Nincs megfelelő szerepköre a portlet megjelenítéséhez.
Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

geológus - (FEOR 2165-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés geológus
FEOR-kód 2165-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
 • (csoport) Műszaki, informatikai és természettudományi foglalkozások
 • (alcsoport) Természettudományi foglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás Vizsgálja a földkéreg szerkezetét, összetételét, a földtörténeti és a föld belsejében végbemenő folyamatokat. Programokat dolgoz ki a hasznosítható nyersanyagok felszínre hozatalára. Kutatja az anyagváltozásokat és az azokat előidéző tényezőket.
Jellemző tevékenységek
 • meghatározza a Föld kialakulását befolyásoló folyamatokat, a földkéreg tulajdonságait
 • vizsgálja az ásványi anyagok, nyersanyagok, ércek, kőzetek, kövületek, ősmaradványi minták és a vizek előfordulását
 • földtani-, mérnökgeológiai térképezéseket, modelleket készít
 • felkeresi a geológiai objektumokat, lelőhelyeket
 • megállapítja a lelőhelyek méreteit
 • nyersanyagprognózist készít
 • gazdaságossági számításokat végez
 • mintát vesz műszeres, illetve analitikai célokra
 • földtani, geofizikai, laboratóriumi méréseket, anyagvizsgálatokat végez
 • mérési adatokat, eredményeket elemez, értékel és értelmez
 • ábrázolja, dokumentálja a vizsgálati eredményeket
 • megvalósíthatósági és hatásvizsgálati tanulmányt, tervdokumentációt készít
 • megtervezi a hasznosítható nyersanyagok kitermelését, a vizek összegyűjtését és elvezetését
 • irányítja a kutatást, illetve a kitermelést, projekteket szervez
 • munkacsoportokat alakít ki, együttműködést szervez, műszaki ellenőrzését végez
 • környezetvédelmi állapotfelmérést, felülvizsgálatot, kockázatelemzést végez
 • földtani veszélyforrásokat elemez, vizsgál (pl. vulkánok működése, földrengések nyomán fellépő földmozgások)
 • előrejelzést, illetve kárelhárítási tervet készít
 • műszaki fejlesztést végez
 • kutatási terveket, szakvéleményeket készít
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Könnyű fizikai és szellemi munka egyaránt.
 • A munkavégzés részben szabad, természeti munkakörülmények között folyik.
 • Egyes munkaterületeken a természeti és a munkahelyi viszontagságok huzamosabb ideig tartó elviselésére is szükség van, pl.: eső, hideg, lakóhelytől távoli munkaterület, elemi higiénikus feltételek hiánya, kedvezőtlen közlekedési lehetőségek.
Egészségügyi tényezők
 • a terepi mozgásképességet igénylő munkaköröket mozgáskorlátozottak nem tudják ellátni
 • a testi igénybevétel a választott szakterülettől függ
 • a krónikus betegségekre és az allergiákra való hajlam, vagy az ún. fóbiák (pl. tériszony) akadályozzák a foglalkozás gyakorlását
 • a vizuális megfigyelésekhez, a műszerek pontos leolvasásához jó látásélességre és színlátásra van szükség
 • előfordulhat különböző kémiai gázokkal, gőzökkel és allergizáló anyagokkal való érintkezés
Pszichikai tényezők
 • a számos információ egyidejű elemzése jó figyelemösszpontosítást igényel
 • sokszor komoly anyagi felelősség is terhelheti, ami jelentős idegrendszeri megterheléssel járhat
Várható változások
 • A megújuló energiaforrások kutatása és kiaknázása egyre inkább előtérbe kerül.
 • A geotermikus energiahasznosítás lehetőségeinek kutatása hangsúlyosabbá válik.
 • Elterjed a korszerű technológiák alkalmazása.
 • Környezetvédelmi szempontok erőteljes érvényesülése várható.
 • Előtérbe kerül a természeti katasztrófák következményeinek mérséklésére való törekvés.
 • A föld- és környezettudományi oktatás hangsúlyosabbá válik az oktatásban.
 • Az emberi tevékenységet geológiai hatótényezőként is figyelembe veszik világszerte.
 • A Föld nyersanyag-, víz- és energiakincse iránt soha nem tapasztalt igény lép fel.
 • Fejlettebb technikai feltételek, új módszerek jönnek létre a vízkészletek feltárására, kutatására, kitermelésére.
 • A talaj, a talajvíz, a levegő összetételének ismerete, az emberi egészségre gyakorolt hatások feltárása több tudományág (geológia, geokémia, orvosbiológia) összefogását igényli a jövőben.
 • Az éghajlati változások tendenciáinak, gyakoriságának felismerése alapvető fontosságúvá válik.
 • A nyersanyagellátás fenntarthatósága érdekében új lelőhelyek, környezetkímélő bányászati technológiák bevezetése lesz szükség.
 • Globális környezeti megfigyelő rendszerek működtetése (monitoring), geoinformációs adatbázisok létrehozása szükséges, amivel növelhető a folyamatok előrejelzésének megbízhatósága.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (90%)
(10%) Személyközpontú
Önálló (60%)
(40%) Csoportos
Irányító (80%)
(20%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások