Nincs megfelelő szerepköre a portlet megjelenítéséhez.
Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Szervezetirányítási elemző, szervező - (FEOR 2521-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Szervezetirányítási elemző, szervező
FEOR-kód 2521-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
 • (csoport) Gazdálkodási jellegű foglalkozások
 • (alcsoport) Szervezetirányítási, üzletpolitikai foglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás A szervezet eredményes működéséhez szükséges irányítási rendszerek bevezetése, működtetése és ellenőrzése. Ide tartozik a minőségi (MIR), a környezetközpontú (KIR), a biztonságtechnikai (a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere: MEBIR) és az információ biztonsági tevékenységek irányítása.
Jellemző tevékenységek
 • Feltárja, hogy szükség van-e az adott szervezet szerezetirányítási rendszerének fejlesztésére, összhangban a jövő kihívásaival.
 • Feltárja a szervezet jellemzőit (működés, emberi tényezők, kényes kérdések, rutin eljárások, stb.).
 • Modelljavaslatokat dolgoz ki.
 • Szervezi és koordinálja a javaslatok megvitatását egy szakértőkből és kutatókból álló teammel.
 • Kimunkálja a vita alapján kikristályosodott modell alternatívák részleteit.
 • Felméri az egyes modell alternatívák támogatottságát.
 • Tisztázza az átalakítás elveit (szerepek, profilok, autonómia, szervezés)
 • Meghatározza a szervezet célrendszerét, a szervezeti rendszerét és a működési jellemzőket (küldetés, intézményrendszer, stratégiai, operatív és végrehajtó szerepek, autonómia, integráció, finanszírozás, irányítás és felügyelet).
 • A koncepció bevezetéséhez megszerzi a vezetés világos és egyértelműen vállalt döntését a változásról.
 • Folyamatosan kommunikálja a döntést mind a szervezeten belül, mind azon kívül.
 • Egy változásvezénylő stáb tagjaként közreműködik az átalakítás végrehajtásában.
 • Készség szinten alkalmaz adatbáziskezelőket, táblázatkezelőket, szövegszerkesztőt.
 • Tanulmányozza a belföldi és külföldi szakirodalmat.
 • Tudományos cikkeket ír, publikál idegen nyelven is.
 • Tárgyal más szakterületeken dolgozó hazai és külföldi szakemberekkel, konferenciákra, fórumokra jár.
 • Az adatfeldolgozásban, az elemzésben és a prezentációkban alkalmazza a legújabb matematikai-statisztikai módszereket és technikai megoldásokat.
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Állandóan zárt térben, irodában végzett munka
Egészségügyi tényezők
 • Túlnyomórészt ülő munka megterheli a belső szerveket, a gerincet
 • A túlnyomóan számítógéppel végzett munka rontja a szemet, általában károsítja az egészséget
 • A légkondicionáló allergiás és felsőlégúti panaszokat okoz
Pszichikai tényezők
 • Jó figyelemösszpontosítási képesség szükséges a számítások, vizsgálatok elvégzéséhez
 • Jó kombinációs készség szükséges az összefüggések felismeréséhez
 • Az egyéni megítélésem alapuló döntések fokozzák a stresszt
Várható változások
 • A szakma iránti igényre hatással van az adott ágazat piaci helyzete, az, hogy az adott vállalkozás által nyújtott szolgáltatásra, termékre adott térben és időben mekkora a kereslet, mindezzel összefüggésben, pedig az aktuális gazdasági helyzet, az infláció mértéke.
 • A szakmában elhelyezkedni kívánók lehetőségei a jövőben növekedni fognak.
 • A szakmában dolgozók között magas a fiatalok aránya a stressz, a túlórák és a felelősség, az állandó mozgásban levés miatt.
 • Csak a kreatív, a nagy teherbírású munkavállalók tudnak hosszútávon megmaradni a pályán.
 • Tárgyalóképes, magas szintű idegen nyelvi kifejezőkészség elengedhetetlen írásban és szóban
 • Kiváló elemzési, ábrázolási és demonstrációs készség
 • Fontos a matematikai és technikai műveltség
 • Az új iránti fogékonyság követelmény
 • Elengedhetetlen a rokon szakmák egyre elmélyültebb ismerete: nemzetközi és magyar jog, pszichológia, szociológia, politológia, stb.
 • Nő az előrejelzések, prognózisok, modellek készítésének fontossága
 • A gyorsan változó gazdasági és társadalmi folyamatok miatt egyre fontosabb a stressz tűrő képesség
 • Nő a rugalmasság és a szervezőkészség iránti igény
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (50%)
(50%) Személyközpontú
Önálló (40%)
(60%) Csoportos
Irányító (0%)
(100%) Végrehajtó
Multimédia
Foglalkozás bemutató mappa
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások