Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Üzemfizikus - (FEOR 2161-14) Munkakör
Alapadatok
Megnevezés Üzemfizikus
FEOR-kód 2161-14
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
 • (csoport) Műszaki, informatikai és természettudományi foglalkozások
 • (alcsoport) Természettudományi foglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás Alkalmazza az alapkutatások eredményeit a szakterületének megfelelő tudománytechnológiai és ipari iechnológiai környezetben. Ellenőrzi az alkalmazás eredményeit. Tivábbi modelleket alkot, kísérleteket tervez és valósít meg.
Jellemző tevékenységek
 • Tervezi és irányítja a különböző lézerek, lináris és nem lineáris optikai eszkozök, plazma technikai eszközök és anyagok gyártásának tudományos igényű folymatait.
 • Tervezi és irányítja a különböző kvantumfizikai eszközök, amorf félvezetők és egyéb és anyagok gyártásának tudományos igényű folymatait.
 • Meglakotja a kísérleti fázisban levő anyagok, eszközök vizsgálatához szükséges hipotéziseket, mérési modelleket..
 • Kidolgozza a számítógépes szimulációk struktúráait, folyamatábráit a kísérleti fázisban levő anyagok, eszközök vizsgálatához
 • Felügyeli az atomerőművek nukleáris egységeiben zajló folyamatok irányítását, ellenőrzi a mérési rendszereket.
 • Tervezi, irányítja és ellenőrzi nanotechnológiai rendszerek működését.
 • Standardizálja, szabványsítja a megvalósított kísérleti gyártások eljársait, modellezi azok tovább fejlesztési lehetőségét, ipari, üzemi hasznosítását.
 • Eljárásokat dolgoz ki a részterületek, pl. mechanika, optika, villamosság, mágnesesség, magfizika, biofizika, stb területén a kísérleti gyártások folytatására.
 • Tervezi és ellenőrzi nukláris erőművek és más sugárzó anyagokkal dolgozó technológiai rendszerek hátramaradó anyagainak elhelyezését, a kapcsolódó környezeti és biztonsági mréséeket.
 • Alkalmazza a kutatási eredményeket technikai hasznosítás céljára, pl az anyagtudományok, thermodinamikai, űrkutatás, stb területén.
 • Kidolgozza az alkalmazott tudományok, ol mérnöki tudományok számára az elméleti kutatások hasznosításának módszereit, ennek keretében részt vesz műszerek tervezésében, tesztelésben.
 • Megalapozza új mérnöki tudományterületek, pl. nanotechnológia eljárásait és alkalmazását.
 • Tudományos közleményeket készít kutatások és alkalmazási eredmények megismertetésére.
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Zárt munkatér. Tiszta környezet.
Egészségügyi tényezők
 • A kísérleti eszközök használata rejtett veszélyekkel járhat.
 • Közvetlen érzékelésen kívüli hatások veszélyével kell számolni. Pl. radioaktivitás, sugárveszély, villamos és mágneses hatások.
 • A feladatok elvégzése rendszertelen időbeosztást, alkalmi túlterhelést és stressztűrést is követelhet.
Pszichikai tényezők
Várható változások
 • A fiatal tudósok hazai alkalmazására várhatóen, részben ténylegesen jelentős erőforrást biztosítanak.
 • Az alkalmazott tudományok kiterjedése megelőzi az alapkutatásokét.
 • Egyre több olyan technológiai jelenik meg, pl. nanotechnológia, ahol a hagyományos mérnöki tevékenység nem elég a folyamatok tervezésére és irányítására.
 • A villamosenergia iránti igény elengedhetetlenné teszi nukleáris erőművek bővítését és élettartamának meghosszabbítását. A erület üzemfizikusokat igényel.
 • A nukleáris erőművek és számos ipari technoógia elhasznált nukleáris anyagainak kezelése, biztonságos tárolása is igényel üzemi fizikusokat.
 • A bolognai rendszer lehetővé teszi a tanulmányok nemzetközi teljesítését.
 • Az űrkutatás és számos más alkalmazott tudományterület lehetőséget ad részfeladatok hazai megoldására a nemzetközi együttműködésben.
 • Több hazai egyetem kap európai kutatási központként való működésre lehetőséget.
 • A doktori képzésre a hazai lehetőségek is kedvezőek, de jó a külföldi ösztöndíj lehetőség is.
 • A csúcstechnológiák hatékony alkalmzása fokozza a termelő területek tudományos támogatási és ezzel foglalkoztatási igényét. Pl. üzemfizikus
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (100%)
(0%) Személyközpontú
Önálló (100%)
(0%) Csoportos
Irányító (100%)
(0%) Végrehajtó
Multimédia
Foglalkozás bemutató film
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások