Nincs megfelelő szerepköre a portlet megjelenítéséhez.
Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

élelmiszer-ipari technikus - (FEOR 3113-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés élelmiszer-ipari technikus
FEOR-kód 3113-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
 • (csoport) Technikusok és hasonló műszaki foglalkozások
 • (alcsoport) Ipari, építőipari technikusok
Bemutatás
Rövid leírás Élelmiszer-ipari üzemekben, laboratóriumokban vizsgálja az élelmiszer alapanyagok minőségét, mennyiségét. Önállóan vagy mérnöki irányítással részt vesz ezek átvételében, osztályozásában, feldolgozásában, hűtésében, csomagolásában, tárolásában.
Jellemző tevékenységek
 • meghatározza az élelmiszerek fizikai sajátosságait és kémiai összetevőit
 • mérőeszközöket kezel az áruk mennyiségi és minőségi átvételekor
 • élelmiszer-ipari alaműveleteket végez: melegítés, hűtés, oldatkészítés, lepárlás, desztillálás, sűrítés, erjesztés, sűrítés, főzés, sterilizálás, stb.
 • megszervezi a gépek és berendezések napi beállítási, karbantartási, tisztítási, javítási feladatait
 • méri az anyagnormákat, pontosítja azokat, az eredményekről grafikonokat és diagramokat készít
 • megadott szempontok szerint vizsgálja az elkészült élelmiszereket, elvégzi a mintavételt
 • gondoskodik a receptek, technológiai utasítások, környezetvédelmi és munkavédelmi előírások betartásáról
 • kisebb részfeladatokat lát el a gyártmányfejlesztés területén
Körülmények
Munkakörnyezet
 • főleg zárt helyiségben, nagy csarnokokban dolgozik
 • labóratóriumban is folytat munkavégzést
Egészségügyi tényezők
 • fontos a karok, kezek, ujjak használata
 • a jó látás elengedhetetlen
 • vegyi anyagokat használ
Pszichikai tényezők
 • fokozott figyelem koncentrációt igényel
Várható változások
 • A számítógépes technológia várhatóan tovább fejlődik.
 • Nagymértékben növekedik az automatizálás.
 • Az EU-s minőségi előírások befolyásolják az iparágat
 • Fokozott figyelmet fordítanak a környezetvédelmi előírásokra.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (70%)
(30%) Személyközpontú
Önálló (60%)
(40%) Csoportos
Irányító (60%)
(40%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Érdekességek
A foglalkozáshoz tartozó érdekességek
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások