávközlési berendezések, számítástechnikai eszközök) szerel, telepít
 • elvégzi a hírközlési berendezések működéséhez szükséges rendszer és hálózat kiépítését, üzembe helyezési munkáinak tervezése, ellenőrzése
 • megtervezi az üzembehelyezést, ellenőrzi és irányítja a munkálatokat
 • az átviteltechnikai berendezések tervszerű megelőző karbantartásának és az üzemeltetés során felmerülő hibák elhárításához kapcsolódó munkaszervezést végzi
 • elvégzi a meglévő távközlési rendszerek, motorok és berendezések karbantartásának és javításának szervezését és irányítását
 • vezetékes, optikai szálas, vagy vezeték nélküli távközlési hálózatokat tervez
 • jelfeldolgozó algoritmusokat tervez és továbbfejlesztés
 • megfelelő hardvereket választ ki és szoftvereket alkalmaz
 • kábeles és vezeték nélküli távközlési hálózatokat - többek között rádiós és televíziós műsorelosztó rendszereket - tervez
 • távközlési berendezések kutatásával és fejlesztésével foglalkozik
 • különböző berendezések és hálózatok prototípusát elkészíti (vagy közreműködik az elkészítésben) és teszteli
 • együttműködik más mérnökökkel, technikusokkal, szakmunkásokkal
 • méréseket végez a gépek, rendszerek optimális működésének beállítása céljából
 • minőségirányítási rendszereket fejleszt és alkalmaz munkája során
 • jelentéseket, költségbecsléseket, pályázatokat, árajánlatokat és tendereket állít össze (illetve közreműködik az összeállításukban), szerződéseket fogalmaz
 • lehetőség szerint környezetbarát, energiatakarákos technológiákat részesít előnyben
 • folyamatosan nyomon követi a jogszabályok, szabványok és egyéb műszaki szabályozók változását
Körülmények
Munkakörnyezet
 • A munkavégzés helyszíne egyrészt az iroda, másrészt kivitelezési munkálatok helyszíne, például szabadtér, különböző épület, kábelalagút.
 • A partnerekkel - megbízók, forgalmazók, alvállalkozók - történő tárgyalások alkalmanként irodán kívül zajlanak.
 • A munkahét általában 5 napból áll.
 • A munkavégzés többnyire normál munkarendben történik.
 • A munkavégzés helyszíne különböző klimatikus feltételeket jelenthet.
 • Az irodai munkakörnyezet a tervezés miatt általában világos, tágas.
 • A közvetlen munkakörnyezet általában tiszta, rendezett, esztétikus.
Egészségügyi tényezők
 • a munkavégzés többnyire könnyű vagy közepesen nehéz fizikai igénybevétellel jár
 • többnyire állva vagy járkálva végzett tevékenységek jellemzőek, a gyakori helyváltoztatás jellemző
 • a monitor előtt végzett tartós munkavégzés károsíthatja a látást
 • a tevékenység elképzelhető magasban vagy a föld alatt, ehhez alkalmazkodni kell
 • helyszíni munkálatok során előforduló fizikai tevékenység a mászás, görnyekés, cipelés
Pszichikai tényezők
 • nagy odafigyeléssel, pontosan, precízen kell végezni a munkát
 • a mérnöki munka során adódnak váratlan helyzetek, problémák, amelyeket azonnal meg kell oldani
 • a technikusok, szakmunkások irányítása, illetve a folyamatos verbális kommunikáció stresszforrást jelenthet
 • szoros együttműködést kíván a tevékenység belső munkatársakkal, külső partnerekkel
 • nagy felelősséggel jár a mérnöki munka
Várható változások
 • Az informatika, számítástechnika gyors fejlődése megköveteli a tervezésben is az új technológiák és szoftverek alkalmazását.
 • A gyorsan változó technológiák nagyfokú alkalmazkodást kívánnak meg.
 • A gazdaság növekedése és az iparág fejlődése növeli a szakma iránti keresletet.
 • Eltolódik a telekommunikációs mérnök tevékenysége a menedzsment, értékesítés, marketing irányába, szükséges speciális kiegészítő ismeret a munkavállaláshoz.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (80%)
(20%) Személyközpontú
Önálló (80%)
(20%) Csoportos
Irányító (0%)
(100%) Végrehajtó
Multimédia
Foglalkozás bemutató mappa
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások