Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Növényorvos (növényvédelmi szakértő) - (FEOR 2242-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Növényorvos (növényvédelmi szakértő)
FEOR-kód 2242-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
 • (csoport) Egészségügyi foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
 • (alcsoport) Állat- és növény-egészségügyi foglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás Növénybetegségségeket, rendellenességeket megállapít, megelőz és kezel. Környezetkímélő növényvédelmi technológiákat kutat, folytat, és a gyakorlatban bevezet, melyek során biztosítja az élelmiszerbiztonsági és nyomonkövethetőségi kritériumokat.
Jellemző tevékenységek
 • ellátja a mezőgazdasági üzemek, termelő- és értékesítő szövetkezetek növényorvosi-növényvédelmi feladatait
 • megtervezi a gyakorlati növényvédelmi munkálatokat
 • szervezi és irányítja a gyakorlati növényvédelmi munkálatokat
 • ellátja a szakhatóságok növényvédelmi feladatait
 • növényvédelmi szaktanácsadói és szolgáltatói tevékenységet végez
 • ellátja a szakmai információs hálózatok és szolgáltatói vállalkozások növényorvosi-növényvédelmi feladatait
 • a növényvédelem-tudomány területén oktató, kutató tevékenységet végez
 • közreműködik a növényvédelmi munkák végrehajtásában
 • a magas biológiai értékű, versenyképes mezőgazdasági termékek előállítása érdekében a tanúsító védjegyek (integrált és ökológiai), és a földrajzi árujelzők (oltalom alatt álló eredet megjelölés, oltalom alatt álló földrajzi jelzés) növényvédelmi-növényegészségügyi feladatait látja el
 • laboratóriumi vizsgálatokat végez
 • kapcsolatot tart szakhatóságokkal, szükség esetén közreműködik engedélyek beszerzésében
 • folyamatosan figyelemmel kíséri a szakterületéhez kapcsolódó jogszabályi, szabványügyi változásokat
Körülmények
Munkakörnyezet
 • A munkavégzés helyszíne elsődlegesen az iroda vagy laboratórium, emellett gyakori a szabadban végzett tevékenység.
 • A partnerekkel - megbízók, megrendelők, beszállítók - történő tárgyalások alkalmanként irodán kívül zajlanak.
 • A munkahét általában 5 napból áll.
 • A munkavégzés leggyakrabban normál munkarendben történik.
 • Külső helyszínen az időjárási viszonyokhoz kell alkalmazkodni.
 • A külső munkálatok általában kora tavasztól késő őszig zajlanak.
 • Munkaruha vagy védőruha - az aktuális munkatevékenységhez igazodva - használata jellemző.
 • A belső - főként a laboratóriumi - munkakörnyezet általában tiszta, olykor steril.
Egészségügyi tényezők
 • a munkavégzés többnyire könnyű vagy közepesen nehéz fizikai igénybevétellel jár
 • többnyire ülva, állva vagy járkálva végzett tevékenységek jellemzőek, a gyakori helyváltoztatás jellemző
 • a szabadtéri munkák során allergia veszélye állhat fenn
 • a kültéri munkálatok porral, zajjal járhatnak
 • a vegyszerek miatt büdős, gázokkal telített lehet a levegő
 • a vegyszerek mérgező hatásúak, esetleg robbanásveszélyesek
 • a tevékenység során használt gépek, berendezések balesetveszélyt okozhatnak
Pszichikai tényezők
 • nagy odafigyeléssel, pontosan, precízen kell végezni a munkát
 • a munka során adódnak váratlan helyzetek, problémák, amelyeket azonnal meg kell oldani
 • a technikusok, szakmunkások irányítása, illetve a folyamatos verbális kommunikáció stresszforrást jelenthet
 • fontos a jó megfigyelő és gyors helyzetfelismerő képesség
 • az előírásoknak megfelelően, fegyelezetten, felelősségteljesen kell dolgozni
Várható változások
 • Az EU-konform követelmény- és ellenőrzésrendszerhez alkalmazkodva kell végezni a munkát.
 • Egyre jobban előtérbe kerül a környezettudatosság és az öko-, biogazdálkodás.
 • A mezőgazdaság jelentősége a nemzetgazdaságon belül kis arányú.
 • Évről-évre jelennek meg olyan új tápanyag-utánpótló, növény kondícionáló és védekező anyagok, melyek segítik az eredményesebb termelést.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (80%)
(20%) Személyközpontú
Önálló (70%)
(30%) Csoportos
Irányító (0%)
(100%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások