Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Település- és közlekedéstervező mérnök - (FEOR 2134-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Település- és közlekedéstervező mérnök
FEOR-kód 2134-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
 • (csoport) Műszaki, informatikai és természettudományi foglalkozások
 • (alcsoport) Egyéb mérnökök
Bemutatás
Rövid leírás Vasúti, közúti, vízi és légi személy-, illetve áruszállítás területén alkalmazott közlekedési rendszerek létesítésével, üzemeltetésével és fejlesztésével, valamint a közlekedési rendszerek működtetéséhez szükséges gépek, berendezések üzemeltetésével, karbantartásával és javításával foglalkozik. A települési földhasználat szabályozását végzi, stratégiát készít, kutatásokat folytat és tanácsot ad.
Jellemző tevékenységek
 • szofteverek alkalmazásával közlekedési rendszereket tervez
 • részt vesz közlekedési rendszerek üzemeltetésében, az üzemeltetést szervezi és irányítja
 • műszaki specifikációt készít, a kialakítás ráfordításainak előzetes becslését elvégzi
 • közlekedési rendszerek fejlesztésén dolgozik a működés optimalizálásának érdekében
 • a közlekedési rendszerek kihasználtságának és igénybevételének megállapítására valószínűség-számítási modelleket állít fel, elvégzi a modellek számítógépes elemzését
 • a forgalom szempontjából kritikus helyeket meghatározza, a forgalom átszervezésével biztosítja az átbocsátóképesség növelését
 • közlekedési eszközöket fejleszt
 • a gyártáshoz szükséges anyagigényt és egyéb költségeket kikalkulálja
 • megszervezi a szállítást és a szállítással kapcsolatos teendőket, koordinálja és ellenőrzi a végrehajtást
 • kalkulálja a legnyereségesebb szállítási módot és útvonalat
 • felülvizsgálja az üzemben lévő szállítójárműveket, irányítja a karbantartást, javítást
 • megszervezi a tárolást, raktározást
 • forgalomszervezést végez a személyszállításhoz kapcsolódóan, a szállítást optimalizálja
 • új járatok esetén meghatározza az útvonalat, a megállók helyét és a járatsűrűséget
 • a településmérnök feladata a belterületek rendezésének tervezése és fejlesztésének összehangolása
 • elvégzi a földhasználatot érintő gazdasági, jogi, politikai, kulturális, demográfiai, szociológiai, fizikai és környezeti tényezőkre vonatkozó adatok összeállítását és elemzését
 • egyeztet az állami hatóságokkal, a közösségekkel és szakemberekkel többek között építészeti, tervezési, társadalomtudományi, környezetvédelmi és jogi kérdésekben
 • terveket dolgoz ki, javaslatokat készít a földterületek hasznosítását és fejlesztését illetően
 • szóbeli és grafikus terveket valamint programokat mutat be csoportok és egyének számára
 • folyamatosan nyomon követi a jogszabályok, szabványok és egyéb műszaki szabályozók változását
Körülmények
Munkakörnyezet
 • A munkavégzés helyszíne elsődlegesen az iroda, alkalmanként előfordul a terület bejárása, mely a szabadban történik.
 • A partnerekkel - megbízók, megrendelők, gyártók - történő tárgyalások gyakran irodán kívül zajlanak.
 • A munkahét általában 5 napból áll.
 • A munkavégzés leggyakrabban normál munkarendben történik.
 • Az irodai munka szükséges kelléke a számítógép, térképek, valamint a telefon.
 • A közvetlen munkakörnyezetnek a tervezés miatt általában világos, tágas.
 • Külső építési helyszínen jellemző a zaj, por.
 • A közvetlen munkakörnyezet általában tiszta, rendezett, esztétikus.
Egészségügyi tényezők
 • a munkavégzés könnyű, esetenként közepesen nehéz fizikai igénybevétellel jár
 • többnyire ülve végzett tevékenységek jellemzőek
 • a huzamos ülés megterhelheti a gericoszlopot
 • a szinte folyamatos számítógépes munka ronthatja z éle látást
 • az állandó odafigyelés, összpontosítás nagy szellemi megterhelést jelent
Pszichikai tényezők
 • nagy odafigyeléssel, pontosan, precízen kell végezni a munkát
 • a mérnöki munka során adódnak váratlan helyzetek, problémák, amelyeket azonnal meg kell oldani
 • nagy felelősséggel jár a mérnöki munka
Várható változások
 • Az informatika, számítástechnika gyors fejlődése megköveteli a tervezésben is az új technológiák és szoftverek alkalmazását.
 • Egyre jobban előtérbe kerül a környezettudatosság.
 • Az egyetemes tervezés (mindenki számára akadálymentesen használható) elveit kell követni a mérnöki munkában.
 • A közúti közlekedés mellett egyre nagyobb teret nyernek a légi, vízi és kötöttpályás és egyéb alternatív járművek és szállítóeszközök.
 • A városias létforma mellett ismét teret nyer a vidéki, kistelepülési életforma.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (80%)
(20%) Személyközpontú
Önálló (80%)
(20%) Csoportos
Irányító (80%)
(20%) Végrehajtó
Multimédia
Foglalkozás bemutató mappa
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások