Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

mentőorvos, mentőtiszt - (FEOR 2226-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés mentőorvos, mentőtiszt
FEOR-kód 2226-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
 • (csoport) Egészségügyi foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
 • (alcsoport) Humán-egészségügyi (társ)foglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás Hirtelen kialakuló kórfolyamatok, rosszullétek, balesetek, egyéb sérülések helyszínén a beteg vagy sérült személyt szakszerűen ellátja és dönt a további teendőkről. A gyógyintézetbe való beérkezésig stabilizálja, és folyamatosan ellenőrzi az állapotát.
Jellemző tevékenységek
 • a riasztás után tájékozódik a sürgősségi eset jellegéről
 • a központi irányító csoport szolgálatvezetőjeként a mentőtiszt megszervezi az irányítása alá tartozó munkacsoport, „mentős team” munkáját
 • a mentőtiszt rádión keresztül utasítást ad a mentésre vonatkozóan
 • folyamatosan kapcsolatot tart a mentőegységgel, valamint a sürgősségi eset jellege által igényelt külső szakmai szervekkel, csoportokkal
 • kivonul a beteg vagy sérült személyhez a mentőápolóval és a gépkocsi vezetőjével
 • tömeges balesetek esetén ellátja a kárhely egészségügyi parancsnoki teendőket, amíg magasabb képzettségű, beosztású szakszemélyzet nincs jelen
 • az eset jellegének megfelelően megvizsgálja a beteget
 • felállítja a diagnózist
 • megállapítja a helyszíni teendőket
 • irányítja a mentőápoló munkáját
 • dönt arról, hogy a beteg ellátásához még kit, mit (pl.: rohamkocsi, helikopter), illetve milyen szervezetet (rendőrség, tűzoltóság, műszaki mentés) kell értesíteni, bevonni
 • stabilizálja, illetve javítja a beteg állapotát a gyógyintézetbe kerüléséig
 • megfigyeli, monitorozza a beteget a gyógyintézetbe szállítás alatt
 • elvégzi a szükségessé váló orvosi beavatkozásokat (pl. légútbiztosítás, újraélesztés, vérzéscsillapítás, sebellátás, immobilizáció, gyomormosás, szülésvezetés)
 • pszichés támogatást nyújt a szenvedő vagy a reménytelen helyzetben lévő betegek, illetve hozzátartozóik számára
 • tájékoztatja az átvevő orvost az előzményekről, a szállítás alatt a beteg állapotában bekövetkezett változásokról
 • esetlapot ír az eseményekről, az elvégzett feladatokról, beavatkozásokról
 • részt vesz a mentőszolgálat által biztosított mozgóőrségeken (sporteseményeken, kulturális rendezvényeken)
 • készenléti ügyeleti szolgálatot lát el
 • oktatói feladatokat lát el (pl. elsősegélynyújtás, mentőápolók továbbképzése).
Körülmények
Munkakörnyezet
 • A mentők az ügyeleti beosztástól függően az esti órákban, ill. éjszakai műszakban vagy hétvégén is dolgozhatnak.
 • Gyakran kell a szokásos munka és szolgálati időn túl is dolgozni.
 • A munkavégzés helye a mentőállomás, a különböző egészségügyi intézmények és a mentési helyszínek között folyamatosan váltakozik.
 • A betegek vagy baleseti helyszínek felkeresése során a rossz útviszonyokkal vagy a kedvezőtlen időjárási feltételekkel is számolni kell.
Egészségügyi tényezők
 • a mentés során gyakran adódnak fokozott fizikai igénybevétellel, balesetveszéllyel járó helyzetek
 • a cseppfertőzés, a páciens vérével való közvetlen érintkezés fertőzésveszélyt jelenthet
 • előfordulhat, hogy veszélyes organizmusokkal vagy mérgező anyagokkal kell dolgoznia
 • az érzékszervek fokozott jelentőséggel bírnak (főként a szaglás, ízlelés, színérzékelés és látásélesség)
 • vizsgálatoknál a finom kézmozdulatokhoz fontos a kéz- és az ujjak épsége, ügyessége
 • sok mozgással járó tevékenység
 • fertőző betegség kizáró ok ezen a munkaterületen
Pszichikai tényezők
 • a mentés stresszel jár, ami nagy lélekjelenlétet követel
 • baleseti helyszíneken, főleg tömegbalesetek, vagy gyermek sérültek esetében fokozott az érzelmi, pszichés terhelés
 • az idő szorításában hozott dőntésekből, a különösen nagy felelősséggel járó feladatokból adódó stresszhatások kezelése nehéz
 • a toleranciát próbára tevő magatartásformák, verbélis és fizikai agressziók megfelelő kezelése és előítélet mentesség szükséges
 • bármely idegesség és a legnagyobb feszültség esetén is meg kell őrizze felelősségérzetét
 • a munkaidő kiszámíthatatlansága rendszertelen életmód kialakulásához vezet, amihez alkalmazkodni kell
Várható változások
 • Fontos, hogy a jövő orvosgenerációjának technikai ismeretei igazodjanak a diagnosztikai és gyógyító eszközök gyors fejlődési üteméhez.
 • A szakmában dolgozókkal szemben egyre inkább elvárás lesz a modern diagnosztikai és életmentő berendezések ismerete, kezelése.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (30%)
(70%) Személyközpontú
Önálló (70%)
(30%) Csoportos
Irányító (100%)
(0%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások