Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

energetikai (erőművi) berendezés vezérlője - (FEOR 3151-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés energetikai (erőművi) berendezés vezérlője
FEOR-kód 3151-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
  • (főcsoport) Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
  • (csoport) Technikusok és hasonló műszaki foglalkozások
  • (alcsoport) Folyamatirányítók (berendezések vezérlői)
Bemutatás
Rövid leírás Energetikai (erőművi) irányító központokon keresztül figyeli és irányítja azokat a gépeket, berendezéseket, amelyek elektromos vagy más energiát tárolnak, és szabályozzák ezek elosztását.
Jellemző tevékenységek
  • üzemelteti, figyeli és felügyeli a különböző típusú energiatermelő erőműveket
  • feljegyzi a kapcsolótábla műszereiről leolvasott adatokat
  • meghatározza az állomás által elfogyasztott és továbbított villamos energia mennyiségét
  • kiszámítja a maximális és az átlagos terhelési jellemzőket
  • jelentéseket készít a villamos rendszer tervezését és fejlesztését megalapozó terhelés alakulásáról
  • kapcsolatot tart az energetikus diszpécserekkel az állomáson mérhető villamos jellemzők közlése és a kapcsolási utasítások végrehajtása érdekében
  • figyeli a villamosműszereket a vonali hibákra (vezetékszakadás, zárlat, stb.) utaló jelek felismerése érdekében
  • áramtalanítja a javításra váró vezetékszakaszt, biztosítja az áramtalanítás miatt kimaradt fogyasztók energiaellátását
  • irányítja a a karbantartó személyzet szakmai munkát, visszakapcsolja a kijavított hálózatrészt
  • ellenőrzi a különböző munkavállalók munkáját
Körülmények
Munkakörnyezet
  • a munka nagy részét belső helyiségekben, nagy csarnokokban végzi, de a szabadban is tevékenykedhet
  • balesetveszélyes körülmények között dolgozik
Egészségügyi tényezők
  • ép hallást és látást igényel
Pszichikai tényezők
  • jó figyelemkoncentrációs készséget igényel
Várható változások
  • Előtérbe kerülnek az energia gazdálkodási szempontok.
  • Folyamatosan bővül a különböző energia források iránti fogyasztói igény.
  • Fejlődik a számítógépes technika.
  • Előtérbe kerül az UNIO-s szabványokhoz való alkalmazkodás.
  • A környezetvédelmi és környezettudatos szemlélet mind elterjedtebbé válik.
  • A munka során mind inkább operatív feladatokat fog ellátni.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
  • manuális képesség
  • matematikai képesség
  • térbeli tájékozódás
  • figyelem koncentráció
  • problémamegoldás
  • kreativitás
  • stressz tolerancia
  • alkalmazkodóképesség
  • pontosság, precizitás
  • szervezőkészség
  • önállóság
  • együttműködőképesség
  • empátia
  • felelősségvállalás
  • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (70%)
(30%) Személyközpontú
Önálló (70%)
(30%) Csoportos
Irányító (80%)
(20%) Végrehajtó
Multimédia
Foglalkozás bemutató mappa
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Érdekességek
A foglalkozáshoz tartozó érdekességek
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások