Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Középfokú nevelési-oktatási intézményi szakoktató, gyakorlati oktató - (FEOR 2422-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Középfokú nevelési-oktatási intézményi szakoktató, gyakorlati oktató
FEOR-kód 2422-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
 • (csoport) Oktatók, pedagógusok
 • (alcsoport) Középfokú nevelési-oktatási intézményi oktatók, tanárok
Bemutatás
Rövid leírás Középfokú oktatási intézmények (pl. szakmunkásképző iskolák, szakiskolák) tanulóinak különböző szakmák elméleti és gyakorlati ismereteit tanítja
Jellemző tevékenységek
 • Kijelöli és ellenőrzi a házi feladatokat
 • Kijavít az írásbeli munkákat
 • Meghallgatja és értékeli a szóbeli feleleteket és beszámolókat
 • Előkészíti, megíratja és értékeli a dolgozatokat
 • Értékeli a tanulók tanulmányi előmenetelét
 • Kapcsolatot tart a szülőkkel, szülői értekezletek, fogadóórák keretében
 • Részt vesz a tantestületi üléseken, szakmai munkaközösségi összejöveteleken, nevelési értekezleteken
 • Megtartja a munkavédelmi oktatást, és ellenőrzi a munkavédelmi szabályok betartását
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Munkáját jellemzően oktatási intézményben, zárt térben végzi
 • Az oktatott szakmától függően szabadban is végezheti a munkája nagy részét
Egészségügyi tényezők
 • A tanműhelyekben fokozott balesetveszély
 • Az oktatott szakmától függően váltózó allergizáló anyagok (pl. szálló por, higítók, vegyszerek)
Pszichikai tényezők
 • Magas stresszterhelés
 • Az iskolákban a tanulók körében fokozódó agresszó
 • Az intézmények szolgáltató szerepének előtérbe kerülésével növekvő terhelés
Várható változások
 • Csökken a gyermeklétszám
 • Az intézmény és a környezet kapcsolata intenzívebbé válik
 • Az intézmények szolgáltató szerepe kerül előtérbe
 • A nevelési-oktatási és képzési tevékenység egyre összetettebbé válik
 • Az oktatástechnikai eszközök fejlődnek, a digitális technika előtérbe kerül
 • A jól képzett szakemberek iránti igény nő a munkaerő- piacon
 • A kulcsképességekkel rendelkező munkavállalók iránti munkaerőpiaci igény nő
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (30%)
(70%) Személyközpontú
Önálló (100%)
(0%) Csoportos
Irányító (30%)
(70%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások