Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Statisztikus - (FEOR 2625-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Statisztikus
FEOR-kód 2625-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
 • (csoport) Jogi és társadalomtudományi foglalkozások
 • (alcsoport) Társadalomtudományi foglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás Adatfelvételeket tervez és szervez meg, adatgyűjtést és feldolgozást végez a gazdaság és a társadalom egészének, illetve egy-egy területének állapotáról, illetve azok változásáról a felhasználó igényei szerint. Különböző fogalmi és osztályozási rendszereket alakít ki, a vizsgált jelenségeket tömören és számszerűen jellemzi, statisztikákat készít határidőre.
Jellemző tevékenységek
 • Tanulmányozza a statisztikai elméleteket és módszereket, részt vesz ezek kidolgozásában és továbbfejlesztésében
 • Megtervezi az adatgyűjtést, statisztikai módszerekkel kialakítja a mintát (teljes, részleges, reprezentatív), kérdőívet és kitöltési útmutató készít
 • Megszervezi az adatok begyűjtését, tájékoztatja a mintában résztvevőket, ellenőrzi az adatokat
 • Megtervezi az adatfeldolgozást, összefüggések felállításával ellenőrzi az adatokat, önállóan, vagy informatikus bevonásával elvégzi az adatfeldolgozást
 • Összefoglaló táblákat készít és elemzi az adatokat, jelentéseket, tájékoztatókat, publikációkat ír
 • Gondoskodik az adatok tárolásáról, megőrzéséről
 • Részt vesz különböző fogalmi és osztályozási rendszereket kialakításában, nómenklatúrák készítésében
 • Döntéselőkészítő team tagjaként részt vesz a döntések statisztikai megalapozásának előkészítésében
 • Tájékozódik az új matematikai-statisztikai módszerekről, idegen nyelven olvas és konzultál
 • Részt vesz a nemzetközi statisztikai módszertani és adatszolgáltatási feladatokban
 • Készség szinten alkalmaz adatbáziskezelőket, táblázatkezelőket, szövegszerkesztőt
 • Az adatfeldolgozásban, az elemzésben és a prezentációkban alkalmazza az új technikai és szakmai megoldásokat
 • Pontosan betartja a statisztikai munka előírásait, munkáját folyamatosan kontrolálja
 • Ismeri az a szakterületet, amire vonatkozóan az adatfelvételeket, elemzéseket készíti
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Állandóan zárt térben, irodában végzett munka
Egészségügyi tényezők
 • Túlnyomórészt ülő munka megterheli a belső szerveket, a gerincet
 • A túlnyomóan számítógéppel végzett munka rontja a szemet, általában károsítja az egészséget
 • A légkondicionáló allergiás és felsőlégúti panaszokat okoz
Pszichikai tényezők
 • Jó figyelemösszpontosítási képesség szükséges a számítások, vizsgálatok elvégzéséhez
 • Jó kombinációs készség szükséges az összefüggések felismeréséhez
 • Az egyre kevesebb munkatárs által az idő szorításában végzett munka fokozza a stresszt
Várható változások
 • A gyorsan változó gazdasági és társadalmi folyamatok miatt egyre fontosabb a stressztűrő képesség
 • Nő a rugalmasság és a szervezőkészség iránti igény
 • Nő az előrejelzések, prognózisok, modellek készítésének fontossága
 • Tárgyalóképes, magas szintű idegen nyelvi kifejezőkészség írásban és szóban (nemzetközi adatszolgáltatás, konferenciák)
 • Kiváló ábrázolási és demonstrációs készség
 • Fontos a matematikai és technikai műveltség
 • Elengedhetetlen a rokon szakmák, és annak a szakmának az ismerete, amiről a statisztika készül
 • Egyre kevesebb hagyományos értelemben vett statisztikusra van szükség, de nő a magáncégek és a piackutató cégek által keresett speciális ismerettel rendelkező szakemberek száma
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (30%)
(70%) Személyközpontú
Önálló (40%)
(60%) Csoportos
Irányító (0%)
(100%) Végrehajtó
Multimédia
Foglalkozás bemutató film
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások