Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Közlekedésautomatikai technikus - (FEOR 3139-03) Munkakör
Alapadatok
Megnevezés Közlekedésautomatikai technikus
FEOR-kód 3139-03
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
 • (csoport) Technikusok és hasonló műszaki foglalkozások
 • (alcsoport) Egyéb technikusok
Bemutatás
Rövid leírás A kötöttpályás közlekedés biztonsági, vezérlő, ellenőrző és ellátó automatikáit, berendezéseit építi, beszabályozza, fenntartja, üzemelteti, karbantartja, javítja, felújítja és ellenőrzi.Megállapítja a szerkezeti egységek, berendezések hibáit, elhárítja az üzemzavarokat, illetve egyéb műszaki irányítási, -ellenőrzési és adminisztratív feladatokat lát el.
Jellemző tevékenységek
 • üzemelteti a felügyeleti vasúti biztosítóberendezéseket
 • karbantartja a felügyeleti vasúti biztosítóberendezéseket
 • kijelöli a munkavezetőt és a figyelőt az üzemeltetésnél
 • helyszínre juttatja a karbantartáshoz szükséges anyagokat, eszközöket, dolgozókat
 • engedélyt kér az üzemeltetési munka, vagy a felújítási, javítási munka elkezdéséhez
 • időszakosan és szúrópróbaszerűen ellenőrzi a biztosítóberendezés üzemszerű működését
 • szemrevételezi a vizsgálandó biztosítóberendezést
 • méréseket (mechanikus, elektromos) végez a biztosítóberendezésen
 • kiértékeli a mért adatokat
 • értékeli az elektronikus (számítógépes) biztosítóberendezés kijelzéseit, dokumentációját
 • a hiba megállapítása után javaslatot tesz a felújításra, javításra
 • intézkedik a balesetveszélyes hibák észlelése, és az előírt értékektől eltérő mért adatok esetén
 • lecseréli a lejárt szavatossági idejű vagy meghibásodott elektromos berendezéseket, berendezés-részeket
 • elszállítja a lecserélt biztosítóberendezés alkatrészeit
 • kapcsolatot tart a társszolgálatokkal, a diszpécserrel
 • dokumentálja az üzemeltetési, javítási, vagy felújítási munka megkezdését és befejezését, a mérések kiértékelésének eredményét, az anyagfelhasználást
 • elkészíti az üzemeltetési, a karbantartási és a felújítási ütemtervet
 • gondoskodik a munkavégzéshez szükséges személyi felkészültségről pl. szakmai oktatást tart vagy képzésen vesz részt
 • selejtezi az elhasználódott eszközöket
 • adminisztrál pl.: a jelenléti ívet, a felolvasó könyvet, az objektumok munkalapját vezeti
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Irodai környezetben és szabadban (vasúti sínek, váltók, rakodási terület, személyforgalmi helyszínek) egyaránt dolgozik.
 • Szélsőséges időjárási viszonyok és extrém körülmények között is végezheti munkáját (pl.: rendkívüli események esetén).
 • Jellemző az emberekkel való rendszeres kapcsolattartás, együttműködés.
Egészségügyi tényezők
 • a feladatkör nem támaszt különösebb fizikai erőnléti követelményeket
 • nélkülözhetetlen a számítógép, amely a látási funkciók mellett a kezek használatát igényli
 • a tevékenység a karok, a kéz, az ujjak használatával jár
 • az aktív mozgás és az ülő munkavégzés váltakozik
 • a terepi munkavégzésben akadályozott, mozgáskorlátozott személyek nem gyakorolhatják a foglalkozást
 • a munka bizonyos fokig balesetveszélyes (áramütés, kézsérülés)
Pszichikai tényezők
 • a szigorú előírásoknak való megfelelés, a szervezés, az emberekkel való kapcsolattartás miatt fokozott a pszichés terhelés
 • a munka figyelmet, pontosságot, és koncentráló képességet követel
 • hibája esetén nem csak anyagi kár keletkezhet, hanem emberéletek is veszélybe kerülhetnek
 • a rendkívüli események megoldása jelentős stresszel járhat, érzelmi megterhelést jelenthet
 • veszélyhelyzetekben fontos a nyugalom és a döntésképesség megőrzése
 • az emberekkel való rendszeres együttműködés türelmet és nyitott, érdeklődő szemléletet követel
 • lényeges a toleráns és előítéletmentes viselkedés
 • a feladat ellátása olykor túlmunkát, nyújtott műszakot igényel
Várható változások
 • Nő az igény az önálló munkavégzésre alkalmas vezetői tulajdonságokkal rendelkező személyek iránt.
 • A vasúti pályák állapota jelenleg rossz, a berendezések elöregedtek, hiányoznak a tartalék-alkatrészek, és a járműpark is leromlott állapotban van, amit igen költséges műszaki technológiai fejlesztésekkel lehetne korszerűsíteni.
 • A jövőben a fejlesztések révén a közösségi közlekedés előtérbe kerülhet az egyéni közlekedéssel szemben.
 • Változást hozhat a jövőben a finanszírozási gondok megoldása, a törvényi szabályozások tisztázása, az infrastrukturális fejlesztés és a bürokratikus működés átalakítása.
 • A gyors technológiai fejlődés, változás szükségessé teszi a magasabban képzett szakemberek alkalmazását.
 • A korszerű elektronikus biztosító berendezések kiváltják a mechanikus berendezéseket, elterjednek a környezetkímélő technológiák, anyagok és az egyre bonyolultabb berendezések javítási jogát a gyártó gyakran fenntartja magának.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (50%)
(50%) Személyközpontú
Önálló (50%)
(50%) Csoportos
Irányító (0%)
(100%) Végrehajtó
Multimédia
Foglalkozás bemutató film
Foglalkozás bemutató mappa
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások