Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Biológus, botanikus, zoológus és rokon foglalkozású - (FEOR 2167-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Biológus, botanikus, zoológus és rokon foglalkozású
FEOR-kód 2167-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
  • (főcsoport) Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
  • (csoport) Műszaki, informatikai és természettudományi foglalkozások
  • (alcsoport) Természettudományi foglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás Élő szervezetek és ezek egymás közötti, illetve a környezettel szembeni kölcsönhatásainak tanulmányozásával foglalkozik, és az így szerzett ismereteket alkalmazza humán-egészségügyi és környezeti problémák megoldására, különféle területeken, többek között a botanika, zoológia, ökológia, tengerbiológia, genetika, immunológia, farmakológia, toxikológia, fiziológia, bakteriológia és virológia területén dolgozik. Feladatai: a) laboratóriumi és helyszíni kísérletek végzése az élő szervezetekről felhalmozott tudományos ismeretek bővítésére; új információk feltárására; problémák megoldására többek között a környezetvédelem, mezőgazdaság és egészségügy területén, valamint a gyógyszerészetben, mezőgazdaságban és környezetvédelemben felhasználható új termékek, eljárások és módszerek kidolgozására; b) kísérletek és tesztek kidolgozása, végrehajtása; c) emberi, állati, rovar- és növényi mintapéldányok és adatok gyűjtése, és azok eredetének, fejlődésének, kémiai és fizikai tulajdonságainak, szerkezetének, összetételének, élet- és szaporodási folyamatainak tanulmányozása; d) élő szervezetek tanulmányozása különféle speciális műszerek, technológiák és módszerek, többek között elektronmikroszkóp, telemetria, globális helyzetjelző rendszerek, biotechnológia, műholdas képalkotás, géntechnológia, digitális képelemzés, polimeráz láncreakció és számítógépes modellezés segítségével; e) élő szervezetek meghatározása, osztályozása, és figyelése, a velük kapcsolatos adatbázisok karbantartása; f) tudományos dolgozatok, jelentések és az új tudományos felfedezések publikálása szakfolyóiratokban, vagy konferenciákon történő előadása; g) környezeti hatástanulmányok tervezése és végrehajtása a természetes vagy emberi tényezők okozta változások feltárására; h) tanácsadás kormányoknak, szervezeteknek és vállalkozásoknak többek között a természetvédelmet, a természeti erőforrásokkal való gazdálkodást az éghajlatváltozás és környezetszennyezés hatásait illetően.
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások