Nincs megfelelő szerepköre a portlet megjelenítéséhez.
Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Szociológus, demográfus - (FEOR 2626-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Szociológus, demográfus
FEOR-kód 2626-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
 • (csoport) Jogi és társadalomtudományi foglalkozások
 • (alcsoport) Társadalomtudományi foglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás A szociológus, demográfus a társadalom szerkezetét vizsgálja. A szociális jelenségekről az interjú, kérdőív, megfigyelés módszereivel információkat gyűjt, értelmez és összehasonlít.
Jellemző tevékenységek
 • a társadalom szerkezetét és a szociális jelenségeket vizsgálja a megfigyelés és az interjú módszerével
 • vizsgálatokat végez a család, a közösségek, az oktatás, a gazdasági viszonyok, a bűnözés, a politika, a szegénység, a tömegkommunikáció tárgykörében
 • elemzi és értelmezi a nyert adatokat, összeveti azokat a hasonló, vagy kapcsolódó területeken nyert eredményekkel
 • kérdőívekkel és felmérésekkel statisztikai adatoka gyűjt a népességgel kapcsolatban
 • az összegyűjtött adatokat feldolgozza, táblázatokba szerkeszti, összegzi, következtetéseket von le belőlük
 • a feldolgozott adatokat nyilvánosságra hozza
 • tudományos cikkeket és beszámolókat ír
 • adatszolgáltatók körében felmérést végez
 • statisztikai feldolgozást végez, együtthatókat és más mutatókat számol ki
 • kérdőíveket, felmérőlapokat készít
Körülmények
Munkakörnyezet
 • zárt helyiségben, megfelelő légkörű irodában dolgozik
 • a felméréseket kint a terepen végzi, különböző szociális és lakhatási körülmények között
Egészségügyi tényezők
 • idegrendszeri betegségek kizáró vagy korlátozó jellegűek
 • látó-, halló- és beszélő szervek nagymértékű károsodása kizáró ok
 • túlnyomórészt ülő munka (gerincbántamak kialakulásának veszélye)
Pszichikai tényezők
 • pszichés és érzelmi megterhelés
Várható változások
 • Várható a számítógépes technika tovább fejlesztése az elemzések, összefüggések megállapításának a területén.
 • Az on-line vitafórumok és felmérések elterjedése várható.
 • A civilizációs ártalom okozta szociológiai, demográfia problémák köre bővül.
 • Nagy szükség lesz jól képzett, különböző problémákra szakosodott szakemberekre.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (30%)
(70%) Személyközpontú
Önálló (70%)
(30%) Csoportos
Irányító (70%)
(30%) Végrehajtó
Multimédia
Foglalkozás bemutató mappa
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások