Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Táj- és kertépítész mérnök - (FEOR 2133-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Táj- és kertépítész mérnök
FEOR-kód 2133-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
 • (csoport) Műszaki, informatikai és természettudományi foglalkozások
 • (alcsoport) Egyéb mérnökök
Bemutatás
Rövid leírás A táj, a települési környezet, a zöld felületek, a parkok és a kertek rendezésének, tervezésének, fejlesztésének, a környezetminőség javításának építési, kivitelezési, fenntartási, üzemeltetési és értékvédelmi feladatait végzi.
Jellemző tevékenységek
 • közparkot, köz- és magánkerteket tervez, közreműködik a terület fenntartásában, karbantartásában
 • üdülési- és idegenforgalmi beruházásokhoz kapcsolódóan rekreációs területek kialakításában vállal közreműködést (tervez és az üzemeltetésben részt vesz)
 • részt vesz zöldfelület-fenntartásban és -gazdálkodásában
 • településrendezéssel kapcsolatban nyújt szakmai tanácsadást, értékvédelmi feladatokat végez
 • tájgondozás és -védelem, tájrehabilitáció tervezését, fejlesztését, megvalósítását végzi
 • kistérségek tájrendezésével, fejlesztésével kapcsolatos operatív mérnöki feladatokat látja el
 • együttműködésben más szakterületek mérnökeivel a környezetminőség és a települések ökológiai viszonyainak javításán dolgozik
 • tájrendezési, területrendezési és regionális területfejlesztési terveket készít
 • tájvédelmi körzetek, természetvédelmi területek rendezését, fejlesztését végzi
 • adatokat állít össze a helyszín és a település földrajzi és ökológiai tulajdonságaira, a tájformák, talajok, növényzet, a helyszín víztani, látványi és az épített környezet adottságaira vonatkozóan
 • földhasználati és fejlesztési ajánlásokat fogalmaz meg, dokumentációt állít össze
 • környezeti hatástanulmányokat készít
 • beszámolókat, helyszínrajzokat, kiviteli terveket, műszaki leírásokat készít a területfejlesztéshez, feltüntetve a tervezett objektumok elhelyezkedését és részletes adatait, beleértve a terepviszonyokat, a különféle objektumokat, a növényzetet és a megközelítést
 • látványtervet készít, tervez, szerkeszt (kézi rajzzal vagy speciális szoftverrel)
 • megrendelőkkel tárgyal, egyezteti az igényeket és az adottságokat
 • elvégzi a terület feltérképezését: helyszíni szemlét tart, méréseket végez, környezetvizsgálatot végez
 • mintát vesz a talajból, vizsgálja a területre jellemző növény és állatvilágot, elemzi a hőmérsékleti viszonyokat, méri a levegő összetételét, hogy a helynek lehető legmegfelelőbb növényeket telepíthesse
 • pontos információkkal rendelkezik a növényekről (fák, bokrok, virágok), ismeri az ültetéssel kapcsolatos tudnivalókat és azt, hogy melyik növény mivel együtt telepíthető
 • árajánlatokat és költségbecsléseket készít a megrendelőnek és tenderekhez, pályázatokhoz
 • kapcsolatot tart szakhatóságokkal, szükség esetén közreműködik engedélyek beszerzésében
 • irányítja a kivitelezési és fenntartási munkálatokat, együttműködik a szakmunkásokkal
 • folyamatosan figyelemmel kíséri a szakterületéhez kapcsolódó jogszabályi, szabványügyi változásokat
Körülmények
Munkakörnyezet
 • A munkavégzés helyszíne elsődlegesen az iroda, emellett gyakori a szabadban végzett tevékenység.
 • A partnerekkel - megbízók, megrendelők, beszállítók - történő tárgyalások alkalmanként irodán kívül zajlanak.
 • A munkahét általában 5 napból áll, de a megrendelők igényeihez igazodva előfordulhat hétvégi munka is.
 • A munkavégzés leggyakrabban normál munkarendben történik.
 • Külső helyszínen az időjárási viszonyokhoz kell alkalmazkodni.
 • A külső munkálatok általában kora tavasztól késő őszig zajlanak.
 • A közvetlen munkakörnyezetnek a tervezés miatt általában világos, tágas.
 • A belső munkakörnyezet általában tiszta, rendezett, esztétikus.
Egészségügyi tényezők
 • a munkavégzés többnyire könnyű vagy közepesen nehéz fizikai igénybevétellel jár
 • többnyire ülva, állva vagy járkálva végzett tevékenységek jellemzőek, a gyakori helyváltoztatás jellemző
 • a szabadtéri munkák során allergia veszélye állhat fenn
 • a kültéri munkálatok porral, zajjal járhatnak
 • a tevékenység során használt gépek, berendezések balesetveszélyt okozhatnak
Pszichikai tényezők
 • nagy odafigyeléssel, pontosan, precízen kell végezni a munkát
 • a mérnöki munka során adódnak váratlan helyzetek, problémák, amelyeket azonnal meg kell oldani
 • a technikusok, szakmunkások irányítása, illetve a folyamatos verbális kommunikáció stresszforrást jelenthet
 • szoros együttműködést kíván a tevékenység belső munkatársakkal, külső partnerekkel
 • nagy felelősséggel jár a mérnöki munka
Várható változások
 • Az informatika, számítástechnika gyors fejlődése megköveteli a tervezésben is az új technológiák és szoftverek alkalmazását.
 • Egyre jobban előtérbe kerül a környezettudatosság és az öko-, biogazdálkodás.
 • Az egyetemes tervezés (mindenki számára akadálymentesen használható) elveit kell követni a mérnöki munkában.
 • A szakma presztizse és a szakemberek iránti kereslet emelkedést mutat.
 • Egyre több magánterület tervezésében, kialakításában, és karbantartásában veszik igénybe szakképzett személy szolgáltatásait.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (80%)
(20%) Személyközpontú
Önálló (80%)
(20%) Csoportos
Irányító (0%)
(100%) Végrehajtó
Multimédia
Foglalkozás bemutató mappa
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások