Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

egyéb, máshova nem sorolható technikus (közlekedési technikus) - (FEOR 3139-04) Munkakör
Alapadatok
Megnevezés egyéb, máshova nem sorolható technikus (közlekedési technikus)
FEOR-kód 3139-04
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
 • (csoport) Technikusok és hasonló műszaki foglalkozások
 • (alcsoport) Egyéb technikusok
Bemutatás
Rövid leírás Vasúti, közúti, vízi és légi személy-, illetve áruszállítás területén alkalmazott közlekedési rendszerek létesítésével, üzemeltetésével, valamint a közlekedési rendszerek működtetéséhez szükséges gépek, berendezések üzemeltetésével, karbantartásával és javításával foglalkozik mérnöki irányítás mellett.
Jellemző tevékenységek
 • közreműködik és részfeladatot végez közlekedési rendszerek számítógépes tervezésében mérnök irányítása mellett
 • részt vesz közlekedési rendszerek üzemeltetésében
 • közreműködk a gyártáshoz szükséges anyagigény és egyéb költségeket tervezésében
 • megszervezi az áruszállítást és a szállítással kapcsolatos teendőket, koordinálja és ellenőrzi a végrehajtást
 • kalkulálja a legnyereségesebb szállítási módot és útvonalat
 • felülvizsgálja az üzemben lévő szállítójárműveket, részt vesz a járművek karbantartásában, javításában
 • megszervezi a tárolást, raktározást
 • forgalomszervezést végez a személyszállításhoz kapcsolódóan, a szállítást optimalizálja
 • szervezi a személyszállítással kapcsolatos feladatokat
 • kapcsolatot tart szakhatóságokkal, adatszolgáltatási kötelezettségnek tesz eleget
 • közreműködik a különféle engedélyek, hatósági igazolások kiváltásában
 • tervrajzot olvas
 • ellátja az úszólétesítmények üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat
 • közreműködik hidak, utak, vasúti pályák építésében
 • közreműködik hidak, utak és vasúti pályák üzemeltetésében, karbantartásában
 • folyamatosan nyomon követi a jogszabályok, szabványok és egyéb műszaki szabályozók változását
 • a tevékenységét folyamatosan adminisztrálja például építési naplóban, jegyzőkönyveken, szállítóleveleken, egyéb dokumentumokban
 • elvégzi a hozzá tartozó segéd- és szakmunkások irányítását, emellett folyamatosan egyeztet a mérnökkel
Körülmények
Munkakörnyezet
 • A munkavégzés helyszíne elsődlegesen az iroda, az üzem, a műhely, alkalmanként előfordul a terület bejárása, mely a szabadban történik.
 • A partnerekkel - hatóságok, megbízók, megrendelők, gyártók - történő tárgyalások gyakran irodán kívül zajlanak.
 • A munkahét általában 5 napból áll, a szállítási tevékenységhez kapcsolódóan előfordul a hétvégi munka is.
 • A munkavégzés leggyakrabban normál munkarendben történik.
 • Az irodai munka szükséges kelléke a számítógép, térképek, valamint a telefon.
 • A közvetlen munkakörnyezet az irodában tiszta, az üzemben, műhelyen poros, piszkos, szennyezett.
 • Külső építési helyszínen jellemző a zaj, por.
 • Külső építési, karbantartási helyszínen kötelező a munkaruha, védőruha viselése.
Egészségügyi tényezők
 • a munkavégzés többnyire közepesen nehéz fizikai igénybevétellel jár
 • tevékenységtől függően jellemző az ülve, állva, járkálva végzett tevékenységek jellemzőek
 • a huzamos ülés, állás, járkálás megterhelheti a gericoszlopot
 • a számítógépes munka ronthatja az éles látást
 • a poros, zajos, szennyezett környezet megterhelő hosszútávon
Pszichikai tényezők
 • nagy odafigyeléssel, pontosan, precízen kell végezni a munkát
 • az építkezés, karbantartás alatt adódnak váratlan helyzetek, problémák, amelyeket azonnal meg kell oldani
 • többirányú együttműködést kíván a tevékenység - például mérnökkel, segéd- és szakmunkásokkal, partnerekkel
 • nagy felelősséggel jár a munka
Várható változások
 • Az informatika, számítástechnika és a technika gyors fejlődése megköveteli a tervezésben, kivitelezésben az új technológiák és szoftverek alkalmazását.
 • Egyre jobban előtérbe kerül a környezettudatosság.
 • Az egyetemes tervezés (mindenki számára akadálymentesen használható) elveit kell követni.
 • A közúti közlekedés mellett egyre nagyobb teret nyernek a légi, vízi és kötöttpályás és egyéb alternatív járművek és szállítóeszközök.
 • A városi tömegközlekedés valódi alternatívaként kell megjelenjen a személyautókkal történő közlekedéssel szemben.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (80%)
(20%) Személyközpontú
Önálló (70%)
(30%) Csoportos
Irányító (30%)
(70%) Végrehajtó
Multimédia
Foglalkozás bemutató film
Foglalkozás bemutató mappa
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások