Nincs megfelelő szerepköre a portlet megjelenítéséhez.
Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Elemző közgazdász - (FEOR 2624-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Elemző közgazdász
FEOR-kód 2624-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
 • (csoport) Jogi és társadalomtudományi foglalkozások
 • (alcsoport) Társadalomtudományi foglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás Tanulmányozza a gazdasági élet jelenségeit, törvényszerűségeit, elemzi és értelmezi a gazdasági folyamatokat, adatokat, összefüggéseket, gazdasági beszámolókat, költségvetéseket, prognózisokat ír, valamint a gazdaság egészére kiterjedő, ill. a gazdálkodó egységekre vonatkozó döntéseket készít elő.
Jellemző tevékenységek
 • tanulmányozza a gazdasági élet jelenségeit, törvényszerűségeit
 • elemzi és értelmezi a gazdasági folyamatokat, adatokat, összefüggéseket
 • elemzéseket, kimutatásokat, mérleget készít, gazdasági beszámolókat, költségvetéseket, prognózisokat ír
 • közreműködik a tervkészítési és beszámolási feladatokban
 • vezetői döntésekhez adatokat és információkat gyűjt, rendszerez és dolgoz fel
 • döntéselőkészítő team tagjaként részt vesz a döntések közgazdasági megalapozásának előkészítésében
 • vállalatoknál nyomon követi a szerződések elszámolását, kezeli a beérkező számlákat
 • készség szinten alkalmaz adatbáziskezelőket, táblázatkezelőket, szövegszerkesztőt
 • gondoskodik az adatok tárolásáról, megőrzéséről
 • tanulmányozza a belföldi és külföldi szakirodalmat
 • tudományos cikkeket ír, publikál idegen nyelven is
 • tárgyal más szakterületeken dolgozó hazai és külföldi szakemberekkel, konferenciákra, fórumokra jár
 • az adatfeldolgozásban, az elemzésben és a prezentációkban alkalmazza a legújabb matematikai-statisztikai módszereket és technikai megoldásokat
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Állandóan zárt térben, irodában végzett munka
Egészségügyi tényezők
 • Túlnyomórészt ülő munka megterheli a belső szerveket, a gerincet
 • A túlnyomóan számítógéppel végzett munka rontja a szemet, általában károsítja az egészséget
 • A légkondicionáló allergiás és felsőlégúti panaszokat okoz
Pszichikai tényezők
 • Jó figyelemösszpontosítási képesség szükséges a számítások, vizsgálatok elvégzéséhez
 • Jó kombinációs készség szükséges az összefüggések felismeréséhez
 • Az egyéni megítélésem alapuló döntések fokozzák a stresszt
Várható változások
 • Tárgyalóképes, magas szintű idegen nyelvi kifejezőkészség írásban és szóban
 • Kiváló ábrázolási és demonstrációs készség
 • Fontos a matematikai és technikai műveltség
 • Az új iránti fogékonyság
 • Elengedhetetlen a rokon szakmák egyre elmélyültebb ismerete: nemzetközi és magyar jog, pszichológia, szociológia, politológia, stb.
 • Nő az előrejelzések, prognózisok, modellek készítésének fontossága
 • A gyorsan változó gazdasági és társadalmi folyamatok miatt egyre fontosabb a stressz tűrő képesség
 • Nő a rugalmasság és a szervezőkészség iránti igény
 • Egyre kevesebb szakemberre van szükség, egyre kevesebb, vagy nincs segítő munkatárs, ezért nő a munkaterhelés
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (30%)
(70%) Személyközpontú
Önálló (30%)
(70%) Csoportos
Irányító (0%)
(100%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások