Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Piackutató, reklám- és marketing tevékenységet tervező, szervező - (FEOR 2531-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Piackutató, reklám- és marketing tevékenységet tervező, szervező
FEOR-kód 2531-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
 • (csoport) Gazdálkodási jellegű foglalkozások
 • (alcsoport) Kereskedelmi és marketingfoglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás Az ezt a tevékenységet végző személy a vállalat, vagy intézmény által előállított termékek és szolgáltatások értékesítésével, a már meglévő piac bővítésével, új piac lehetőségek felkutatásával, valamint a felhasználandó erőforrrások beszerzési lehetőségeiről gyűjt, elemez és továbbít információkat.
Jellemző tevékenységek
 • a felhasználóktól információkat gyűjt és elemez a vállalat vagy az intézmény által gyártott, forgalmazott, vagy szolgáltatott termékekről
 • az értékesítés érdekében feltárja a piaci igényeket
 • elemzi az adott helyzetet, a már meglévő információkat újra rendezi és elemzi
 • a kutatásai során a megfigyelés, a személyes kikérdezés és a kisérlet módszerét használja
 • a potenciális vásárlókon kívül elemzi a gazdaságpolitikai, a makro- és mikro-gazdasági környezetet, a piacot érintő hazai és nemzetközi trendeket
 • az elemzésekből összegyűjtött információk alapján javaslatokat tesz a vezetőségnek, melyeknek alapján meghozzák a megfelelő döntéseket
 • rendszeres prognózist készít a vállalat vagy intézmény tevékenységével kapcsolatban
 • statisztikai eljárások alkalmazásával hiteles információkat szerez a kérdéses piacról, vevőről
 • programokat tervez és szervez a szervezet céljairól, terveiről, eredményeiről
 • elvégzi az ezzel kapcsolatos nyilvántartási és adminisztrációs munkát
Körülmények
Munkakörnyezet
 • részben belső helyszínen dolgozik
 • gyakori az utazás, helyszínváltoztatás
Egészségügyi tényezők
 • a gyakori helyváltoztatás ép mozgásszerveket igényel
 • súlyosabb érzékszervi károsodás kizáró ok
 • látás, beszédkészség zavara és a halláscsökkenés kizáró ok
Pszichikai tényezők
 • jó elemző, problémamegoldó képességet igényel
 • jó kapcsolatépítő és együttműködési készséget igényel
Várható változások
 • Fontosabbá válik a magyar termékek képviselete és terjesztése.
 • Szélesedik az eladandó termékek köre, fokozódik a versenyhelyzet.
 • Nagyfokú mobilitásra lesz szükség a munkavégzéshez.
 • Fokozott igény jelentkezik a szakmailag jól képzett piackutatók iránt.
 • Várható a környezetevédelmi előírások szigorodása (szellektív hulladékgyűjtés, környezetbarát csomagolás, természetes alapanya, stb), melyeket a piackutatásab, értékesítésbe is be kell építeni.
 • Növekszik a manipulatív elemek megjelenése a szakma művelésekor.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (30%)
(70%) Személyközpontú
Önálló (80%)
(20%) Csoportos
Irányító (70%)
(30%) Végrehajtó
Multimédia
Foglalkozás bemutató mappa
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások