Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Muzeológus, múzeumi gyujteménygondnok - (FEOR 2713-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Muzeológus, múzeumi gyujteménygondnok
FEOR-kód 2713-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
 • (csoport) Kulturális, sport-, művészeti és vallási foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
 • (alcsoport) Kulturális és sportfoglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
Bemutatás
Rövid leírás Gyűjti, feldolgozza, megőrzi, helyreállítja és nyilvántartja a természettudományi anyagokat, az iparművészeti, néprajzi és régészaeti tárgyakat. Bemutatásokat, kiállítást szervez. Tudományos kutatásokat végez és támogat.
Jellemző tevékenységek
 • Gyűjti és nyilvántartja a természettudományi anyagokat
 • Feldolgozza, megőrzi, helyreállítja a múzeumi raktárak állományát.
 • Szervezi és ellenőrzi a raktározást.
 • Rendszerezi a gyűjtemények anyagát,
 • Karbantartja és aktualizálja a nyilvántartásokat.
 • Élettartam hosszabbító eljárásokat alkalmaz és dolgoz ki.
 • Javaslatot tesz károsodást megelőző intézkedésekre.
 • Tisztítja, konzerválja rekonstruálja a gyűjtemény darabjait, műtárgyait.
 • Szervezi és ellenőrzi a műtárgyak szállítását intézményen belül és intézmények között.
 • Gondoskodik a műtárgyak vagyoni védelméről.
 • Ellenőrzi a raktárak klimatikus viszonyait.
 • Előadásokat tart, konferenciát szervez, azokon részt vesz.
 • Ellenőrzi a külső helyszínen kiállított műtűrgyak környezetét, biztonságát.
 • Látogatja a régészeti feltárások helyszíneit, muzeális értékű ipari létesítményeket.
 • Kapcsolatot tart a restaurátor műhelyekkel.
 • Előkészíti a tudományos feldolgozásokat.
 • Speciallzálódik egy szekterületre, pl. tudománytörténet, természettudomány, műalkotások, iparművészet,ipartörténet, stb.
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Zárt érben végzett munka.Egyre több a klimatizált helyiség a lmúzeumi raktárakban és munkaszobákban, laboratóriumokban.
 • Poros környezeti részek is lehetnek, különösen ritkán kutatott vagy konzerválásra váró anyagok között.
Egészségügyi tényezők
 • Beszéd, hallgatás gyakori igénybevétel.
 • Látási igény fokozott, a képernyő használat is jellemző.
 • Kéz, karok, újjak használata általános.
Pszichikai tényezők
 • A nagyon régi, esetleg rossz állapotú műtárgyak kezelése, raktári felkutatása rossz hatást válthat ki.
 • Számottevő mentális kockázat nincs.
Várható változások
 • A muzeológusok iránti igényt csak kevés tényező befolyásolja. A foglalkoztatás a gazdasági helyzettől valamint állami és kormányzati megfontálosktól függ leginkább.
 • Évente mintegy 300 álláshely keletkezik, de új álláshely ezen belül 15%-nyi.
 • Az álláshelyek Budapesten koncentrálódnak.
 • A vidéki múzeumok többnyire önkormányzati fenntartásúak, jövőjük, fejlődésük ezek gazdasági helyzetétől is fögg.ügg
 • A közeljövben folytatódik digitális technikák terjedése, ez előnyhöz juttatja az informatikában jártas muzeológusokat.
 • A megőrzendő anyagok száma, mennyisége folytonos növekedést mutat.
 • A munkakörülmények javulnak, mert a technikai fejlődés és a biztonságos őrzés megköveteli a fejlesztést.
 • A nemzetközi együttműködés kiterjedése megkezdett folyamat, trend folytatása várható.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (100%)
(0%) Személyközpontú
Önálló (70%)
(30%) Csoportos
Irányító (80%)
(20%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások