Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Védőnő - (FEOR 2225-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Védőnő
FEOR-kód 2225-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
 • (csoport) Egészségügyi foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
 • (alcsoport) Humán-egészségügyi (társ)foglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás Tájékoztatási és betegség-megelőzési feladatokat lát el nő-, terhes- és anyavédelemmel kapcsolatosan. Elősegíti a leendő anyák egészségének védelmét, gondozza a terhes nőket és a gyermekeket születésüktől 14 éves korukig. A védőnő segít az orvosoknak az oltások beadásában, a terhesgondozás keretében elvégzi a kötelező rutinvizsgálatokat (pl.: vért vesz, vizeletet vizsgál, vérnyomást és testsúlyt mér, vizsgálja a manuális készségeket). A védőnő munkájának legjelentősebb részét a családlátogatás keretében végzi.
Jellemző tevékenységek
 • felkészíti a kismamákat a szülésre és a gyermek fogadására
 • felkészít a szülői szerepre
 • segítséget nyújt a szülés utáni időszak lelki és egészségügyi vonatkozásaiban
 • segít felkészülni a szoptatásra, segít a csecsemő gondozásában, a helyes szokások kialakításában
 • felvilágosít a védőoltásokkal kapcsolatban
 • rendszeresen látogatja a kisgyermekes családokat a kisded 3 éves koráig,
 • később is figyelemmel kíséri a gyermeket (egészen az ifjúkorig) testi, lelki, szellemi fejlődésében
 • tanácsokat ad az életkornak megfelelően, segít a családi kapcsolatok rendezésében,
 • információt nyújt, hogy probléma esetén melyik szervezethez lehet fordulni
 • felvilágosító munkát végez a terhesség megszakításakor
 • iskolákban szűrővizsgálatot szervez
 • segít az orvosoknak az oltások beadásában
 • folyamatos kapcsolatban van a körzeti gyermekorvossal, ápolónővel, szülésnővel, a munkájához kapcsolódó intézményekkel, gyermekvédő intézményekkel
 • a terhesgondozás keretében elvégzi a kötelező rutinvizsgálatokat (pl.: vért vesz, vizeletet vizsgál, vérnyomást és testsúlyt mér, vizsgálja a manuális készségeket)
 • az ügyfelekről, a tevékenységéről különböző dokumentációkat vezet
 • tájékozott az egészségügyi törvényekről és szabályokról, ismeri szakmája újdonságait, folyamatosan képezi magát
 • egészségügyi információkat gyújt, tájékoztatókat készít
 • részt vesz az egészségügyi felvilágosítási és prevenciós munkában
 • betartja az etikai, titoktartási és adatvédelmi szabályokat
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Változó munkahelyen, jellemzően a páciens lakásán, kórházban, rendelőben, egészségügyi, vagy közintézményben zárt térben dolgozik
 • Könnyű munkát kell végeznie jellemzően ülve
 • Többműszakos munkarendben dolgozik, előfordul a hétvégi munkavégzés
 • Alapvetően fontos követelmény a higiénia.
 • a betegek felkeresése során a rossz útviszonyokkal vagy a kedvezőtlen időjárási feltételekkel is számolni kell
Egészségügyi tényezők
 • munkája a többi egészségügyi pályához viszonyítva kevesebb egészségi követelményt támaszt
 • a családlátogatás a sok gyaloglás miatt igencsak igénybe veszi a lábat, emellett sokszor kell állnia is.
 • a betegekkel való közvetlen kapcsolatból adódóan a fertőzés lehetősége fennáll.
 • a karok, a kezek és az ujjak fokozott terhelése jellemző
 • az érzékszervek, elsősorban a látó-, halló-, valamint a szaglószerv szerepe igen nagy jelentőségű.
 • a betegekkel való közvetlen kapcsolatból adódóan fennáll a fertőzés lehetősége
Pszichikai tényezők
 • a váratlan helyzetek, hátrányos helyzetű vagy sérült emberekkel való találkozás érzelmi megterhelést okoznak
 • a felelősségteljes döntések meghozatala nagy lelki teherbíró képességet feltételez
 • fontos a pacienssel szembeni empatikus viselkedés
 • gyakori az érzelmi megterhelés, ami elsősorban mentális felkészültséget igényel
 • gyakori az idő szorításában végzett munka, ami fontossá teszi a stresszhatások kezelését, a figyelemkoncentrációt
 • bizonyos munkahelyeken változó és vagy hétvégi munkarendhez való igazodás
 • az elhúzódó kezelések sok türelmet, kitartást és koncentrált figyelmet igényelnek
Várható változások
 • A közszférában, rendelőintézetekben leépítések várhatóak, e miatt többfajta munkakört el kell látni
 • Nő az átképzések, továbbképzések iránti igény (más szakmák elsajátítása és/vagy vállalkozási ismeretek elsajátítása a magánszférában történő praxis nyitáshoz)
 • A szakmában maradásnak is egyre inkább feltétele kiegészítő kezelések, új technikai lehetőségek ismerete, a holisztikus szemlélet alkalmazása
 • Növekszik a szakmai és anyagi felelősségvállalás szükségessége, a gyors döntésképesség
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (100%)
(0%) Személyközpontú
Önálló (20%)
(80%) Csoportos
Irányító (0%)
(100%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások