Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

PR tevékenységet végző tervező, szervező - (FEOR 2532-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés PR tevékenységet végző tervező, szervező
FEOR-kód 2532-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
 • (csoport) Gazdálkodási jellegű foglalkozások
 • (alcsoport) Kereskedelmi és marketingfoglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás A PR tevékenységet végző személy a gazdasági, költségvetési vagy egyéb szervezetek reklám- és tömegkommunikációs tevékenységét és megjelenítését tervezi és szervezi. Tevékenységének célja, hogy kedvező véleményt alakítson ki az általa képviselt cégről.
Jellemző tevékenységek
 • tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a fogyasztók tájékoztatását
 • információkat gyűjt és elemez a felhasználóktól, a vállalat által gyártott vagy forgalmazott termékekről
 • az értékesítés érdekében feltárja a piaci igényeket
 • a megfigyelés, a kérdőíves vagy személyes kikérdezés, a kutatás, a kísérlet módszereivel elemzi az aktuális helyzetet
 • az elemzésekből összegyűjtött információk alapján javaslatokat tesz a vezetőségnek a pozitív közvélemény fokozása és a jövedelmezőség növelése érdekében
 • kidolgozza és megvalósítja a reklámstratégiát
 • felhasználja és alkalmazza a reklám eszközeit, a hirdetés, a közönségkapcsolat (public relations - PR) és az eladásösztönzés különböző formáit
 • együttműködik a reklámügynökségekkel a különböző kampányok megszervezésekor és kivitelezésekor
 • tárgyalásokat folytat a médiák, valamint a hirdetési ügynökségek képvislőivel
 • programokat tervez és szervez, hogy tájékoztassa a közvéleményt a szervezet céljairól, terveiről, eredményeiről,
 • elvégzi az ezzel kapcsolatos nyilvántartási és adminisztrációs munkát
Körülmények
Munkakörnyezet
 • részben belső helyszínen dolgozik
 • gyakori az utazás, helyszínváltoztatás
Egészségügyi tényezők
 • a gyakori helyváltoztatás ép mozgásszerveket igényel
 • súlyosabb érzékszervi károsodás kizáró ok
 • látás, beszédkészség zavara és a halláscsökkenés kizáró ok
Pszichikai tényezők
 • jó tűrőképességet igényel
 • jó kapcsolatépítő és együttműködési készséget igényel
Várható változások
 • Fontosabbá válik a magyar termékek képviselete és terjesztése.
 • Szélesedik a reklámozandó termékek kapcsolatok köre, fokozódik a versenyhelyzet.
 • Nagyfokú mobilitásra lesz szükség a munkavégzéshez.
 • Fokozott igény jelentkezik a szakmailag jól képzett PR-os ügyintéző iránt.
 • Várható a környezetevédelmi előírások szigorodása (szellektív hulladékgyűjtés, környezetbarát csomagolás, természetes alapanya, stb), melyeket a reklámba is be kell építeni.
 • Növekszik a manipulatív elemek megjelenése a szakma művelésekor.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (30%)
(70%) Személyközpontú
Önálló (70%)
(30%) Csoportos
Irányító (60%)
(40%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások