Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Környezet- és foglalkozás-egészségügyi foglalkozású - (FEOR 2221-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Környezet- és foglalkozás-egészségügyi foglalkozású
FEOR-kód 2221-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
 • (csoport) Egészségügyi foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
 • (alcsoport) Humán-egészségügyi (társ)foglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás A külső és belső környezet (beleértve a munkahelyi környezetet) és az egészségi állapot közötti összefüggések feltárására, elemzésére és jellemzésére fókuszál. A szakterület része az egészséget károsító környezeti tényezők azonosítása, ezek hatásainak csökkentése, kiküszöbölése, kémiai, sugár-egészségügyi, munka- és élelmiszer-biztonsági felügyelet ellátása. Ellenőrzi a rendelkezések betartását, szakvéleményt készít és javaslatot tesz a káros hatások kiküszöbölésére és a betegségek megakadályozására.
Jellemző tevékenységek
 • részt vesz a környezet- és foglalkozás-egészségügy szakterületét érintő irányelvek, jogszabályok, szabványok kidolgozásában
 • ellenőrzi a környezet- és foglalkozás-egészségügyi rendelkezések betartását, szakvéleményeket készít
 • ellenőrzi az akkreditált laboratóriumok munkájának minőségét, körvizsgálatokat szervez
 • részt vesz a szabálysértési eljárásokban, helyszíni bírságot szab ki
 • figyelemmel kíséri a lakosság egészségi állapotát és az egészséget veszélyeztető környezeti és életmódbeli tényezőket
 • közreműködik a környezetszennyezési és foglalkozási ártalmak kivizsgálásában, az elhárító és a megelőző intézkedések kidolgozásában
 • összefüggést keres a megbetegedések valamint a környezet- és a munkavégzés körülményei között
 • javaslatot tesz a munka- és lakókörnyezet tervezése során az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munka és életfeltételek megteremtésére.
 • közreműködik az emberi használatra szolgáló vizek (ivóvíz, ásvány- és fürdővizek) minőségét érintő döntések előkészítésében és felügyeli azok végrehajtását a hatáskörébe tartozó területi szinten,
 • vizsgálja és értékeli a vizek kémiai és mikrobiológiai minőségét (elsősorban az ivó-, ásvány-, fürdő-, egyes gyógyászatban használt nagytisztaságú vizek, élelmiszeripari exportüzemeknél használt vizek)
 • környezet-egészségügyi kockázatbecslést végez, felülvizsgálja a biocidokat, in vitro és in vivo toxicitási vizsgálatokat végez
 • kémiai, fizikai, ill. biológiai vizsgálatokat végez, vagy végeztet, hogy meghatározza a szennyezőanyag tartalmat
 • munkája során állandóan együttműködik a betegekkel, munkavállalókkal és a meglátogatott intézmények vezetőivel és dolgozóival, szakmai munkája során folyamatos konzultációt végez az illetékes köz- és népegészségügyi szakemberekkel
 • a kompetencia körébe tartozó témakörökben egészségnevelési feladatokat végez, részt vesz működési területén a megfelelő környezet-egészségügyi szemlélet formálásában
 • betartja az etikai, titoktartási és adatvédelmi szabályokat
 • számítógépes nyilvántartást vezet működési területének megbetegedési és halálozási adatairól, elemzi az adatokat és ennek alapján meghatározza a környezet- és foglalkozás-egészségügyi helyzetet és a feladatokat
 • részt vesz a fejlesztési folyamatokban, hazai és nemzetközi tanácskozásokon, továbbképzéseken
Körülmények
Munkakörnyezet
 • változó munkahelyen, a zárt térben dolgozik és a szabadban dolgozik, gyakran kell utaznia
 • a közlekedés során ki van téve az időjárás viszontagságainak
 • könnyű munkát kell végeznie, szinte egész nap talpon kell lenni, állni, járkálni, guggolni, hajolni
Egészségügyi tényezők
 • gyakran jár fertőzött környezetben vagy találkozik fertőző betegekkel, ekkor fertőzésveszélynek van kitéve
 • ő is könnyen megfertőzhet másokat
 • a vizsgálatok végzése közben allergizáló és vegyi anyagokkal is dolgozhat
 • az érzékszervek, elsősorban a látó-, valamint a szaglószerv szerepe igen nagy jelentőségű
Pszichikai tényezők
 • munkáját fokozott körültekintéssel és figyelemmel kell végeznie
 • gyakori az idő szorításában végzett munka, ami fontossá teszi a stresszhatások kezelését, a figyelemkoncentrációt
 • a felelősségteljes döntések meghozatala nagy lelki teherbíró képességet feltételez
 • az eredményes munkához elengedhetetlen a jó kommunikációs és az együttműködési képesség
Várható változások
 • folyamatosan tájékozottnak kell lennie a gyorsan változó környezet- és foglalkozás-egészségügyi rendelkezésekkel
 • szigorodnak az egészségügyi eljárások és normák és ezt folyamatosan követni kell
 • gyorsan változnak a technikai és technológiai módszerek
 • gyorsan fejlődnek a mintavételi és analitikai eljárások
 • a költséges műszerek alkalmazásával nő a felelősség
 • folyamatos szakmai továbbképzésre van szükség
 • nem biztosított a szakember utánpótlás
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (60%)
(40%) Személyközpontú
Önálló (50%)
(50%) Csoportos
Irányító (0%)
(100%) Végrehajtó
Multimédia
Foglalkozás bemutató film
Foglalkozás bemutató mappa
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások