Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Mezőgazdasági mérnök - (FEOR 2131-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Mezőgazdasági mérnök
FEOR-kód 2131-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
 • (csoport) Műszaki, informatikai és természettudományi foglalkozások
 • (alcsoport) Egyéb mérnökök
Bemutatás
Rövid leírás Mezőgazdasági, illetve kertészeti termeléssel (növénytermelés, -védelem, állattenyésztés), kapcsolatos eljárásokat dolgoz ki és alkalmaz, valamint tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatokat, és ehhez kapcsolódó kutatásokat folytat.
Jellemző tevékenységek
 • megállapítja a mezőgazdasági üzem területén az ágazatok, al-, fő-, és mellékágazatok számát és elhelyezkedését a természeti, közgazdasági és műszaki adottságok figyelembevételével
 • megtervezi a beruházási és üzemelési költségigényeket, a termelőeszközök kihasználásának hatékonyságát, a termékek összköltségét és az üzem jövedelmezőségét
 • egy adott mezőgazdasági üzem termelési tevékenységét optimalizálja, a termelés leggazdaságosabb módját igyekszik kialakítani, amihez termesztési módokat dolgoz ki és alkalmaz
 • termesztendő növényeket kutat, kísérleteket végez, a növények tulajdonságait vizsgálja, illetve növénynemesítést végez
 • gazdálkodás tervezési, szervezési, irányítási és ellenőrzési feladatokat lát el
 • vizsgálja a talaj jellemzőit, hasznosíthatóságát és termőképességét
 • vetési, és ültetési terveket készít
 • állattenyésztési eljárásokat dolgoz ki és alkalmaz, irányítja a tenyészállat előállítást
 • vizsgálja a legelőterületek gazdaságos hasznosítását, illetve erre vonatkozó módszereket dolgoz ki
 • a lehetőségektől függően új technológiai eljárásokat vezet be, javítja a gépesítettségi színvonalat
 • megszervezi és irányítja a betakarítási, feldolgozási, szárítási, értékesítési és szállítási munkafázisokat
 • szaktanácsadást és szakértői tevékenységet végez (szakmai tervezés, kárfelmérés, szükséges növényvédőszerek ajánlása, stb.)
 • nyilvántartást vezet a költségekről és a gazdálkodás eredményességéről
 • tájékoztatást ad a piaci információkról, jogszabályokról, támogatási formákról a gazdáknak
 • pályázatokat, üzleti tervet és hitelkérelmet készít
Körülmények
Munkakörnyezet
 • A mezőgazdasági mérnöki tevékenységre a változatos munkakörnyezet a jellemző.
 • A munkaidő évszaktól függően változó lehet, csúcsidőszakokban gyakran kora reggeltől késő estig talpon kell lenniük.
 • A munkavégzés gyakran a természeti és a munkahelyi viszontagságok (eső, hideg, kánikula, huzamos idejű szabadban tartózkodás) elviselését igényli.
 • Gyakoran előfordulhat az elemi higiénikus feltételek hiánya, a lakóhelytől távoli munkavégzés, illetve adódhatnak kedvezőtlen közlekedési lehetőségek is a munkavégzés során.
 • A terepen ki van téve az időjárás viszontagságainak, ugyanakkor a szervezési tervezési feladatait irodai környezetben végzi.
 • A szállítókkal, felvásárlókkal és egyéb ügyfelekkel való kapcsolatnál gyakran kell utazni.
Egészségügyi tényezők
 • az irodai munkára a huzamos ülés, a kéz és karhasználat jellemző
 • a bőrt és a légutakat irritáló fertőtlenítőszerek, a poros légtér, a takarmányadalékok és tollak allergiás megbetegedéseket okozhatnak
 • az állatoktól eredőhet fertőzésveszély
 • balesetveszély a gépek, berendezések kezelésekor, illetve a különböző vegyi anyagok használatakor állhat fenn
 • a vegyszerek, növényvédőszerek használata egészségkárosító lehet
 • nyáron erősen szennyezett lehet a levegő porral és allergizáló anyagokkal (pollenekkel),
Pszichikai tényezők
 • a számos információ egyidejű elemzése jó figyelemösszpontosítást igényel
 • sokszor komoly anyagi felelősség is terhelheti, ami jelentős idegrendszeri megterheléssel járhat
 • fontos a jó megfigyelő és a gyors helyzetfelismerő képesség a beteg állatok mielőbbi kiszűréséhez
Várható változások
 • A jövőben várható a gazdaságok technikai-, technológiai modernizálása.
 • A minőségbiztosítási rendszerek fejlődése igényli, hogy a mérnökök magas szintű szakértelemmel rendelkezzenek.
 • A szakmában dolgozókkal szemben elvárás a modern termesztési és növényvédelmi technológiák ismerete, továbbá elengedhetetlenek vegyszerekkel és alkalmazásukkal kapcsolatos speciális ismeretek.
 • Sok mezőgazdasági diplomás szerez egyéb képzettséget is, és elhagyja eredeti szakterületét.
 • Hosszú távon a hazai mérnökképzés létszámcsökkenése miatt a külföldi tulajdonosok inkább kintről hoznak majd szakembereket az országba.
 • Az idegen nyelvek, a mezőgazdasági szaknyelv speciális kifejezéseinek elsajátítása,és a számítógépes ismeretek mellett a gyakorlati ismeretek megszerzése válik egyre hangsúlyosabb elvárássá ezen a szakterületen.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (60%)
(40%) Személyközpontú
Önálló (50%)
(50%) Csoportos
Irányító (90%)
(10%) Végrehajtó
Multimédia
Foglalkozás bemutató film
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások