Nincs megfelelő szerepköre a portlet megjelenítéséhez.
Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Bányászati technikus - (FEOR 3111-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Bányászati technikus
FEOR-kód 3111-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
 • (csoport) Technikusok és hasonló műszaki foglalkozások
 • (alcsoport) Ipari, építőipari technikusok
Bemutatás
Rövid leírás Önállóan vagy mérnöki irányítással bányatelepítéseknél, -feltárásoknál részt vesz az ásványvagyont felmérésében, méréseket, számítási feladatokat, műszaki-, technikai-ellenőrzéseket végez.A nyersanyag előkészítés és elsődleges feldolgozás során tervezési és irányítási, valamint üzemeltetéssel, karbantartással kapcsolatos műszaki feladatokat lát el.
Jellemző tevékenységek
 • az új bányák megnyitásakor részt vesz a feltárás megtervezésében, illetve módszereket dolgoz ki a gazdaságos termelés érdekében
 • kutatófúrásokkal felderíti az ásványtelep pontos helyét, az érc minőségét, a talajvíz elhelyezkedését, geológiai kutatómunkát végez
 • termelvény- és készletmennyiséget becsül, illetve mér, minőségi és mennyiségi vizsgálatokat, ércmintavételt végez
 • mérési munkákat, ellenőrző méréseket végez, mérőműszereket alkalmaz, mérési eredményt rögzít, értékel
 • megtervezi az ásványi nyersanyagok kutatási, feltárási, kitermelési, szállítási költségeit, a szükséges erőforrás-felhasználást
 • tanulmányozza a munkavégzéshez kapcsolódó műveleti, technológiai utasításokat
 • kiválasztja a termelő-berendezéseket, a szükséges munkaeszközöket
 • kitűzi a művelési határokat, a munkaterületet
 • kiépítteti a közlekedési utakat, ideiglenes vasutat, külszíni/földalatti létesítményeket, mozgáspályákat és biztosítja energiaellátásukat
 • figyelemmel kíséri a robbantás, fejtés menetét és a munkaterület környezetének állapotát
 • figyelemmel kíséri az ásványi anyagok kiemelését, nyersanyagokkal kapcsolatos bányászati munkákat
 • irányítja a fejtési munkálatokat, a temelő-, vontató-, fúró-, fejtő-, jövesztőgépek, szállítóberendezések kezelését
 • meghatározza a szükséges teljesítményszintet, kialakítja a normákat és méri annak teljesítését
 • szakellenőrzést, műszaki ellenőrzést végez a nyersanyagkutatás, kitermelés, tárolás és elszállítás, valamint az előkészítő és elsődleges feldolgozó üzemek létesítése, telepítése, működtetése, karbantartása során
 • ellenőrzi a biztonsági berendezések működőképességét
 • biztosítja a bányászati gépek, eszközök szerelését, karbantartását, alkalmazását
 • betartja és betartatja a munka-, baleset-, egészség-, környezet- és tűzvédelmi előírásokat
 • részt vesz a bányaveszélyek megelőzésében, és a kialakult veszélyek elhárítását célzó intézkedések meghozatalában, végrehajtásában
 • környezeti hatásokat vizsgál, gondoskodik a veszélyes anyagok, hulladék, környezettudatos kezeléséről, a -mentesítésről
 • munkaköri dokumentációt készít
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Közepesen nehéz fizikai és szellemi munka egyaránt.
 • A munkavégzés részben szabad, természeti munkakörülmények között, részben irodában, tervek és dokumentációk között folyik.
 • A természeti és a munkahelyi viszontagságok huzamosabb ideig tartó elviselésére is szükség van, pl.: lakóhelytől távoli munkaterület, elemi higiénikus feltételek hiánya, kedvezőtlen közlekedési lehetőségek.
 • Jellemző a nedves, nyirkos, párás, poros, füstös, gázokkal szennyezett légterű, zajos munkahelyen végzett munka.
Egészségügyi tényezők
 • a terepi mozgásképességet igénylő munkaköröket mozgáskorlátozottak nem tudják ellátni
 • olykor mászással, egyensúlyozással, görnyedéssel és más kényszerhelyzettel, emeléssel járó tevékenység
 • a testi igénybevétel a választott szakterülettől függ
 • a krónikus betegségekre és az allergiákra való hajlam, vagy az ún. fóbiák (pl. tériszony) akadályozzák a foglalkozás gyakorlását
 • a vizuális megfigyelésekhez, a műszerek pontos leolvasásához jó látásélességre és színlátásra van szükség (pl. a tapasztalatok bányatérképen való rögzítése)
 • előfordulhat különböző kémiai gázokkal, gőzökkel és allergizáló anyagokkal való érintkezés
 • az ásványelőkészítő létesítmények (szénosztályozó, kőzettörő részlegek) működtetése esetenként az egész test vibrációjával jár
Pszichikai tényezők
 • a számos információ egyidejű elemzése jó figyelemösszpontosítást igényel
 • sokszor komoly anyagi felelősség is terhelheti, ami jelentős idegrendszeri megterheléssel, stresszhatással járhat
 • a beosztott munkatársak irányítása nagy felelősséggel jár és vezetői attitűdöt feltételez
 • csapatmunka (folyamatos alkalmazkodás, együttműködés, tolerancia)
 • higgadtság minden körülmények között, a krízishelyzetek önálló megoldása
 • szabályok szerinti munkavégzés, biztonsági előírások szigorú batartása és betartatása
Várható változások
 • A természeti károknak, illetve az ásványvagyon csökkenésének következményei gyakoriak a bányabezárások.
 • A jövőben viszont előtérbe kerülnek a kis kapacitású külfejtések, várhatóan erősödni fog a külszíni bányász szakma fontossága, ami a külszíni bányászati eszközök specializálódásával, korszerűsödésével is jár.
 • A bányászok munkájának megbecsülésének folyamatosan csökken, a szakirányú képzések megszűnnek, ami nem teszi vonzóvá ezt a pályát a fiatalok számára, ami előbb-utóbb szakemberhiányhoz vezet ezen a munkaterületen is.
 • Egyre inkább előtérbe kerül a szigorodó környezetvédelmi szabályoknak való megfelelés, illetve a környezetvédelmi ismeretek alkalmazásának jelentősége.
 • A külfejtéses berendezések zaj – és porvédelme egyre hatékonyabb, az egyre nagyobb szállító járművek azonban tönkreteszik a közutakat.
 • Egyre kevesebb emberi erőforrásra lesz szükség a szakmában, fokozódik az automatizáltság, előretör az elektronika, informatika szerepe a különböző bányászati munkák során (például a bányabiztonságban is).
 • Előtérbe kerülnek a szakszervizek munkái a saját karbantartással szemben, illetve várható a kockázat-alapú karbantartási rendszer bevezetése, és a gépállapot-felügyelet elterjedése (érzékelő, figyelmeztető, beavatkozó elemek).
 • A külszíni bányászat jogszabályi környezete egyre bonyolultabbá válik, a bányászokkal szemben növekednek a szakmai elvárások, ugyanakkor munkakörülményeik is javulnak.
 • A munkabiztonsági feltételek szigorodnak, az ergonómiai feltételek javulása várható, az egészségi állapotromlás azonban továbbra is jellemző a bányászati munkaterületeken.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (50%)
(50%) Személyközpontú
Önálló (20%)
(80%) Csoportos
Irányító (70%)
(30%) Végrehajtó
Multimédia
Foglalkozás bemutató film
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Érdekességek
A foglalkozáshoz tartozó érdekességek
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások