Hogyan használd? Klikkelj! A Foglalkozásajánló működése

Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint) Foglalkozáskereső (FEOR 08 szerint)

Vegyipari alapanyag-feldolgozó berendezés vezérlője - (FEOR 3153-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Vegyipari alapanyag-feldolgozó berendezés vezérlője
FEOR-kód 3153-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
 • (csoport) Technikusok és hasonló műszaki foglalkozások
 • (alcsoport) Folyamatirányítók (berendezések vezérlői)
Bemutatás
Rövid leírás A vegyipar és kőolajipar területén alap- és segédanyag ellátó technológiai rendszereket üzemeltet, berendezések kezelését és felügyeletét, folyamat irányítását, dokumentálását végzi.Vegyi anyagok lepárlására, szűrésére, szétválasztására, hevítésére vagy finomítására szolgáló feldolgozó egységek és berendezések beállítását, folyamat irányítását és karbantartását végzi.
Jellemző tevékenységek
 • megismeri, elsajátítja a a gyártástechnológiát
 • ellenőrzi az alapanyag minőségét
 • biztosítja az alapanyag ellátás folyamatosságát
 • ellenőrzi a technológiai rendszer elemeit, a berendezések megfelelő működését
 • előírás szerint beállítja a berendezéseket, szelepeket, szivattyúkat, vezérlőszerkezeteket és feldolgozó berendezéseket
 • elvégzi a szokásos próbaüzemet
 • szükség szerint módosítja a beállítási paramétereket
 • beindítja a gyártást
 • irányítja a gépkezelők munkáját
 • kezeli az elektronikus vagy számítógépes vezérlőpultot a folyamatok felügyeletére és optimalizálására szolgáló központi vezérlő helyiségből
 • szabályozza a nyersanyagok és a feldolgozáshoz használt segédanyagok, pl. katalizátorok és szűrőközegek adagolását a technológia szerint
 • szabályozza és felügyeli a feldolgozó berendezésen kívüli folyamatok indítását és lezárását
 • felügyeli a gyártáshoz szükséges segédenergia rendszereket
 • mintavételi, mérési műveleteket, teszteket hajt végre, elemzi és kiértékeli a minták adatait
 • szükség esetén hibakeresést végez, gondoskodik a karbantartásról
 • rendkívüli jelenségek észlelésekor dönt a beavatkozás mértékéről
 • ellenőrzi, ellenőrizteti a késztermék minőségét
 • kezeli a gyártás során keletkező hulladékot és a
 • adminisztrál és dokumentál: feljegyzi az adatokat és vezeti a termelési-, műszaki-, eseménynaplót
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Legjellemzőbb az üzemi foglalkoztatás, melynek során gyártási környezetben, mesterséges fényben, zárt munkacsarnokban, vagy gépcsarnokokban állítják elő a különböző termékeket.
 • Váltakozó hőmérsékletű, fokozottan balesetveszélyes környezet jellemző, amely az emberi egészségre, illetve a környezetre is ártalmas lehet.
 • A munkát szigorú technológiai előírások szabályozzák.
Egészségügyi tényezők
 • álló és hajlott testhelyzetben végezhető, gyakori helyváltoztatással járó fizikai munka
 • a sok állás fokozottan igénybe veszi a lábakat, gyakori a visszértágulat kialakulása
 • egészségre ártalmas lehet a vegyi anyagok használata a zárt térben
 • a balesetek elkerülése érdekében az érzékszervek fokozott jelentőséggel bírnak
 • a bőr és a légutak fokozott igénybevételnek vannak kitéve a vegyszerekkel való érintkezés következtében
 • baleseti és munkaártalmak lehetnek: a magas hőmérsékletű készülék falai okozta égés, forrázás, elcsúszás, vegyi anyagok helytelen használatából eredő sérülések
 • a tevékenység a karok, a kéz, az ujjak használatával, gyakori kinyújtásával jár, egyoldalú, ismétlődő, monoton mozgást jelent
Pszichikai tényezők
 • a sokféle, párhuzamos munkafolyamat és a szigorú minőségi eláírásoknak való megfelelés miatt fokozott a pszichés megterhelés
 • a gépek kezelése figyelmet, pontosságot, és koncentrálóképességet követel
 • hibakeresés és a szisztematikus hibabehatárolás során előnyös, illetve szükséges a gyors reagálás
 • a monoton munka hosszabb idő után koncentrációs problémát eredményez
 • fontos az irányítás elfogadása
Várható változások
 • A környezetvédelmi előírások szigorodása, rákényszeríti az ágazatot a korszerűsítésre és a minőségbiztosítás nélkülözhetetlenné válik.
 • A korszerűsítések a dolgozói mikrokörnyezetet, és munkavállalási kedvet pozitívan megváltoztatják.
 • A vegyipar folyamatosan fejlődik, így a piaci verseny erősödni fog.
 • Az informatika, és az új anyagok és technológiák fejlődése, a környezetkímélőbb anyagok megjelenése háttérbe szorítja a hagyományos technikával működő üzemeket.
 • A fizikai és kémiai ismeretek gyors fejlődése, a biológiai alapanyagok bevonása révén a nagy energiaigényű technológiák visszaszorulnak.
 • Az automatizáltság fokozódásának, a technológiai fejlesztéseknek, a hatékonyság növekedésének köszönhetően egyre kevesebb, de képzettebb munkaerő lesz szükséges ezen a területen is.
 • Adott feladathoz célgépek készülnek, a CNC gépek használata általánossá válik, a gépek sebessége pedig megnő, magával vonva a gép kiszolgálásának fejlesztését, automatizálását.
 • Az élőmunka visszaszorul, de egyben magasabb szakmai tapasztalatot is igényel, ezáltal felértékelődik.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (100%)
(0%) Személyközpontú
Önálló (70%)
(30%) Csoportos
Irányító (0%)
(100%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások