Nincs megfelelő szerepköre a portlet megjelenítéséhez.
Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Gépésztechnikus - (FEOR 3116-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Gépésztechnikus
FEOR-kód 3116-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
 • (csoport) Technikusok és hasonló műszaki foglalkozások
 • (alcsoport) Ipari, építőipari technikusok
Bemutatás
Rövid leírás Önállóan vagy mérnöki irányítással részt vesz gépek, géprendszerek, mechanikus berendezések tervezésében, gyártásában, működtetésében, szerelésében, karbantartásában és javításában.
Jellemző tevékenységek
 • részt vesz a közlekedési eszközök (gépkocsi, autóbusz, vonat, hajó, repülőgép), az anyagmozgató gépek (lift, daru) a gyártási termelőeszközök (szerszámgépek, sajtológépek, hegesztő-berendezések), az épületgépészeti berendezések (fűtés, szellőzés, vízellátás), az elektromos energia termelésében alkalmazott berendezések, (kazánok, turbinák), valamint a vegyipari és mezőgazdasági géprendszerek tervezésében és gyártásában
 • kiválasztja a gyártáshoz szükséges megfelelő anyagokat
 • közreműködik a gyártáshoz szükséges magas szinten automatizált technológiát vagy gyártóberendezést kialakításában és beüzemelésében
 • közreműködik az előállított termékek értékesítésében
 • a berendezéseket, gyártmányokat rendszerbe illeszti, gondoskodik az üzemeltetésükről, karbantartásukról és javításukról
 • elvégzi vagy megszervezi az üzemzavarok, minőségi problémák megszüntetését és kivizsgálását
 • a technológiai folyamatot, szerelési munkálatokat irányítja, szervezi, abban közreműködik
 • meghatározza a rendelkezésre álló gépek, berendezések optimális elrendezését és rendszerbe illesztését
 • irányítja a kivitelezési munkálatokat
 • együttműködik mérnökökkel, más technikusokkal, szakmunkásokkal
 • közreműködik a telepítési, beüzemelési, működtetési és karbantartási előírások kialakításában
 • közreműködik a felszerelt üzem, berendezés vagy termék biztonságos üzemeltethetőségének ellenőrzésében
 • ellenőrző szabványok és eljárások kidolgozásában működik közre a gépek, szerszámok, motorok, ipari berendezések vagy rendszerek hatékony és biztonságos működésének biztosítása érdekében
 • biztosítja a zavartalan alapanyag-ellátást és a gyártási feltételek folyamatos fenntartását
 • elvégzi az új termékek gyártásának figyelemmel kísérését és a kezdeti problémákat (típushibák, technológiai és dokumentációs hiányosságok stb.) jelzi illetve kiküszöböli
 • méréseket végez a gépek, rendszerek optimális működésének beállítása céljából
 • gépek és mechanikai berendezések, létesítmények és alkatrészek kutatásával és fejlesztésével, illetve prototípusok tesztelésével kapcsolatos műszaki segítségnyújtást végez
 • jelentéseket, költségbecsléseket, pályázatokat, árajánlatokat és tendereket állít össze (illetve közreműködik az összeállításukban), szerződéseket fogalmaz
 • új és módosított mechanikai berendezések, alkatrészek, szerszámgépek és vezérlőrendszerek, valamint hidraulikus meghajtórendszerek összeállítását és helyszíni szerelését végzi
 • gondoskodik arról, hogy a gépészeti tervek és az elkészült munka megfeleljen a műszaki leírásnak, a szabályoknak és a szerződési feltételeknek
Körülmények
Munkakörnyezet
 • A munkavégzés helyszíne egyrészt az üzem és a műhely, emellett a szervezési, tervezési feladatok és a dokumentáció irodában zajlik.
 • A partnerekkel - megbízók, megrendelők, gyártók - történő tárgyalások alkalmanként irodán kívül zajlanak.
 • A munkahét általában 5 napból áll.
 • A munkavégzés többnyire normál vagy két műszakos munkarendben történik - igazodva a gyártás cikusához.
 • Az üzemi, műhelyi munkakörnyezetnek általában magas a zajszintje.
 • Az irodai munkakörnyezet a tervezés miatt általában világos, tágas.
 • Műhelyben és üzemben jellemző a zaj, por, szennyeződés.
 • Egyes gyártási fázisok magas hőmérsékleten történnek.
Egészségügyi tényezők
 • a munkavégzés többnyire közepesen nehéz vagy nehéz fizikai igénybevétellel jár
 • többnyire állva, járkálva, hajlongva, görgyedve végzett tevékenységek jellemzőek
 • a munka során alkalmazott vágó, fúró, préselő gépek, automatikus rendszerek baleseti kockázata magas
 • a folyamatos zaj halláskárosító hatású
 • hő-, por- és vegyi anyag ártalom egyaránt előfordulhat
 • jellemző a magas hőmérsékletű üzemi munkavégzés
Pszichikai tényezők
 • nagy odafigyeléssel, pontosan, precízen kell végezni a munkát
 • a munka során adódhatnak váratlan helyzetek, problémák, amelyeket azonnal meg kell oldani
 • a szakmunkások irányítása és az együttműködés stresszforrást jelenthet
 • gyors és/vagy monoton munkavégzés is jellemző lehet
 • nagy felelősséggel jár a munka
Várható változások
 • Az informatika, számítástechnika gyors fejlődése megköveteli a tervezésben és a gyártásban is az új technológiák és szoftverek alkalmazását.
 • A hazai gazdaság többi ágazatához viszonyítva a külföldi tőke aránya a gép- és járműiparban a legmagasabb és a jövőben is ez az ágazati szektor lesz a tőkebeáramlás egyik legjelentősebb területe.
 • A gépésztechnikusok továbbra is fontos részét képezik a termelésnek, javításnak, de egyre inkább egy olyan vállalati törekvés mutatkozik meg, amely a gépésztechnikusok iránti keresletet középtávon csökkenteni fogja.
 • A hazai piacok beszűkölése miatt általában külföldre történik a tervezés, gyártás, ebből adódóan az idegen nyelv ismeret jelentősége felértékelődik.
 • Egyre inkább eltolódik a gépésztechnikus tevékenysége a menedzsment, értékesítés, marketing irányába, szükséges speciális kiegészítő ismeret a munkavállaláshoz.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (80%)
(20%) Személyközpontú
Önálló (60%)
(40%) Csoportos
Irányító (0%)
(100%) Végrehajtó
Multimédia
Foglalkozás bemutató film
Foglalkozás bemutató mappa
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Érdekességek
A foglalkozáshoz tartozó érdekességek
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások