Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Mezőgazdasági technikus - (FEOR 3131-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Mezőgazdasági technikus
FEOR-kód 3131-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
 • (csoport) Technikusok és hasonló műszaki foglalkozások
 • (alcsoport) Egyéb technikusok
Bemutatás
Rövid leírás Mezőgazdasági üzemekben, gazdaságokban a termeléssel összefüggő szakmai feladatok megvalósításában, közvetlen szervezésében, a gazdálkodás irányításában, a kutatási eredmények alkalmazásának kidolgozásában vesz részt önállóan vagy mérnöki irnyítással.
Jellemző tevékenységek
 • megállapítja a mezőgazdasági gazdálkodó szervezeteken belül a tevékenységek optimális arányait
 • beruházásoknál részt vesz a piackutatásban és a marketing munkában
 • a termeléssel összefüggő szervezést, irányítást, felügyeletet végez (pl. irányítja a munkások tevékenységét, a növényházi és állattenyésztési termelési programokat)
 • új termelési technológiákat próbál ki, vezet be
 • ellenőrzi a minőségbiztosítással, növénytermesztéssel, állattenyésztéssel és -tartással kapcsolatos folyamatokat
 • az állattenyésztés és -tartás keretében: takarmánymérleget számol, takarmányadagot állít össze, a takarmányt tárolja, érzékszervvel minősíti, mintát vesz belőle és továbbítja vizsgálatra
 • felügyeli, ellenőrzi az állatvédelmi és állatjóléti, tartástechnológiai előírások betartását
 • közreműködik az ivarzó egyedek azonosításában, megfigyelésében, megjelölésében, elkülönítésében
 • növénytermesztési feladatai között talajvizsgálatot, tápanyag-visszapótlást, talajvédelmi munkát végez
 • termésbecslést végez, elemzi a terméseredményeket a minőségi szabványok meghatározása és fenntartása érdekében
 • magmintákat elemez minőségi, tisztasági és csíraképességi osztályozás szempontjából
 • kutatási területen a vezető irányítása mellett mikroszkópos vizsgálatokat, méréseket végez
 • részfeladatokat lát el a termelés gazdaságosságának ellenőrzése területén
 • mérnöki irányítás mellett részt vesz a mezőgazdasággal kapcsolatos kutatási eredmények alkalmazásának kidolgozásában
 • nyilvántartásokat vezet a kísérletekről és azok eredményeiről, a termelés mennyiségéről, a költségekről, az értékesítésről
 • figyelemmel kíséri a szaktudományok fejlődését és gyakorlati alkalmazásuk lehetőségeit
 • gyűjti a gazdálkodásához kapcsolódó információkat (meteorológiai, jogszabályi, stb.).
 • ellenőrzi a munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi előírások betartását
 • vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végez
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Dolgozhat mezőgazdasági üzemekben, tervezőirodában, hatóságnál, hivatalban, vagy kutatóintézetben, Külső és belső helyszínen egyaránt.
 • A napi munkaidő attól függ, hol és milyen munkakörben dolgozik: lehet napi 8 óra, de idénymunkák esetében akár 12 óra is naponta, csúcsidőszakokban gyakran kora reggeltől késő estigtalpon kell lenniük.
 • A munkavégzés gyakran a természeti és a munkahelyi viszontagságok (eső, hideg, kánikula, huzamos idejű szabadban tartózkodás) elviselését igényli.
 • Gyakoran előfordulhat az elemi higiénikus feltételek hiánya, a lakóhelytől távoli munkavégzés, illetve adódhatnak kedvezőtlen közlekedési lehetőségek is a munkavégzés során.
 • A szállítókkal, felvásárlókkal és egyéb ügyfelekkel való kapcsolatnál gyakran kell utazni.
Egészségügyi tényezők
 • könnyű, esetenként közepesen nehéz fizikai igénybevétellel jár
 • a mozgással szemben támasztott követelmények munkaterületek szerint eltérőek
 • követelmény az egészséges testi felépítés, a nagyfokú állóképesség
 • sokat tartózkodik a szabadban, szélsőséges időjárási viszonyok közt is helyt kell állnia, jó fizikai kondícióra van szüksége
 • időnként hosszabb ideig kell gyalogolnia, állnia és járnia
 • a földeken való utazáskor erőteljes rázkódás és vibráció jelentkezik
 • különböző gépek és berendezések működtetéséhez elengedhetetlen a karok, kezek, ujjak jó működőképessége
 • a tapintás, a színlátás és az ízlelés az átlagosnál nagyobb jelentőséggel bír
 • a színtévesztés mérgező anyagok esetében balesetveszélyes lehet
 • az ízérzés és szaglás fontos a gyümölcstermesztésben és a borászatban
 • különösen az állattenyésztés esetében - az átlagosnál szennyezettebb környezet­ben kell dolgozni, a higiéniai követelményekre fokozottan kell ügyelni
 • a vegyszerek, növényvédőszerek használata egészségkárosító lehet
 • a bőrt és a légutakat irritáló fertőtlenítőszerek, a poros légtér, a takarmányadalékok és tollak allergiás megbetegedéseket okozhatnak
 • az állatoktól eredőhet fertőzésveszély
 • balesetveszély a gépek, berendezések kezelésekor, illetve a különböző vegyi anyagok használatakor állhat fenn
Pszichikai tényezők
 • az együttműködést igénylő csapatmunka jellemző
 • megfelelő körültekintéssel, előrelátással tervezett munka
 • a számos információ egyidejű elemzése jó figyelemösszpontosítást igényel
 • sok az olyan munkatevékenység, ahol minimális instrukció alapján kell eredményesen dolgozni
 • sokszor komoly anyagi felelősség is terhelheti, ami jelentős idegrendszeri megterheléssel járhat
 • fontos a jó megfigyelő és a gyors helyzetfelismerő képesség a beteg állatok mielőbbi kiszűréséhez
Várható változások
 • A szakmában elhelyezkedni kívánók lehetőségei a jövőben csökkeni fognak.
 • Az elkövetkezendő évtizedben Magyarországon is növekedni fog a mezőgazdaságban használatos gépek iránti kereslet.
 • A jövőben várható a gazdaságok technikai-, technológiai modernizálása.
 • A minőségbiztosítási rendszerek fejlődése igényli, hogy a mérnökök magas szintű szakértelemmel rendelkezzenek.
 • A szakmában dolgozókkal szemben elvárás a modern termesztési és növényvédelmi technológiák ismerete, továbbá elengedhetetlenek vegyszerekkel és alkalmazásukkal kapcsolatos speciális ismeretek.
 • A vezetői munkakörökben a tárgyalási-, közgazdasági ismeretek és az idegennyelv ismeret hatékonyabbá teszik a munkát, ezért egyre inkább elvárássá válik.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (70%)
(30%) Személyközpontú
Önálló (50%)
(50%) Csoportos
Irányító (60%)
(40%) Végrehajtó
Multimédia
Foglalkozás bemutató mappa
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Érdekességek
A foglalkozáshoz tartozó érdekességek
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások