Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Grafológus - (FEOR 2629-01) Munkakör
Alapadatok
Megnevezés Grafológus
FEOR-kód 2629-01
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
 • (csoport) Jogi és társadalomtudományi foglalkozások
 • (alcsoport) Társadalomtudományi foglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás Kézzel írott szövegek felhasználásával, elemzésével a vizsgált személyre vonatkozó személyiségképet állít fel, megállapításokat tesz az író személy önmagához és a külvilághoz való viszonyulásának legfontosabb paramétereiről.Közreműködik a különböző problémás élethelyzetek és a speciális emberismereti igényt támasztó feladatok megoldásában a pedagógia, pszichológia, munkaügy, humánerő-gazdálkodás, vezetői tevékenység, kriminalisztika területén.
Jellemző tevékenységek
 • piackutatást folytat, adatbázist készít a potenciális ügyfelekről
 • felveszi a kapcsolatot az ügyféllel és tájékoztatja a jogi, illetve szakmai határok adta lehetőségekről
 • megállapodás keretében meghatározza a grafológiai vizsgálat célját és jellegét, pontosítja a problémát
 • írásmintát, vizsgálandó anyagot, grafikus produktumot (pl. rajz, firka) kér az ügyféltől, megbízótól
 • a feladat jellegétől függően megteremti az írásminta, grafikum irányított eljárással történő felvételének személyi, tárgyi, technikai körülményeit, illetve fogadja a készen hozott, vagy küldött mintákat
 • dokumentálja a rendelkezésre álló vizsgálandó anyagot, gondoskodva az eredeti minta sértetlenségéről
 • megállapítja, vagy felderíti a grafikum keletkezésének technikai körülményeit
 • kiválasztja a vizsgálati módszert
 • előkészíti a vizsgálathoz szükséges eszközöket
 • vizsgálja a kézzel írott szöveget: nagyító, vonalzó, sorvezető segítségével vizsgálja, méri a makro-, mezo- és mikroelemeit
 • mérési jegyzőkönyvet, statisztikai és összehasonlítási számításokat, táblázatokat, grafikonokat, pszichogramokat, jegyzeteket készít
 • rendszerezetten elemzi a grafikum globális, mozgásos, formajellegre vonatkozó és méretbeli jellemzőt, értékeli a megjelenített grafológiai jegyeket
 • megállapítja a kérdéses és az összehasonlító anyag általános, illetve különös sajátosságait a vizsgálati szempontok alapján
 • a vizsgált személyre vonatkozó pszichés, illetve szomatikus jellemzőket állapít meg, összefüggéseket tár fel a személy és a szituáció függvényében
 • az egyértelműen meghatározott grafológiai jellemzőkhöz személyiségvonásokat párosít, személyiségképet állít fel
 • az elkészített vizsgálat eredményét ellenőrzi: teszteket, kontroll módszert alkalmaz
 • igény szerint más szakemberekkel konzultál
 • elkészíti a grafikum szintézisét, szakvéleményét
 • az összeállított grafológiai elemezést eljuttatja a megrendelőhöz
 • tanácsot ad, válaszol a megrendelőnek a vizsgálatok eredményével kapcsolatban felmerült kérdéseire
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Zárt munkahelyen, többnyire egyedül, ülve végzett tevékenység.
 • Megrendelések esetén munkaideje nem 8 órából áll, hanem az elemzés elkészültéig tart.
 • Dolgozhat főállásban, pl. humánpolitikai osztályon, vagy magán munkaközvetítő irodákban, de leginkább az önálló vállalkozás működtetése a jellemző.
Egészségügyi tényezők
 • a fizikai megterheléssel járó igénybevétel vagy az esetleges baleseti lehetőség kockázata elenyésző
 • a munkaidő jelentős részében tartós ülőmunkát végez, ami gerincbántalmak kialakulásának veszélyével jár
 • a szemek fokozott igénybevételnek vannak kitéve
Pszichikai tényezők
 • a pontos, alapos elemzőmunka sok kitartástés türelmet igényel
 • a minőségi munkavégzés igénye nagyon fontos
 • a megrendelővel való jó együttmőködéshez az előítélet mentesség elengedhetetlen
 • a figyelmetlen munkavégzés, a hibás következtetések mások életének negatív irányban történő befolyásolásával járhatnak
 • a személyiségi és emberi jogok tiszteletben tartása, a birtokába jutott információk bizalmas kezelése munkája során alapvető követelmény
Várható változások
 • A jövőben a humánerőforrás-gazdálkodás területén jelentősen növekedni fog a grafológia nemzetközileg is elismert módszereinek használata.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (30%)
(70%) Személyközpontú
Önálló (70%)
(30%) Csoportos
Irányító (0%)
(100%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások