Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Földmérő és térinformatikus - (FEOR 2135-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Földmérő és térinformatikus
FEOR-kód 2135-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
 • (csoport) Műszaki, informatikai és természettudományi foglalkozások
 • (alcsoport) Egyéb mérnökök
Bemutatás
Rövid leírás A földfelszínen levő mesterséges vagy természetes alakzatok, tereptárgyak, létesítmények helyének, méreteinek felmérésével, meghatározásával és ábrázolásával foglalkozik.Térképek és egyéb képi ábrázolások készítését, átdolgozását, adatainak tárolását, illetve a tervrajzokon szereplő objektumok terepen történő kitűzését végzi a műholdfelvételek nyújtotta technikai háttér kihasználásával.
Jellemző tevékenységek
 • felméri (méri és leírja) a föld felszínén lévő természetes és mesterséges alakzatokat, területeket, bányákat, földalatti területeket, tenger-, folyó- és tófenekeket
 • meghatározza az alakzatok, domborzatok, vízfolyások, építmények stb. helyét
 • légi és egyéb felvételeket, műholdas képeket, földmérési dokumentumokat és adatokat, meglévő térképeket és nyilvántartásokat, jelentéseket és statisztikákat tanulmányoz
 • földmérési (vízszintes és magassági) alappontokat, korábbi mérési és kitűzési vázlatokat, különböző méretarányú térképeket elemez
 • méréseket és számításokat végez hidak, építmények, épületek süllyedésének és mozgásainak meghatározásához
 • különféle számítógépes alkalmazások segítségével feldolgozza a mérési eredményeket, következtetéseket von le
 • a mérési eredmények alapján tervezi, összeállítja, átdolgozza a térképeket és grafikonokat, tervdokumentációt elkészít
 • kitűzi a térképen feltüntetett földfelszíni létesítmények pontos helyét
 • új épületek térképezése esetén meghatározza a szükséges módosításokat a térképen
 • légifelvételeket tanulmányoz és azok adatai alapján térképeket állít elő
 • térképezési szoftvereket, számítógépes adatbázisokat, komplett térinformatikai modelleket, rendszereket tervez és fejleszt
 • térképezési szoftvereket, számítógépes adatbázisokat, komplett térinformatikai modelleket, rendszereket telepít
 • speciális térképezési szoftvereket, számítógépes adatbázisokat, komplett térinformatikai rendszereket kezel, üzemeltet és karbantart
 • szakértői tevékenységet végez
 • szervezi és irányítja a felügyelete alá tartozó technikusok, illetve munkacsoportok tevékenységét
 • továbbfejleszti a földméréstanban és a térinformatikában használt műszereket és módszereket
 • földmérő és fotogrammetriai mérési rendszerekkel, kataszteri rendszerekkel és földtani információs rendszerekkel kapcsolatos kutatásokat és fejlesztéseket végez
 • tudományos cikkeket és beszámolókat állít össze
 • tanulmányozza a térképkészítés gazdasági és technikai kérdéseit, lehetőségeit
 • együttműködik más szakemberekkel
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Részben szabadban, terepen folyó, részben zárt, irodai körülmények között végzett, könnyű fizikai és szellemi munka egyaránt.
 • Általában változó munkahelyen végzett, gyakori utazást igénylő tevékenység.
 • Egyes munkaterületeken a természeti és a munkahelyi viszontagságok huzamosabb ideig tartó elviselésére is szükség van, pl.: eső, hideg, lakóhelytől távoli munkaterület, elemi higiénikus feltételek hiánya, kedvezőtlen közlekedési lehetőségek.
Egészségügyi tényezők
 • a testi igénybevétel a választott szakterülettől függ
 • a terepi mozgásképességet igénylő munkaköröket mozgáskorlátozottak nem tudják ellátni
 • a terepi munka általában sok mozgást, tartós gyaloglást is kíván, ami megterheli a lábakat
 • a szabadban való tartózkodás meghűléses betegségeket okozhat
 • építkezési területeken végzett mérések során fokozottan kell ügyelni a balesetvédelmi szabályok betartására
 • terepi munkavégzésnél számolni kell az egészségre negatívan ható por és zajártalommal
 • a krónikus betegségekre és az allergiákra való hajlam, vagy az ún. fóbiák (pl. tériszony) akadályozzák a foglalkozás gyakorlását
 • a vizuális megfigyelésekhez, a műszerek pontos leolvasásához jó látásélességre és színlátásra van szükség
Pszichikai tényezők
 • a számos információ egyidejű elemzése jó figyelemösszpontosítást igényel
 • sokszor komoly anyagi felelősség is terhelheti, ami jelentős idegrendszeri megterheléssel járhat
 • jellemző a rendszertelen munkaidő beosztás, túlóra vagy hétvégi műszak
 • a tervezési és kivitelezési munkák általában határidősek, az ebből adódó stresszhelyzetet jól kell tudni kezelni
 • gyakran kell önálló döntéseket hoznia, amelyek következményeiért vállalnia kell a felelősséget
 • a rosszul, pontatlanul végzett munka komoly károkat okozhat, vagy emberek egészségét, testi épségét veszélyeztetheti
 • mások irányításával járó munkaterület, ami felelősségvállalást igényel
Várható változások
 • A jövőben térinformatika, számítástechnika teljes térnyerése kapcsán számítani lehet a térinformatikai szoftverek, ortofotók gyors fejlődésére.
 • A földhivatali adatok internetes hozzáférhetősége általánossá válik, ugyanakkor növekszik az adatvédelem, illetve a minőségbiztosítás jelentősége.
 • Az analóg fotogrammetria, az ortogonális bemérési módszer, illetve az optikai, geodéziai mérőműszerek eltűnnek, elavulttá válnak.
 • A térinformatikának jelentős szerepe van a modernizációt fémjelző elektronikus közigazgatás eszköztárában, az egységes ingatlan-nyilvántartás további korszerűsítésében.
 • A növekvő adatigényeknek, a környezeti törvények változásának köszönhetően egyre jobb a szakma anyagi és erkölcsi megbecsülése.
 • A nagy mennyiségű adat tárolásának, a visszakeresésének, megjelenítésének, automatizált kezelésének az igénye növeli a földmérési, térimformatikai programok, projektek finanszírozását, és a szakterület jelentőségét a közbeszerzések kapcsán.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (70%)
(30%) Személyközpontú
Önálló (40%)
(60%) Csoportos
Irányító (70%)
(30%) Végrehajtó
Multimédia
Foglalkozás bemutató mappa
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások