Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

geológus - (FEOR 2165-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés geológus
FEOR-kód 2165-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
  • (főcsoport) Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
  • (csoport) Műszaki, informatikai és természettudományi foglalkozások
  • (alcsoport) Természettudományi foglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás Vizsgálja a földkéreg szerkezetét, összetételét, a földtörténeti és a föld belsejében végbemenő folyamatokat. Programokat dolgoz ki a hasznosítható nyersanyagok felszínre hozatalára. Kutatja az anyagváltozásokat és az azokat előidéző tényezőket.
Jellemző tevékenységek
  • meghatározza a Föld kialakulását befolyásoló folyamatokat, a földkéreg tulajdonságait
  • vizsgálja az ásványi anyagok, nyersanyagok, ércek, kőzetek, kövületek, ősmaradványi minták és a vizek előfordulását
  • földtani-, mérnökgeológiai térképezéseket, modelleket készít
  • felkeresi a geológiai objektumokat, lelőhelyeket
  • megállapítja a lelőhelyek méreteit
  • nyersanyagprognózist készít
  • gazdaságossági számításokat végez
  • mintát vesz műszeres, illetve analitikai célokra
  • földtani, geofizikai, laboratóriumi méréseket, anyagvizsgálatokat végez
  • mérési adatokat, eredményeket elemez, értékel és értelmez
  • ábrázolja, dokumentálja a vizsgálati eredményeket
  • megvalósíthatósági és hatásvizsgálati tanulmányt, tervdokumentációt készít
  • megtervezi a hasznosítható nyersanyagok kitermelését, a vizek összegyűjtését és elvezetését
  • irányítja a kutatást, illetve a kitermelést, projekteket szervez
  • munkacsoportokat alakít ki, együttműködést szervez, műszaki ellenőrzését végez
  • környezetvédelmi állapotfelmérést, felülvizsgálatot, kockázatelemzést végez
  • földtani veszélyforrásokat elemez, vizsgál (pl. vulkánok működése, földrengések nyomán fellépő földmozgások)
  • előrejelzést, illetve kárelhárítási tervet készít
  • műszaki fejlesztést végez
  • kutatási terveket, szakvéleményeket készít
Körülmények
Munkakörnyezet
  • Könnyű fizikai és szellemi munka egyaránt.
  • A munkavégzés részben szabad, természeti munkakörülmények között folyik.
  • Egyes munkaterületeken a természeti és a munkahelyi viszontagságok huzamosabb ideig tartó elviselésére is szükség van, pl.: eső, hideg, lakóhelytől távoli munkaterület, elemi higiénikus feltételek hiánya, kedvezőtlen közlekedési lehetőségek.
Egészségügyi tényezők
  • a terepi mozgásképességet igénylő munkaköröket mozgáskorlátozottak nem tudják ellátni
  • a testi igénybevétel a választott szakterülettől függ
  • a krónikus betegségekre és az allergiákra való hajlam, vagy az ún. fóbiák (pl. tériszony) akadályozzák a foglalkozás gyakorlását
  • a vizuális megfigyelésekhez, a műszerek pontos leolvasásához jó látásélességre és színlátásra van szükség
  • előfordulhat különböző kémiai gázokkal, gőzökkel és allergizáló anyagokkal való érintkezés
Pszichikai tényezők
  • a számos információ egyidejű elemzése jó figyelemösszpontosítást igényel
  • sokszor komoly anyagi felelősség is terhelheti, ami jelentős idegrendszeri megterheléssel járhat
Várható változások
  • A megújuló energiaforrások kutatása és kiaknázása egyre inkább előtérbe kerül.
  • A geotermikus energiahasznosítás lehetőségeinek kutatása hangsúlyosabbá válik.
  • Elterjed a korszerű technológiák alkalmazása.
  • Környezetvédelmi szempontok erőteljes érvényesülése várható.
  • Előtérbe kerül a természeti katasztrófák következményeinek mérséklésére való törekvés.
  • A föld- és környezettudományi oktatás hangsúlyosabbá válik az oktatásban.
  • Az emberi tevékenységet geológiai hatótényezőként is figyelembe veszik világszerte.
  • A Föld nyersanyag-, víz- és energiakincse iránt soha nem tapasztalt igény lép fel.
  • Fejlettebb technikai feltételek, új módszerek jönnek létre a vízkészletek feltárására, kutatására, kitermelésére.
  • A talaj, a talajvíz, a levegő összetételének ismerete, az emberi egészségre gyakorolt hatások feltárása több tudományág (geológia, geokémia, orvosbiológia) összefogását igényli a jövőben.
  • Az éghajlati változások tendenciáinak, gyakoriságának felismerése alapvető fontosságúvá válik.
  • A nyersanyagellátás fenntarthatósága érdekében új lelőhelyek, környezetkímélő bányászati technológiák bevezetése lesz szükség.
  • Globális környezeti megfigyelő rendszerek működtetése (monitoring), geoinformációs adatbázisok létrehozása szükséges, amivel növelhető a folyamatok előrejelzésének megbízhatósága.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
  • manuális képesség
  • matematikai képesség
  • térbeli tájékozódás
  • figyelem koncentráció
  • problémamegoldás
  • kreativitás
  • stressz tolerancia
  • alkalmazkodóképesség
  • pontosság, precizitás
  • szervezőkészség
  • önállóság
  • együttműködőképesség
  • empátia
  • felelősségvállalás
  • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (90%)
(10%) Személyközpontú
Önálló (60%)
(40%) Csoportos
Irányító (80%)
(20%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások