Nincs megfelelő szerepköre a portlet megjelenítéséhez.
Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Mezőgazdasági technikus - (FEOR 3131-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Mezőgazdasági technikus
FEOR-kód 3131-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
  • (főcsoport) Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
  • (csoport) Technikusok és hasonló műszaki foglalkozások
  • (alcsoport) Egyéb technikusok
Bemutatás
Rövid leírás Mezőgazdasági üzemekben, gazdaságokban a termeléssel összefüggő szakmai feladatok megvalósításában, közvetlen szervezésében, a gazdálkodás irányításában, a kutatási eredmények alkalmazásának kidolgozásában vesz részt önállóan vagy mérnöki irnyítással.
Jellemző tevékenységek
  • megállapítja a mezőgazdasági gazdálkodó szervezeteken belül a tevékenységek optimális arányait
  • beruházásoknál részt vesz a piackutatásban és a marketing munkában
  • a termeléssel összefüggő szervezést, irányítást, felügyeletet végez (pl. irányítja a munkások tevékenységét, a növényházi és állattenyésztési termelési programokat)
  • új termelési technológiákat próbál ki, vezet be
  • ellenőrzi a minőségbiztosítással, növénytermesztéssel, állattenyésztéssel és -tartással kapcsolatos folyamatokat
  • az állattenyésztés és -tartás keretében: takarmánymérleget számol, takarmányadagot állít össze, a takarmányt tárolja, érzékszervvel minősíti, mintát vesz belőle és továbbítja vizsgálatra
  • felügyeli, ellenőrzi az állatvédelmi és állatjóléti, tartástechnológiai előírások betartását
  • közreműködik az ivarzó egyedek azonosításában, megfigyelésében, megjelölésében, elkülönítésében
  • növénytermesztési feladatai között talajvizsgálatot, tápanyag-visszapótlást, talajvédelmi munkát végez
  • termésbecslést végez, elemzi a terméseredményeket a minőségi szabványok meghatározása és fenntartása érdekében
  • magmintákat elemez minőségi, tisztasági és csíraképességi osztályozás szempontjából
  • kutatási területen a vezető irányítása mellett mikroszkópos vizsgálatokat, méréseket végez
  • részfeladatokat lát el a termelés gazdaságosságának ellenőrzése területén
  • mérnöki irányítás mellett részt vesz a mezőgazdasággal kapcsolatos kutatási eredmények alkalmazásának kidolgozásában
  • nyilvántartásokat vezet a kísérletekről és azok eredményeiről, a termelés mennyiségéről, a költségekről, az értékesítésről
  • figyelemmel kíséri a szaktudományok fejlődését és gyakorlati alkalmazásuk lehetőségeit
  • gyűjti a gazdálkodásához kapcsolódó információkat (meteorológiai, jogszabályi, stb.).
  • ellenőrzi a munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi előírások betartását
  • vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végez
Körülmények
Munkakörnyezet
  • Dolgozhat mezőgazdasági üzemekben, tervezőirodában, hatóságnál, hivatalban, vagy kutatóintézetben, Külső és belső helyszínen egyaránt.
  • A napi munkaidő attól függ, hol és milyen munkakörben dolgozik: lehet napi 8 óra, de idénymunkák esetében akár 12 óra is naponta, csúcsidőszakokban gyakran kora reggeltől késő estigtalpon kell lenniük.
  • A munkavégzés gyakran a természeti és a munkahelyi viszontagságok (eső, hideg, kánikula, huzamos idejű szabadban tartózkodás) elviselését igényli.
  • Gyakoran előfordulhat az elemi higiénikus feltételek hiánya, a lakóhelytől távoli munkavégzés, illetve adódhatnak kedvezőtlen közlekedési lehetőségek is a munkavégzés során.
  • A szállítókkal, felvásárlókkal és egyéb ügyfelekkel való kapcsolatnál gyakran kell utazni.
Egészségügyi tényezők
  • könnyű, esetenként közepesen nehéz fizikai igénybevétellel jár
  • a mozgással szemben támasztott követelmények munkaterületek szerint eltérőek
  • követelmény az egészséges testi felépítés, a nagyfokú állóképesség
  • sokat tartózkodik a szabadban, szélsőséges időjárási viszonyok közt is helyt kell állnia, jó fizikai kondícióra van szüksége
  • időnként hosszabb ideig kell gyalogolnia, állnia és járnia
  • a földeken való utazáskor erőteljes rázkódás és vibráció jelentkezik
  • különböző gépek és berendezések működtetéséhez elengedhetetlen a karok, kezek, ujjak jó működőképessége
  • a tapintás, a színlátás és az ízlelés az átlagosnál nagyobb jelentőséggel bír
  • a színtévesztés mérgező anyagok esetében balesetveszélyes lehet
  • az ízérzés és szaglás fontos a gyümölcstermesztésben és a borászatban
  • különösen az állattenyésztés esetében - az átlagosnál szennyezettebb környezet­ben kell dolgozni, a higiéniai követelményekre fokozottan kell ügyelni
  • a vegyszerek, növényvédőszerek használata egészségkárosító lehet
  • a bőrt és a légutakat irritáló fertőtlenítőszerek, a poros légtér, a takarmányadalékok és tollak allergiás megbetegedéseket okozhatnak
  • az állatoktól eredőhet fertőzésveszély
  • balesetveszély a gépek, berendezések kezelésekor, illetve a különböző vegyi anyagok használatakor állhat fenn
Pszichikai tényezők
  • az együttműködést igénylő csapatmunka jellemző
  • megfelelő körültekintéssel, előrelátással tervezett munka
  • a számos információ egyidejű elemzése jó figyelemösszpontosítást igényel
  • sok az olyan munkatevékenység, ahol minimális instrukció alapján kell eredményesen dolgozni
  • sokszor komoly anyagi felelősség is terhelheti, ami jelentős idegrendszeri megterheléssel járhat
  • fontos a jó megfigyelő és a gyors helyzetfelismerő képesség a beteg állatok mielőbbi kiszűréséhez
Várható változások
  • A szakmában elhelyezkedni kívánók lehetőségei a jövőben csökkeni fognak.
  • Az elkövetkezendő évtizedben Magyarországon is növekedni fog a mezőgazdaságban használatos gépek iránti kereslet.
  • A jövőben várható a gazdaságok technikai-, technológiai modernizálása.
  • A minőségbiztosítási rendszerek fejlődése igényli, hogy a mérnökök magas szintű szakértelemmel rendelkezzenek.
  • A szakmában dolgozókkal szemben elvárás a modern termesztési és növényvédelmi technológiák ismerete, továbbá elengedhetetlenek vegyszerekkel és alkalmazásukkal kapcsolatos speciális ismeretek.
  • A vezetői munkakörökben a tárgyalási-, közgazdasági ismeretek és az idegennyelv ismeret hatékonyabbá teszik a munkát, ezért egyre inkább elvárássá válik.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
  • manuális képesség
  • matematikai képesség
  • térbeli tájékozódás
  • figyelem koncentráció
  • problémamegoldás
  • kreativitás
  • stressz tolerancia
  • alkalmazkodóképesség
  • pontosság, precizitás
  • szervezőkészség
  • önállóság
  • együttműködőképesség
  • empátia
  • felelősségvállalás
  • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (70%)
(30%) Személyközpontú
Önálló (50%)
(50%) Csoportos
Irányító (60%)
(40%) Végrehajtó
Multimédia
Foglalkozás bemutató mappa
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Érdekességek
A foglalkozáshoz tartozó érdekességek
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások