Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Szakképzett edző, sportszervező, -irányító - (FEOR 2717-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Szakképzett edző, sportszervező, -irányító
FEOR-kód 2717-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
 • (csoport) Kulturális, sport-, művészeti és vallási foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
 • (alcsoport) Kulturális és sportfoglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
Bemutatás
Rövid leírás Az edző felméri a sportolók állóképességét, tehetségét, technikai felkészültségét, értékeli teljesítményüket, kidolgozza edzéstervüket, levezeti az edzéseiket, felkészíti őket a versenyekre.A sportszervező, -irányító sportszervezeteket vezet, összehangolja az edzők, trénerek munkáját, sporteseményeket szervez, és biztosítja a sporttevékenység gazdasági, szakmai, és személyi feltételeit.
Jellemző tevékenységek
 • népszerűsíti a rendszeres testedzést és sportolást, az egészséges életmód szemléletét
 • felméri a sportoló képességeit, aktuális teljesítményét, erőnlétét, felkészültségét
 • kiválasztja a játékosokat, illetve egyéni versenyszám esetén a tehetséges versenyzőket
 • összeállítja a sportolók képességeinek fejlesztését szolgáló edzésterveket
 • edzéseket vezet, edzőtáboroztatást végez
 • felismeri a tevékenységgel kapcsolatos ártalmakat, elősegíti megelőzésüket, illetve kivédésüket
 • rekreációs, életminőség-javító foglalkozásokat tervez, szervez és vezet
 • a versenyzőket felkészíti a versenyekre, illetve megteremti a sportolók mentális felkészítésének lehetőségét
 • elemzi a sportolók versenyen és az edzéseken nyújtott teljesítményét
 • tehetséggondozást folytat
 • irányítja a segédedzők munkáját, irányítóként az edzők tevékenységét is koordinálja
 • összeállítja az éves munkatervet, valamint eseménynaptárat, versenynaptárat készít
 • biztosítja a sporttevékenységhez szükséges gazdasági, anyagi feltételeket, projekteket koordinál
 • közreműködik a sporttevékenység szakmai és személyi feltételeinek megteremtésében (pl. sportolók leigazolása, szerződtetése)
 • részt vesz a szakmai tevékenység értékelésében
 • sporttanfolyamokat szervez és vezet
 • marketing, PR tevékenységet végez, szponzorokat, mecénást szervez
 • egyeztet a versenyek lebonyolításáról a szakmai szervezetekkel, szakmai kapcsolatot tart
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Külső és belső helyszíneken egyaránt dolgozhatnak (sportpályák, sport- és edzőtermek, uszodák területén, stb.).
 • A munkához hozzátartozik az átlagtól eltérő munkaidő-beosztás (éjszakázás, hétvégi munka), hiszen a sportesemények időpontja gyakran az esti órákra, ill. a hétvégekre esik.
 • Az edzőtáborokban, versenyeken való részvétel sok utazással jár.
 • A sportesemények jelentős része a szabadban folyik, kedvezőtlen időjárási feltételek mellett is meg kell tartaniuk az edzéseket, jelen kell lenniük a versenyeken, mérkőzéseken.
 • A munka szervezési, tervezési része zárt térben, irodában történik.
Egészségügyi tényezők
 • ép érzékszervi funkciók és hibátlan mozgásrendszer szükséges
 • a hangszálak megerőltetése előfordulhat, különösen csapatjátékoknál (pl. közönségzaj túlkiabálása)
 • sokszor be kell mutatnia a feladatokat, gyakorlatokat, mozdulatokat, vagy együtt edzeni a játékosokkal, ami komoly fizikai igénybevételt jelent
 • a fejlett csontrendszer, ép izomzat alapfeltétel a szélsőséges fizikai megterhelések elviseléséhez
 • a vérzékenység kizáró ok
 • jó reflexek kellenek a balesetek elkerülése érdekében
 • nagyon jó térlátás szükséges (pl. taktikai tervek kidolgozásához)
Pszichikai tényezők
 • a kapcsolatteremtési készség, a jó együttműködés nélkülözhetetlen
 • a nézeteltérések, viták, konfliktusok az edző és a sportolók, illetve a vezetők között, kihatnak a teljesítményre
 • a sportolók edzésének vezetése teammunkában történik, együttműködést, toleranciát igényel
 • adódhatnak szélsőséges idegi megterhelést jelentő, stressztűrést igénylő helyzetek (pl. versenyek alkalmával)
 • a számos információ egyidejű elemzése jó figyelemösszpontosítást igényel
 • sokszor anyagi felelősség is terhelheti (pl. projektek levezénylése, pályázatok készítése, stb.), ami nyomasztó terhet jelenthet
Várható változások
 • A szakma alakulását erősen befolyásolja a gazdaság alakulása, ami az emberek életminőségének pozitív vagy negatív változásában is érzékelhető, ezáltal növekszik vagy csökken az egészséges életmód felé .
 • Az idegenforgalom, és turizmus területén nő a kereslet a sportszervező-menedzserek iránt, illetve a wellness, fitness, rekreációs területen a magasan képzett szakemberek iránt.
 • Jellemzően finanszírozási problémák miatt gyakran gazdasági irányba tolódik a feladatok elvégzése ezekben a feladatkörökben.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (30%)
(70%) Személyközpontú
Önálló (50%)
(50%) Csoportos
Irányító (90%)
(10%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások