Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Geofizikus - (FEOR 2165-07) Munkakör
Alapadatok
Megnevezés Geofizikus
FEOR-kód 2165-07
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
 • (csoport) Műszaki, informatikai és természettudományi foglalkozások
 • (alcsoport) Természettudományi foglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás Vizsgálja a földtörténet folyamatait, a földkéreg szerkezetét, összetételét és a föld belsejében végbemenő folyamatokat
Jellemző tevékenységek
 • Meghatározza a Föld kialakulását befolyásoló folyamatokat a geológiai képződmények természetének és korának megállapítása céljából
 • Kidolgozza az ásványi anyagok, nyersanyagok, ércek, kőzetek, kövületek, ősmaradványi minták és a vizek előfordulásának felismerésére alkalmas eljárásokat, módszereket.
 • Kidolgozza az élőlények evolúciójának nyomon követését segítő eljárásokat.
 • Vizsgálja a az ásványi anyagok, nyersanyagok, ércek, kőzetek, kövületek ősmaradványok előfordulási helyeit, leírja azokat.
 • Felméri a földalatti ásványi kincsek mennyiségét, minőségét, és eljárásokat dolgoz ki azok felszínre hozatalára.
 • Elemzi a földkéreg viselkedését, tulajdonságainak helyi és globális változásait.
 • Kidolgozza a felszín alatti vízek összegyűjtésének és elvezetésének lehetőségeit biztosító eljásokat.
 • Felkutatja és kiválasztja a az ipari és lakossági hulladék elhelyezésére alkalmas területket.
 • Megtervezi és irányítja a földtani minták gyűjtését.
 • Méri és elemzi a földnozgások. Földrengések következtében keletkezett változásokat
 • Közreműködik hídak. Alagutak és más nagyméretű építészeti műtárgyak tervezésekor a talaj mechanikai feltárásval, elemzésével, szakvélemény készítésével.
 • Közreműködik csillagászati objektumok összetételének meghatározásában, közvetett úton történő elemzésében.
 • Bírálja és elemzi a geológiai tevékemység segítésére és fejlesztésére készülő kutatási terveket.
 • Tudományos közleményeket készít kutatások és alkalmazási eredmények megismertetésére.
Körülmények
Munkakörnyezet
 • A terepmunka és a zárttéri munka aránya változó, függ az időszerű feladattól.
 • A munkahelyszíne változó. Van bázismunkahely, de sok utazással kell számolni.
Egészségügyi tényezők
 • A kísérleti eszközök használata rejtett veszélyekkel járhat.
 • Közvetlen érzékelésen kívüli hatások veszélyével kell számolni. Pl. radioaktivitás, sugárveszély, villamos és mágneses hatások.
 • A feladatok elvégzése rendszertelen időbeosztást, alkalmi túlterhelést és stressztűrést is követelhet.
Pszichikai tényezők
Várható változások
 • A fiatal tudósok hazai alkalmazására várhatóen, részben ténylegesen jelentős erőforrást biztosítanak.
 • A nagyberuházások során egyre több esetben kell igénybe venni geofizikai kutatásokat.
 • A radiológiai technológia fejlődése egyre több sugárzóanyag maradék elhelyezését követeli, ez is fokozza a keresletet.
 • A csillagászti kutatások is egyre több geofizikai támogatást igényelnek. Ezen a területen távmunka is lehetséges.
 • A szénbányászat mélyponton van, de a szénhidrogének utáni kutatások jelentősek.
 • Több hazai egyetem kap európai kutatási központként való működésre lehetőséget.
 • A doktori képzésre a hazai lehetőségek is kedvezőek, de jó a külföldi ösztöndíj lehetőség is.
 • A csúcstechnológiák hatékony alkalmazása a geofizikában is új lehetőségeket nyit a kutatásban és az alkalmazásban is.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (100%)
(0%) Személyközpontú
Önálló (100%)
(0%) Csoportos
Irányító (100%)
(0%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások