Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Informatikai és telekommunikációs technológiai termékek, eszközök értékesítését tervező, szervező - (FEOR 2534-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Informatikai és telekommunikációs technológiai termékek, eszközök értékesítését tervező, szervező
FEOR-kód 2534-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
 • (csoport) Gazdálkodási jellegű foglalkozások
 • (alcsoport) Kereskedelmi és marketingfoglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás Az informatikai és kommunikációs termékek, eszközök áruforgalomához kapcsolódó tevékenységeket (megrendelés, átvétel, minősítés) végez, könyvel, nyilvántartásokat vezet, információkat gyűjt és rendszerez. Megtervezi és szervezi ezen termékek értékesítését.
Jellemző tevékenységek
 • tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a vásárlói kör tájékoztatását
 • információkat gyűjt és elemez a felhasználóktól az általa értékesített és forgalmazott termékekről
 • az értékesítés bővítése érdekében feltárja a piaci igényeket
 • felkutatja, megrendeli, átveszi és minősíti az informatikai és kommunkációs termékeket, eszközöket
 • tanulmányozza, megismeri azok működését
 • rendszerezi és raktározza az értékesítésre szánt informatikai és kommunkiációs eszközöket
 • az értékesítés hatékonysága érdekében felhasználja és alkalmazza a reklám eszközeit, a hirdetés, a közönségkapcsolat és az eladásösztönzés különböző formáit
 • együttműködik a reklámügynökségekkel a termékek értékesítését szolgáló kampányok megszervezésekor és kivitelezésekor
 • tárgyalásokat folytat a médiák, valamint a hirdetési ügynökségek képviselőivel a termékek megismertetése és értékesítése érdekében
 • elvégzi az ezzel kapcsolatos nyilvántartási és adminisztrációs munkákat
Körülmények
Munkakörnyezet
 • részben belső helyszínen dolgozik
 • gyakori az utazás, helyszínváltoztatás
Egészségügyi tényezők
 • a gyakori helyváltoztatás ép mozgásszerveket igényel
 • súlyosabb érzékszervi károsodás kizáró ok
 • látás, beszédkészség zavara és a halláscsökkenés kizáró ok
Pszichikai tényezők
 • jó tűrőképességet igényel
 • jó kapcsolatépítő és együttműködési készséget igényel
Várható változások
 • Az informatikai és kommunikációs technológiai termékek, eszközök értékesítése terén mind fontosabbá válik a magyar származású termékek képviselete és terjesztése.
 • Szélesedik a reklámozandó termékek köre, fokozódik a versenyhelyzet.
 • Nagyfokú mobilitásra lesz szükség a munkavégzéshez.
 • Fokozott igény jelentkezik a szakmailag jól képzett értékesítést tervező, szervező iránt.
 • Várható a környezetevédelmi előírások szigorodása (szellektív hulladékgyűjtés, környezetbarát csomagolás, természetes alapanyag, stb), melyeket a reklámba is be kell építeni.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (70%)
(30%) Személyközpontú
Önálló (60%)
(40%) Csoportos
Irányító (70%)
(30%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások