Nincs megfelelő szerepköre a portlet megjelenítéséhez.
Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Földmérő és térinformatikai technikus - (FEOR 3133-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Földmérő és térinformatikai technikus
FEOR-kód 3133-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
 • (csoport) Technikusok és hasonló műszaki foglalkozások
 • (alcsoport) Egyéb technikusok
Bemutatás
Rövid leírás Földmérési és közmű adatokat gyűjtése során irányítja a mérőcsoport munkáját, adatfeldolgozást végez a földfelszínen levő mesterséges vagy természetes alakzatok, tereptárgyak, létesítmények helyének, méreteinek meghatározása és ábrázolása céljából.A terepi mérések feldolgozásával digitális térképet állít elő, térinformatikai adatbázist kezel.
Jellemző tevékenységek
 • földhivatali földmérési, ingatlan-nyilvántartási feladatokat végez, pl.: változásokat vezet a térképen (pl. határvonal, épület, művelési ág)
 • távérzékelési feladatokat végez: értelmezi a távérzékelt felvételek adattartalmát
 • CAD-ismereteket alkalmaz pl.: értelmezi a műszaki rajzi szabványokat, felvételi vázlatot, kitűzési vázrajzot készít CAD-programmal
 • adatokat archivál, rendszerez, konvertál
 • közreműködik különböző célú és részletezettségű térképek, grafikonok, kartográfiai termékek előállítása során
 • adminisztrál, dokumentál, pl.: munkadossziét vezet, összeállítja a digitális adatok katalógusát
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Részben szabadban, terepen folyó, részben zárt, irodai körülmények között végzett, könnyű fizikai és szellemi munka egyaránt.
 • Általában változó munkahelyen végzett, gyakori utazást igénylő tevékenység.
 • Egyes munkaterületeken a természeti és a munkahelyi viszontagságok huzamosabb ideig tartó elviselésére is szükség van, pl.: eső, hideg, lakóhelytől távoli munkaterület, elemi higiénikus feltételek hiánya, kedvezőtlen közlekedési lehetőségek.
Egészségügyi tényezők
 • a testi igénybevétel a munkakörtől függ
 • a munka általában sok mozgást, tartós gyaloglást is kíván, ami megterheli a lábakat
 • jellemzőek a jó látás, térbeli tájékozódás, térlátás nélkül nem végezhető tevékenységek
 • a terepi mozgásképességet igénylő munkaköröket mozgáskorlátozottak nem tudják ellátni
 • a szabadban való tartózkodás meghűléses betegségeket okozhat
 • építkezési területeken végzett mérések során fokozottan kell ügyelni a balesetvédelmi szabályok betartására
 • terepi munkavégzésnél számolni kell az egészségre negatívan ható por és zajártalommal
 • a krónikus betegségekre és az allergiákra való hajlam, vagy az ún. fóbiák (pl. tériszony) akadályozzák a foglalkozás gyakorlását
Pszichikai tényezők
 • a számos információ egyidejű elemzése jó figyelemösszpontosítást igényel
 • sokszor komoly anyagi felelősség is terhelheti, ami jelentős idegrendszeri megterheléssel járhat
 • jellemző a rendszertelen munkaidő beosztás, túlóra vagy hétvégi műszak
 • a rosszul, pontatlanul végzett munka komoly károkat okozhat, vagy emberek egészségét, testi épségét veszélyeztetheti
 • mások irányításával járó munkaterület, ami felelősségvállalást igényel
Várható változások
 • A jövőben térinformatika, számítástechnika teljes térnyerése kapcsán számítani lehet a térinformatikai szoftverek, ortofotók gyors fejlődésére.
 • A technológiák egyszerűsödése növeli a hatékonyságot, a tűréshatárok csökkenése pedig a pontosságot.
 • A földhivatali adatok internetes hozzáférhetősége általánossá válik, ugyanakkor növekszik az adatvédelem, illetve a minőségbiztosítás jelentősége.
 • Az analóg fotogrammetria, az ortogonális bemérési módszer, illetve az optikai, geodéziai mérőműszerek eltűnnek, elavulttá válnak.
 • A térinformatikának jelentős szerepe van a modernizációt fémjelző elektronikus közigazgatás eszköztárában, az egységes ingatlan-nyilvántartás további korszerűsítésében.
 • A növekvő adatigényeknek, a környezeti törvények változásának köszönhetően egyre jobb a szakma anyagi és erkölcsi megbecsülése.
 • A nagy mennyiségű adat tárolásának, a visszakeresésének, megjelenítésének, automatizált kezelésének az igénye növeli a földmérési, térimformatikai programok, projektek finanszírozását, és a szakterület jelentőségét a közbeszerzések kapcsán.
 • Az idegen nyelvek (angol, német) ismerete, használata egyre nagyobb jelentőséggel bír a technikusi munkaterületen is.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (70%)
(30%) Személyközpontú
Önálló (30%)
(70%) Csoportos
Irányító (60%)
(40%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Érdekességek
A foglalkozáshoz tartozó érdekességek
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások